Vi kan overvinde lidelsen i vores sind

Overvindelse af egoet sker gennem bøn og meditation, skriver sikh Parvinder Singh Randhawa. Foto: Foto: Colorbox

Rettroende kan også rammes af lidelse. Men hvis vi overvinder vores ego, kan lidelsen også overvindes, mener sikh Parvinder Singh Randhawa

Hvor er Gud, når Pakistan oversvømmes og fire unge danskere mister livet på havet i Norge? I kristen tradition har man ofte forsøgt at retfærdiggøre Gud i spørgsmålet om lidelse (det såkaldte teodicé-spørgsmål). Men hvad er svaret på uskyldiges lidelse i sikhismen? Sikh Parvinder Singh Randhawa svarer.

Det onde er ikke en kraft i sig selv, og ej heller skaber Gud ondskab. Men det onde er et resultat af naturens gang og menneskets fri vilje. Vi mennesker har derfor en pligt til at afhjælpe lidelse og bekæmpe ondskab.

Det troende menneske bør ikke se passivt til, men forsvare retfædighed og bekæmpe undertrykkelse og diskrimination.

Sikhismen er en livsbekræftende tro, som opfordrer til et meningsfuldt, aktivt, ansvarligt og omsorgsfuldt liv med bøn og hengivenhed. Selvom vi alle stammer fra den samme Gud, er vi spredt over hele planeten i forskellige lande og kulturer. Men dette er ingen hindring for noget individ i at blive forenet med Gud, så længe vi lever efter Guds vilje.

Vi må lære at håndtere smerter

Der kan være mange årsager til lidelse: naturkatastrofer som f.eks. jordskælv, tørke eller oversvømmelse, kropslige som f.eks. smerte eller sygdom, eller sociale som f.eks. uretfærdighed eller undertrykkelse.

Sikhernes hellige skift, Guru Granth Sahib, indeholder mange referencer til lidelse som på forskellig vis kan relateres til ovenstående eksempler. Mennesket opfordres til at anerkende, at smerte og glæde er en del af livet, som mennesket ikke kan flygte fra, men må lære at håndtere.

Lidelse og sorg rører ikke dem, som har støtte fra Herren. Guru Granth Sahib, side 44.

Ovenstående frit oversatte citat skal ikke tolkes derhen at rettroende mennesker, som har Guds støtte, ikke kan blive udsat for oversvømmelse eller lignende.

Snarere skal det forstås sådan, at vi kan overvinde lidelsen og sorgen i vores sind ved sådanne begivenheder.

Dette gøres først og fremmest ved at overvinde sit ego udtrykt ved de fem laster: kam (begær), krodh (vrede), lobh (grådighed), moh (tilknytning) og hankar (stolthed/hovmod). Dette gøres gennem bøn og meditation.

Man bør forstå, at livet ikke kun er lidelse, men også glæde. Så længe man ikke har overvundet sit ego, hører de to sammen som nat og dag: Uden lidelse ville glæde ikke være glæde, og uden glæde ville lidelse ikke være lidelse.

Parvinder Singh Randhawa er sikh og cand.merc.