Synspunkt

Biskop: Kære politikere, værn om teologien

Parkerne er lunger for byen. På samme måde er teologien og kirken lunger for samfundet og for ånds- og kulturlivet, mener biskop Steen Skovsgaard. Foto: Peter Kristensen.

Teologi er som en park midt i byen. Et åndehul midt i travlheden og en vigtig del af vort lands rodnet. Hvis vi skærer den over, dør samfundet, mener biskop Steen Skovsgaard

Når jeg som præst og teolog vil gå ud at forsvare det teologiske studium og sikre det mod besparelser, så kan det naturligvis godt se ud, som om at jeg alene vil mele min egen kage. Jeg har kun øje for mig selv og mit eget og vil ikke være med til at bære helt nødvendige samfundsmæssige besparelser.

Når jeg alligevel har sagt ja til at skrive et lille, men velment, forsvar for teologien, så vil jeg påstå, at jeg ikke gør det for teologiens eller for min egen skyld, men for samfundets skyld. Vort samfund har nemlig brug for teologien. Vi har brug for gode teologer. Vi har brug for folk, der fordyber sig i skrift og tradition.

I Lolland-Falsters Stift har vi et motto, som på latin hedder: Ex contemplatione innovatio. Det betyder: Fra fordybelse kommer fornyelse. Hvis der i et samfund ikke er plads til og mulighed for fordybelse, så dør fornyelsen. Fordybelsen er som rødder på et træ. Uden rodforbindelse visner træet.

Teologien er en vigtig del af vort lands rodnet. Hvis vi skærer den over, dør samfundet. Det er naturligvis en påstand, men man kan sammenligne det med børns leg. Hvis der ikke længere er plads til, at børn kan lege, hvis de ikke får tid og mulighed for leg, så dør deres kreativitet. Så mister de meningen med livet.

Meningen med livet finder vi oftest i det, som ser formålsløst ud. Det, som ikke kan måles og vejes eller styres, men som tværtimod ser overflødigt ud.

Man kan også sammenligne teologien med parkerne i byerne. De ligger dér, midt i byen, ofte på den bedste plads, og til ingen verdens nytte. Hvad skal man med parker, når man kunne bygge store lejlighedskomplekser og dyre kontorbygninger? De er jo ineffektive og formålsløse. De er bare for dagdrivere og hjemløse, hundeluftere og forelskede. De kunne gå andre steder hen.

Måske kommer vi virkelig dertil en dag, at effektive, kortsynede og åndløse politikere finder på at spare parkerne væk. De er dyre og kan indbringe mange penge, så hvorfor ikke?

Svaret er: Fordi de er åndehuller. Parkerne er lunger for byen. På samme måde er teologien og kirken lunger for samfundet og for ånds- og kulturlivet. Man kan også sammenligne teologien med barken på et træ. Den ser gammel, knudret, ubrugelig og nyttesløs ud. Men prøv at skære den af og se, hvad der sker! Træet dør.
 
Så, kære politikere, værn om teologien. Der er velsignelse i den!

Steen Skovsgaard er biskop over Lolland-Falster Stift.