Synspunkt

Zen-mester: Vi kan finde Helligånden i os selv

En buddhist ville sige om pinsen og disciplene, at de alle ”vågnede op”, blev ”oplyste”, og derved kunne udlægge Jesu lære for alle og enhver, så de levende kunne forstå det, skriver Denko John Mortensen, der er zen-mester.

Fra et buddhistisk synspunkt modtager vi ikke oplysning udefra, men vågner snarere op for at forstå, at vi altid har haft denne indsigt eller visdom, forklarer zen-mester Denko John Mortensen

I pinsen fejrer vi igen kirkens begyndelse. Pinse, Helligåndens, Guds åndedræts ankomst på jorden, anses for kirkens fødsel, idet disciplene nu kunne ”tale i tunger” og udbrede Hans lære til alle på jorden.

Hvad har dette med buddhisme at gøre? Hvorfor taler en buddhistisk præst om det?

Jo, jeg kommer også ind imellem til at læse i Bibelen, men som buddhist læser jeg ofte noget andet mellem linjerne, end en typisk kristen nok ville.

Så her er lidt af min ”læsen mellem linjerne”: Efter Kristi Himmelfart satte 120 disciple mere eller mindre i desperation sig ned for at meditere, som Jesus havde lært dem, for at prøve at fatte, hvad Hans budskab var, og hvordan de kunne leve uden Hans hjælp fremover.

Efter ti døgns meditation, pinsedag, kom Helligånden til dem, og de kunne ”tale i tunger”. En buddhist ville her sige, at de alle ”vågnede op”, blev ”oplyste”, og derved (derfor) kunne udlægge Jesu lære for alle og enhver, så de levende kunne forstå det.

LÆS OGSÅ: Hvad står der i Bibelen om Helligånden?

Med andre ord: Er det muligt, at Helligåndens tilstedekomst er det samme som – eller en parallel til – Buddhas Oplysning cirka 500 år tidligere? Er det muligt at tale i tunger ikke behøver at betyde evnen til at tale fremmede sprog, men snarere at forstå og udlægge skrifterne” – endnu ikke nedskrevet – for alle?

Med andre ord kommer evnen til levende at kunne forklare Jesu lære med Helligånden; oplysningen. En (religiøs) mesters ord lyder jo ofte som volapyk, fuldemandssnak, i andres ører: ”Men andre spottede og sagde: ”De har drukket sig fulde i sød vin.” (Apostlenes Gerninger 2, 13).

Helligånden; en mester, der træner sine disciple
Indenfor zenbuddhismen har vi et system for at sikre os, så vidt muligt, at sand, ægte og komplet indsigt bliver videregivet. En mester træner derfor sine disciple, indtil han/hun kan godtage deres indsigt, og først da bliver de udråbt som mestre selv.

Jeg har set indikationer på, at der har været en lignende gren af kristendommen helt op til en gang i det fjortende århundrede. En gren hvor Helligånden har være vedligeholdt og så at sige videregivet til næste generation op gennem tiderne lige fra den oprindelige nedstigning pinsedag.

Den Helligånd, jeg her taler om, er ikke den gængse fortolkning af denne, som det der får os til at tro, eller det der bliver givet ved dåben, men snarere som en reel tredje person i treenigheden, en tredje person, som derfor ser, forstår og kan udlægge sandheden.

LÆS OGSÅ: Hvad er tungetale?

De 120 disciple blev jo ikke døbt pinsedag – eller begyndte da at tro. De var alle hinsides disse milepæle. Helligånden nedstiger i os, og vi bliver dermed denne tredje person – Helligånden og jeg er ikke to.

Vi skal finde dybderne i os selv
Faktisk er det nok misvisende at sige, at Helligånden nedstiger i os. Fra et buddhistisk synspunkt modtager vi ikke oplysning så at sige udefra, men processen er rettere en opvågnen til det faktum, at vi altid har haft denne indsigt eller visdom.

Den er indbygget i alt og alle og skal blot opdages og integreres i vores daglige normale liv og forståelse. Vi er ikke klar over dette, fordi vi lever overfladisk og ikke mediterer for at finde dybderne i os selv.

Når jeg skriver meditation, taler jeg ikke om mindfulness eller lignende overfladiske redskaber til stresshåndtering, men snarere om hvad jeg kalder ”u-distraheret ikke-meditation”. Det at sidde uforstyrret af tanker og følelser og ”blot” være til stede.

Denne form for meditation kan man ikke påbegynde uden hjælp og vejledning fra en veltrænet mester. Denne meditationspraksis kræver en oplyst mester med mange års erfaring i denne praksis, som kan guide dig til at finde Helligånden i dig selv. Alle mennesker har mulighed for at opleve Helligånden. Det kræver blot et inderligt ønske om at gå på selvopdagelse og derigennem at finde sindets hemmeligheder.

Denko John Mortensen er zen-mester og abbed ved Egely Kloster på Bornholm.