Verdensreligionernes helligste steder

Alle verdensreligionerne har steder der anses for hellige, på grund af stedernes historie og tradition. - Foto: Arkiv.

Verdensreligionerne har alle steder og bygninger der er tillagt ekstraordinær religiøs kvalitet, og derfor steder med særlig betydning for religionernes tilhængere

Alle verdensreligionerne har steder der anses for hellige, på grund af stedernes historie og tradition. Religionernes hellige steder er ofte velbesøgte af pilgrimme, men at valfare til de hellige steder har forskellige betydninger i religionerne, eksempelvis kan det at besøge et helligsted være en religiøs pligt eller fjerne dårlig karma.

Jødedom Israel, det hellige land
Israel har stor betydning i jødedommen, det var det land som pagten mellem Gud og den jødiske stamfader Abraham handlede om(1. Mosebog). Pagten indebar at Jahve ville være Israels Gud og beskytter, og at menneskerne skulle være hans folk og adlyde ham.

Der fleste af jødedommens hellige steder findes i landet Israel. Et meget vigtigt sted er byen Jerusalem, hvor det jødiske tempel lå på tempelbjerget. Tempelbjerget er en plads der er bygget oven på en høj i øst Jerusalem. Templet blev anset for det sted hvor Gud var mest til stede.

Templet anses for oprindeligt at være opført af kong Salomo i 900-tallet f.kr. og genopbygget af Herodes den Store, efter det var blevet ødelagt af babylonerne i 587 f.kr. Templet blev igen ødelagt af romerne i 70 e.kr. og i dag er den eneste rest af templet vestmuren, kaldet grædemuren. Muren kaldes grædemuren fordi det var her jøderne begræd ødelæggelsen af templet. På grund af, at muren er den eneste rest af det hellige tempel anses grædemuren i dag for det allerhelligste jødiske sted.

Pilgrimsfærd til tempelpladsen er et nyere jødisk fænomen, da både romere, kristne og muslimer gennem tiden har forhindret jødernes adgang til området.
Jerusalem har været erobret af først romerne, der drev jøderne væk, og dernæst erobret af kristne og efterfølgende muslimer der har holdt jøderne ude fra området.
Ødelæggelsen af templet og den romerske bortdrivelse af jøderne fra Jerusalem, gjorde at synagoger udvikledes. Synagogerne skulle overtage templets funktioner, men kunne ikke erstatte templets betydning.

Et andet vigtigt sted i jødedommen er Masada fæstningen i Israel.
Historien om Masada lyder, at det var stedet som jødiske oprører erobrede fra romerne i 66 e.kr. Og det sted hvor jøderne begik kollektivt selvmord i år 74, da det endeligt lykkedes romerne at generobre klippen. Jøderne ville hellere dø end at underlægge sig romerne. Derfor er Masada i dag et symbol på jødernes vilje til frihed og den dag i dag aflægger flyvevåbnet troskabsed på klippen.

Kristendom Jerusalem og Rom
Jerusalem er også et vigtigt sted i kristendommen, da det er byen hvor Jesus blev korsfæstet, begravet og genopstod. Derfor er byen et yndet pilgrimsmål for kristne, særligt i påsken, som netop er en kristen højtid der mindes Jesus død og opstandelse.

I Jerusalem findes to steder af særlig stor betydning: Gravkirken og Via Dolorosa.
Gravkirken er bygget på det sted hvor Jesus menes at være blevet begravet. I dag anses kirken for at være den helligste kristne kirke.
Flere kristne retninger har bygget kapeller i eller udenfor Gravkirken, med undtagelse af protestantiske kirker. Protestantiske kirker har i dag et yndet pilgrimsmål ved en nærliggende klippe kaldet Garden Tomb(have graven), på grund af at Garden Tomb i nyere tid er blevet udpeget som det rigtige sted for Jesus begravelse. Der er dog stadig uenighed om hvilket sted der er det rigtige.

Via Dolorosa, der betyder smertens vej på latin er den vej Jesus menes at være gået fra sin domfældelse til sin grav. Derfor er Via Dolorosa også et meget besøgt af kristne pilgrimme, der mindes Jesus lidelser og død.

Et andet betydningsfuldt sted i kristendommen(særligt i katolicismen) er Vatikanstaten i Rom, hvor apostlen Peter er begravet. Peters gravsted er markeret ved verdens største kirke: Peterskirken, hvor han menes at være begravet under hovedalteret. Rom og Peterskirken er både et yndet pilgrimsmål for kristne, men også en stor turistattraktion.

Islam Den hellige by Mekka
Det vigtigste og helligste sted i islam er den saudi arabiske by Mekka. Hver gang en muslim skal bede skal det være i retning mod Mekka, og hvert år drager millioner af muslimer verden over på pilgrimsfærd til Mekka, kaldet hajj. At byen er hellig gør at ikke-muslimer er forment adgang.

Pilgrimsfærden til Mekka er en af islams fem søjler, hvilket betyder at den er en religiøs pligt at udføre mindst en gang i livet. Det bør dog nævnes at der findes en række undtagelser i forbindelse med eksempelvis syge og fattige mennesker.

Mekka er en hellig by af flere grunde. Det er byen hvor profeten Muhammed blev født og begyndte sit virke, og derudover findes der i Mekka islams allerhelligste bygning: Kaabaen, der anses for at være opført af profeten Ibrahim(Abraham) og hans søn Ismail. Kaabaen anses for at være universets centrum og gudshuset.
Kaabaen har også en central betydning under pilgrimsfærden. På den første af de tre dage, hvor ritualerne foregår, går pilgrimmene syv gange rundt om bygningen, mens de prøver at nå den sorte sten der er indbygget i kaabaen. Stenen anses for at være skænket af Allah til Adam og englen Gabriel, og indbygget af Ibrahim.
Nær Mekka er Arafat-sletten, hvor profeten Muhammed afholdte sin afskedsprædiken. På anden dagen af de rituelle dage i Mekka drager pilgrimmene mod sletten, for at høre prædiken.

Et andet vigtigt sted i islam er byen Medina, hvor profeten Muhammed også havde sit virke. I byen findes en moske der er grundlagt af Muhammed og derudover er han begravet der. Byen har ikke hellig status som Mekka, men i forbindelse med pilgrimsfærden besøges Medina også ofte.

Hinduisme Hellige floder vasker dårlig karma væk
Flere af hinduismens helligste steder er forbundet med hellige floder. De hellige floder siges at rense mennesket for dårlig karma og dermed lette menneskets samsara (genfødsel). Derudover er pilgrimsfærd en central hinduistisk praksis, det er ikke en religiøs pligt, men også den anses for at fjerne dårlig karma.

Et vigtigt sted i hinduismen er Allahabad i Nordindien, hvor den store pilgrimsfærd Maha KumbhaMelaen går til, pilgrimsfærden foregår kun hvert 12. år. Denne lokalitet er af stor betydning, da det er her den mytologiske flod Sarasvati siges at flyde sammen med floden Yamuna. Pilgrimmene bader i floden for at rense urenheder og den dårlige karma væk.

Et andet vigtigt sted er Varanasi, der i hinduismen anses for at være hele kosmos centrum. Mange hinduistiske pilgrimme rejser dertil, og i særdeleshed gamle mennesker, der tager dertil for at dø. Det siges at døden i Varasani er vejen til den sikre befrielse fra samsara. Også i Varasani findes en hellig flod, floden Ganges der siges at vaske dårlig karma væk.

Buddhisme De helligste steder forbindes med Buddhas liv
Buddhismens allerhelligste steder er de fire steder der forbindes med Buddhas liv. At rejse til de helligste steder er populær buddhistisk praksis, fordi det anses for at gøre vejen til nirvana (oplysningen) lettere.

Bodhgaya, hvor Buddha opnåede nirvana er blandt de fire store buddhistiske hellig steder. Byen har flere vidt forskellige templer, fra forskellige buddhistiske retninger. I byen findes også hovedtemplet: Mahabodhi templet.
I nærheden af Mahabodhi templet er et bestemt træ markeret, fordi det anses for at være under netop det træ, at Buddha opnåede nirvana. Pilgrimme der besøger stedet går rundt om træet og lægger blomster for at ære Buddha.

Det andet af de fire helligste steder er byen Lumbini, hvor Buddha blev født. Der er opført en stensøjle i Lumbini hvor der står her blev Buddha født og nær søjlen findes et tempel til meditation.

Det tredje sted er Sarnath, hvor Buddha underviste for første gang efter sin oplysning. Stedet er markeret ved en udsmykket sølje, der hedder Ashoka.

Det fjerde af buddhismens helligste steder er Kushinagara, hvor Buddha døde. Her er oprejst en stupa til minde om Buddha.

Stupaer er et meget udbredt buddhistisk fænomen. Oprindeligt blev stupaer brugt som urner, men bruges i dag til opbevaring af forskellige religiøse genstande. Stupaerne findes utallige steder og afskygninger. Mange stupaer er også blevet pilgrimsmål i sig selv.

På grund af, at muren er den eneste rest af det hellige tempel anses grædemuren i dag for det allerhelligste jødiske sted Foto: Malene Post