Engle verden over

Engle spiller en rolle i mange af verdens religioner. I Danmark har englene også sneget sig ind i den danske salmetraditionen, hvor vi blandt andet synger med Martin Luther: "Fra himlen kom en engel klar". Foto: Pixabay

Hvad er synet på engle i kristendommen, buddhismen, hinduismen, islam, jødedommen og new age? Alle religionerne kender "åndelige" væsener, læs mere om dem her.

Juleengle er yndige, men de er i absolut mindretal blandt alle de stærke og dynamiske engle der findes i verdens religioner.

Synet på engle i de polyteistiske religoner, jødedommen og mormonkirken

Inden for buddhismen findes de åndelige væsener "devaer", der støtter alt godt der gøres i verden. Hinduismen har ligeledes åndelige væsener.

I islam spiller engle en betydelig rolle som budbringere fra Allah. Alle har to skytsengle der følger dem og optegner alt, hvad de gør.

For jøderne er engle Guds budbringere og hjælpere, der beskytter og straffer Israel. Også for mormonerne er engle Guds budbringere, men bl.a. profeten Mormon blev en engel efter sin død.

Synet på engle i de kristne kirker

Alle kristne kirker anerkender englemed baggrund i englene i Bibelen, men de opfattes forskelligt. Søg selv engle i Bibelen her.

Den romersk-katolske kirke har en udbygget teologi om engle.

De er åndelige væseners kabt af Gud før menneskene og opdelt i De ni englekor. Her findesde syv ærkeengle Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sarakael og Remiel. De mest kendte udover dem er keruber og serafer. Alle mennesker har deres egen skytsengel. Engle er budbringere og hjælpere. En engel bebudede Jesu fødsel, engle beskyttede ham i ørkenen og engle kæmper mod satan i Johannes Åbenbaring. Men deres vigtigste opgave er at lovprise Gud. (Es.6, 1-4) Satan eller Lucifer er en falden engel der gjorde oprør mod Gud og blev forvist fra himlen. Derfor fristede han Adam og Eva i paradisets have. De ortodokse kirkers opfattelse er tilsvarende.

De protestantiske kirker ser engle som Guds budbringere der kendes fra Bibelen og lægger ikke megen vægt på begrebet skytsengle.

Synet på engle i New Age-bevægelsen

New Age opfatter begrebet engle helt anderledes. Her ses de som vejledere i personlig udvikling. Det kan man bl.a. læse mere om på Netspirit.

Engle i litteraturen

Der er mange berømte engle i kunsthistorien. I litteraturen er de berømteste John Miltons Det tabte paradis og Dantes Den guddommelige komedie.

I ældre dansk litteratur optræder der mange engle. De er med i hele 12 af H.C. Andersens eventyr.

I salmebogen findes englene ikke mindst i Martin Luthers Fra himlen kom en engel klar, Ingemanns Lysets engel går med glans og i Grundtvigs Velkommen igen Guds engle små.