Hvad er rituel slagtning?

På dette makedonske slagteri udføres rituel slagtning af får. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Hvad er halalslagtning, og hvorfor skal man ifølge nogle religioner slagte dyr på en bestemt måde? Få overblikket her

Rituel slagtning i jødedommen

Ifølge jødedommen har Gud givet bestemte forskrifter for hvordan dyr må slagtes. Det betyder, at jøder kun må spise kød der er slagtet på denne specielle måde (kaldet schæchtning).

Dyret må, ifølge jødedommen, ikke være beskadiget inden slagtning. Dets hals skal skæres over i et enkelt snit, med en udvalgt skarp kniv. Herefter skal alt blodet løbe fra. Princippet i, at blodet skal strømme ud ved dyrets egen kraft er, at man i jødedommen ikke må spise blod. For blod betragtes som livet i alt kød.

Når kødet er slagtet på denne måde er det kosher, altså tilladt for jøder at spise.

Konflikten mellem rituel slagtning og slagtning i det hele taget opstår, da dyret ikke må være beskadiget inden slagtningen. Man kan derfor ikke bedøve det på samme måde som man almindeligvis benytter på danske slagterier (altså med en bolt der ødelægger kranie og hjerne).

Læs om spisereglerne i jødedommen her

Læs mere om den rituelle slagtningsmetode "schæchtning" i jødedommen her

Rituel slagtning i islam

Halal-slagtning foregår på næsten samme måde som schæchtning. Derfor er alt kød der er schæchtet også Halal ifølge islam, mens det omvendte ikke er tilfældet ifølge jødedommen.

Dyret må ikke være beskadiget inden slagtning. Det skal være rent. Selve slagtningen skal ske i Guds navn. Ellers foregår slagtningen som i jødedommen. Blod er også forbudt i islam, og dyret drænes derfor helt for blod, inden det spises. I det øjeblik dyret bliver slagtet siges bønnen: »I Guds navn, Gud er størst«.

Igen er det problematikken med bedøvelsen før slagtningen der er det omstridte punkt i forbindelse med halal-slagtning.

Nogle muslimer tillader, at dyret bedøves med en kasteboltpistol inden pulsåren skæres over. Det skyldes at denne form for bedøvelse ikke ødelægger hjernevævet.

Læs muslimske Aminah Tønnsens indlæg om halal-slagtning her

Slagtning på danske slagterier

På danske slagterier benytter man sig af en aflivningsmetode, der er godkendt af Dyreetisk råd. Det går ud på, at dyrene først bliver bedøvet med en boltpistol, og derefter får pulsåren skåret over. Boltpistolen bedøver dyret ved at skyde gennem hjerne og ødelægge dele af kraniet.

Dyrevelfærd

Indtil 1997 mente Det Dyreetiske råd ikke, at rituel slagtning var skadeligt for dyrene. Men i 1997 blev reglerne strammet, og dyrene skulle nu som et minimum bedøves umiddelbart efter slagtningen. Denne procedure er blevet fulgt i forbindelse med slagtning af køer, mens får derimod dør så hurtigt efter at halspulsåren er skåret over, at der ikke er mulighed for at bedøve det.

Siden 2004 er der ikke blevet udført officielle rituelle slagtninger i Danmark.

Dyrenes beskyttelse tager afstand fra slagtning af dyr uden bedøvelse uanset den religiøse begrundelse.

Diskussionsoplæg 1

Ifølge Aminah Tønnsen, muslim og skribent på religion.dk, kan ingen slagtning på danske slagterier kaldes for halal. Den lever nemlig ikke op til de islamiske krav for slagtning. Hun nævner følgende krav:

1. For at mindske smerten må dyret hverken føle sult eller tørst i tiden op til slagtningen.

2. Dyret bør håndteres med ro og venlighed for ikke at blive nervøs og bange.

3. Andre dyr bør ikke slagtes i dyrets nærvær.

4. Slagtekniven bør være så skarp som overhovedet muligt, men må ikke skærpes i dyrest nærvær.

5. Snittet skal være hurtigt og præcist.

6. Derudover bør man under ingen omstændigheder skære i dyret, før de allersidste, naturlige krampetrækninger er ebbet ud.

Hvis dette er de muslimske regler for slagtning, skulle man så overveje at gå over til halal-slagtning på slagterierne?

Hvis ja: Hvilke konsekvenser vil det få for samfundet?

- vil det f.eks. overhovedet være muligt i praksis?

- kunne man forestille sig at det ville mindske problemerne med forskelligt kød i

f.eks. skolekantiner?

- ville det gøre en forskel for ikke-muslimer, hvis slagterierne brugte hala-

slagtning?

Hvis nej: Hvilke konsekvenser har det?

- Er den metode man bruger nu mere human?

- Hvilke problemer kan man støde ind i med hensyn til etiske regler og den

nuværende slagtemetode?

- Kunne man forestille sig særlige slagterier med Halal-slagtning?

Diskussionsoplæg 2

Synspunkt:
Bliver kravet om, at alle dyr skal bedøves inden rituel slagtning, vedtaget, er det endnu en streg i regningen for især muslimerne, fastslår religionshistoriker ved Syddannsk Universitet i Odense, Tim Jensen (18. marts 2005). Han påpeger, at de fleste danskere forbinder de rituelle slagtninger med især islam og glemmer helt, at en rituel slagtning inden for jødedommen, den såkaldte schæchtning, er lige så betydningsfuld for jøderne, som halalslagtningen er for muslimerne.

På forhånd tror religionshistoriker Tim Jensen dog ikke på, at der vil ske ændringer i loven. Han peger på, at det især vil ramme det gode forhold til det jødiske samfund i Danmark, og det vil de færreste ønske: "Man skyder gråspurve med kanoner, hvis man indfører en sådan lovændring."

Argument imod:

"Jeg synes, det er sørgeligt, at tilhængere af dette barbari hver gang hiver racismespøgelset ud af skabet. Det er ikke alene nazister og Dansk Folkeparti, der er imod dette vanvid. Det er mennesker i al almindelighed, der ikke bryder sig om, at dyrene skal udsættes for disse pinsler. Religionsfrihed er ikke frihed til at gøre, hvad der passer den enkelte udøver. Hvor går grænsen? Stening på grund af utroskab? Afhugning af lemmer for andre forseelser? Korsfæstelser? Omskæring af børn?"

Læserbrev af Lili Sørensen, 22. marts 2005.

Argument for:

"I virkeligheden foregår en korrekt, islamisk slagtning således: Dyret gives først vand og beroliges og bør ifølge forskrifterne ikke se andre dyr blive slagtet. Så skæres halspulsåren over i ét hurtigt snit med en kniv, så skarp som et barberblad, imens man udtaler: "I Allahs navn, Allah er stor." Den bedøvelse, som Det Dyreetiske Råd synes er så vigtig og anbefaler, er i virkeligheden et elektrisk stød, man giver dyrene på danske slagterier i dag. Det vil sige, at man "bedøver" dyrene på samme måde, som man straffer de værste kriminelle i USA! Den, som er i tvivl om, hvad der gør mest ondt, kan passende prøve at skære sig med et barberblad og dernæst tage fat i et elektrisk hegn ude på landet. Næsten alle elektrikere har prøvet at få elektrisk stød, men jeg har aldrig hørt nogen omtale oplevelsen som 'bedøvende.'"

Læserbrev af Cilla Transø, d. 22. marts 2005.

Diskuter om et ønske om forbud mod den rituelle slagtningsmetode kan siges at være vel begrundet i etiske hensyn til dyrene.

Diskuter om et forbud mod rituel slagtning støder sammen med religionsfriheden og menneskerettighederne.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet den 1/10 2006. Den er senest redigeret den 1/8 2018.