Klassiker

Hvad siger religionerne om Abraham?

Gud befaler Abraham at ofre sønnen Isak, men netop som Abraham skal til at udføre ofringen, griber Herrens engel ind og siger: ”Ræk ikke din hånd ud mod drengen”. Troens fader, Abraham, her i Rembrandts streg, har i årtusinder været en religiøs inspirationskilde, et fremtrædende og gådefuldt samlingspunkt. En forskergruppe fra Københavns Universitet har forsøgt at kaste forklarelsens lys over stamfaderen, patriarken, nomaden, forvandlingsfiguren, lydighedens og troens forbillede i tre verdensreligioner i artikelsamlingen ”Abrahams spor”. – Arkivfoto. Foto: Arkivfoto.

Hos kristne er han troens fader, i islam er han profet og bygmester, og hos jøderne er han den første, der bliver omskåret

Abraham anses for at være udvalgt af Gud til at være det israelske folks stamfader både i jødedom, kristendom og islam. Og derfor kaldes de tre religioner for abrahamitiske religioner. Abraham har forskellige betydninger i de tre religioner, men betydningerne har rødder i samme fortælling.

Fortællingen om Abraham
Fortællingen om Abraham starter med, at Abraham og hans kone Sara af Gud beordres at drage til landet Kanaan (i dag Israel). Abraham adlyder Gud og begiver sig på en lang vandring til landet. Gud giver Abraham lovning på landet og lover ham talrige efterkommere.

Desværre kunne Abraham og hans kone Sara ikke få børn (1.mosebog). Og derfor gjorde han slavinden Hagar gravid, så Abraham og Sara kunne adoptere barnet. Men Gud lovede Abraham en søn født af Sara, og sådan gik det til, at Sara fødte Isak. Da Abraham og Sara ikke længere behøvede det barn, Ismael, som Hagar havde født, sendte de dem bort.

Gud beordrede Abraham at ofre sønnen Isak. Abraham adlød Gud, men lige da han skulle til at ofre Isak, kom Guds engel og stoppede ofringen.

Fortællingen i de hellige skrifter
Fortællingen om Abraham findes både i kristendommens, jødedommens og islams hellige skrifter.

Fortællingen om Abraham findes i den jødiske bibel TanakhTorah delen. I den kristne Bibel findes fortællingen i Det Gamle Testamente.

Og i store træk anerkendes Mosebøgernes fortælling om Abraham (der hedder Ibrahim) også i islam. Abrahamskikkelsen findes også i islams hellige bog, Koranen, hvor han har sit eget kapitel.

Til trods for at de tre religioner deler nogenlunde samme fortælling om Abraham, tillægges han forskellige betydninger.

Jødernes stamfader og forbillede
Udover Abrahams store betydning i jødedommen, anses han også for at være et religiøst forbillede, fordi han adlød Gud, da han blev beordret at ofre sin søn.

Historien om Abraham er afgørende for, at jødernes opfattelser Israel som deres land. Fordi han fik lovning på landet af Gud:

Herren sagde til Abram : Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig (1.Mos. 12)

Abram var Abrahams navn, før Gud gav ham navnet Abraham, der på hebraisk betyder den ophøjedes fader.

Udover lovningen på landet Kanaan, blev Abraham lovet talrige efterkommere:

(Herren:)Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan...Så mange skal dine efterkommere blive (1.Mos. 15)

Til gengæld for landet og efterkommere skulle Abraham tjene Gud. Denne pagt mellem Gud og Abraham blev markeret på Abrahams krop ved omskærelse. Og dermed blev den jødiske religiøse tradition for omskærelse indstiftet:

(Herren:) Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer. (1. Mos. 17)

Den kristne tros fader
I kristendommen er Abraham også af betydning som et religiøst forbillede. I apostlen Paulus brev til romerne i Det Nye Testamente kalder han Abraham for troens fader.

Abraham var villig til at ofre sin søn, og derfor anså Paulus ham for en sand troende. Abraham fik dermed status som religiøst forbillede:

For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro... Han(Abraham.red.) er fader til os alle (Romerbrevet 4.)

Udover at være et forbillede for de troende er Abraham også betydningsfuld, fordi Jesus slægt kan føres tilbage til ham, som man kan læse om i Matthæusevangeliet (k.1, v. 1-17). Og derfor anses Jesus for at være blandt det afkom, Gud lovede Abraham.

Fader af Ismael, arabernes stamfader
I islam kaldes Abraham for Ibrahim. Koranens sura (kapitel) 14 hedder Ibrahim. Suraen er Ibrahims lovprisning af Allah og formaning af mennesker om at være rettro.

Ibrahim er en betydningsfuld profet i islam, fordi han er fader til Ismael, der ifølge Koranen er arabernes stamfader.

I store træk anerkender muslimer historien om Abraham fra 1. Mosebog. Og fortællingen findes også i hovedtræk i Koranen, dog er det ikke Isak, der skal ofres, men Ismael.

Ibrahim er også betydningsfuld i islam, fordi han, sammen med Ismael, byggede kabaen i Mekka. Kabaen anses for at være gudshus og er islams allerhelligste bygning. Det var Ibrahim, der indbyggede den hellige sorte sten i kabaen, som blev ham skænket af Adam og englen Gabriel.

Ibrahim og sønnen Ismael er indstiftere af de ritualer, hajj, der finder sted under den store årlige pilgrimsfærd til Mekka,. Et af ritualerne under pilgrimsfærden er at løbe rundt om kabaen, mens pilgrimmene forsøger at røre den hellige sorte sten.

Kilder:
Gads religionsleksikon(1999)
Politikens håndbog i verdensreligioner(2003)
www.denstoredanske.dk 
www.wikipedia.org 
www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline 
Koranen, oversat af A.S.Madsen (2001)