Polygami i verdens religioner

Hvad siger forskellige religioners hellige tekster om flerkoneri? Få svaret her. Foto: Pixabay

Sagen om den irakiske tolk, der er kommet til Danmark med to koner, har vakt opsigt. Men flerkoneri findes ikke kun inden for den muslimske verden. I Bibelen nævnes også polygame forhold

Polygami i jødedommen

Selvom det ikke var det normale, at en mand havde flere koner i oldtidens jødedom, var det heller ikke unormalt. Det var heller ikke unormalt, at en mand havde konkubiner.

Man kan læse skabelsesberetningen således, at det ideelle eller oprindelige var et forhold mellem én mand og én kvinde (1. Mosebog kapitel 2, 24).

Men i den jødiske bibel, Tanakh (Det Gamle Testamente), ser man, at flerkoneri blev praktiseret af de gamle hebræere, og ingen steder etableres monogami som en lov eller som det mest ønskværdige princip. Bibelen nævner mange polygamister, heriblandt personer som Abraham, Jakob, David (1 Samuelsbog 25,43 eller 2 Samuelsbog 3) og Kong Salomon.

I det 11. århundrede fremsagde rabbineren Gershom et forbud mod flerkoneri, hvilket blev accepteret af de europæiske jøder (de ashkenasiske), der i dag udgør omkring 80 procent af verdens jøder. Forbuddet er stadig almindeligt accepteret, og de fleste andre jødiske retninger har også taget forbuddet til sig. Hos jøder fra Mellemøsten, Nordafrika og Centralasien (mizrahi-jøder) har det ofte været en del af kulturen og traditionen at have flere koner, og hos disse jøder er afstandstagen til flerkoneri først sket i forbindelse med emigration til andre lande, hvor det var forbudt.

I 5. Mosebog kapitel 22, 22 kan man læse, at manden ikke må være sammen med gifte kvinder. Dermed er det forbudt for kvinden at have mere end én mand.

I dag ser jødedommen ægteskab mellem én mand og én kvinde som en central institution, både i forbindelse med videreførelse af slægten og fordi det opfattes som den livsform, der er bedst egnet som ramme om den enkeltes liv.

Polygami i kristendommen

Inden for kristendommen ser man en klar tendens til at favorisere ægteskabet mellem én mand og én kvinde, men et direkte forbud mod flerkoneri findes ikke i Det Nye Testamente.

Flere vers i Det Nye Testamente hylder monogami som den bedste ægteskabsinstitution, her i blandt 1. Korintherbrev 7, 2 og Mattæus Evangeliet kapitel 19, 4 (der dog henviser tilbage til skabelsesberetningen, 1. Mosebog kapitel 2, 24). I dag er ægteskab mellem to personer det normale inden for kristendom.

Der er dog ingen regel uden undtagelser. Luther godkendte flerkoneri i enkelte tilfælde. Dette ses i et dokument (Der Beichtrat), hvor Luther accepterer, at en mand tager sig endnu en kone. Tidligere havde Luther i et brev skrevet, at han ikke ville kunne forbyde en mand at gifte sig med flere koner, da det ikke var i modstrid med Skriften.

Polygami i islam

Inden for islam er flerkoneri accepteret. En mand må have op til fire koner ifølge Koranen sura 4,3.

Hvis en mand tager flere koner, siger sura 4,3, at han ikke må favorisere én kone, og at han skal behandle alle koner ens (alle skal have lige opmærksomhed, tid og penge). Dette gør det meget svært at praktisere flerkoneri, da total ligestilling mellem konerne kræver et enormt arbejde fra mandens side. Derfor er praksissen også sjælden, og den danske imam Abdul Wahid Pedersen vurderer, at meget få af verdens muslimer har mere end en kone.

Flerkoneri blev oprindeligt set som en god gerning, der var religiøst prisværdig, da manden indgik ægteskab med flere kvinder for at sikre slægtens videreførelse (for eksempel hvis den første kone viste sig ikke at kunne få børn), eller for at hjælpe fattige og enker efter krigsofre.

Der er også muslimer, som mener, at Koranen forbyder manden at gifte sig med flere kvinder. Det konkluderer de ud fra sura 4,3 , der siger, at en mand skal nøjes med én kone, hvis han ikke er i stand til at øve retfærdighed imellem dem, og sura 4,129 der fastslår, at en mand aldrig kan dele sol og vind lige mellem kvinder.

I sura 4 vers 24 forbydes det manden at gifte sig med gifte kvinder altså et forbud mod polyandri.

I dag forekommer det blandt muslimske kvinder, at de i forbindelse med ægteskabet stiller som betingelse, at manden ikke gifter sig med andre kvinder. Det er så op til manden, om han vil acceptere dette eller ej.

Polygami i hinduisme

Man kender både til polygyni og polyandri indenfor hinduismen.

I det store hinduistiske digt Ramayana (beretningen om helten Rama) fortælles det, at Ramas far, kong Dasharatha, havde tre koner, mens det i Mahabharata (fortællingen om Bharata-slægten også et vigtigt hinduistisk skrift) berettes, at kongedatteren Draupadi var gift med fem brødre. Den hinduistiske guddom Krishna menes at have godt 16.100 koner og dermed må man sige, at polygyni som praksis er etableret. Derudover ved man også, at hinduistiske konger ofte havde konkubiner eller flere koner. De hinduistiske skrifter afspejlede altså samfundets normer eller omvendt.

Moderne hinduistisk ægteskabslovgivning forbyder polygami. Det betyder dog ikke, at polygami ikke længere finder sted, men da mere i det skjulte. Man kender til polygame hinduister, der har konverteret til islam for at omgå loven.

Polygami i buddhisme

I buddhismen gælder det om at opnå nirvana, befrielse fra denne verden så man ikke længere genfødes. For at opnå befrielsen skal man blandt andet undgå at knytte sig til noget på jorden.

Ægteskab vil være en ting, der holder en person fast til jorden, og derfor gør, at man ikke vil blive befriet men derimod genfødt endnu engang. Religiøst set er ægteskabet derfor noget, man bør undgå.

Idealet for buddhister er et tilbagetrukket, simpelt liv, hvor man mediterer og søger viden om, hvordan man opnår befrielsen. Derfor ville det være i modstrid med de religiøse principper, hvis flerkoneri eller ægteskabet i det hele taget blev fremhævet i den religiøse lære.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, mormonerne

I 1813 fik amerikaneren Joseph Smith en åbenbaring fra Gud: mænd måtte gerne tage sig flere koner. Denne åbenbaring blev en del af mormonernes hellige lære.

Både Joseph Smith og efterfølgende mormon-ledere var gift med flere koner. På en af bevægelsens egne hjemmesider kan man finde oplysninger om antallet af ledernes koner. Her kan man læse, at Smith skulle have haft 24 koner. Smiths efterfølger Brigham Young havde 55 koner.

I dag tager mormonerne afstand til flerkoneri. Af flere omgange (i 1890, 1904 og 1910) fordømte gruppen flerkoneri og truede med udelukkelse, hvis det ikke blev overholdt. Folk i ægteskaber mellem mere end to personer, valgte dog oftest at blive i dem, og derfor fandt praksissen sted helt frem til 1940-50erne. Selv lederen af mormonerne på daværende tidspunkt, Heber J. Grant, havde flere koner frem til sin død i 1945.

Nogle personer blandt bevægelsen syntes dog ikke om forbuddet mod flerkoneri. De har derfor valgt at bryde med gruppen for at danne nye grupperinger, hvor ordningen stadig eksisterer. Et par af disse grupper er FLDS og Kingston-klanen.

Fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, FLDS

FLDS er en gruppe, der er udsprunget fra mormonerne, og hvor der stadig praktiseres flerkoneri.

Gruppen mener, at flerkoneri er Guds mening. Det er derfor nødvendigt for en mand at have flere koner, hvis han skal opnå frelse. Det er meget almindeligt inden for bevægelsen, at åbenbaringer fra Gud viser, hvem en kvinde skal giftes med.

FLDS er en meget lukket gruppe, som vi bedst kender fra mediernes kritik af gruppens flerkoneri. Senest har vi hørt om, hvordan de amerikanske myndigheder greb ind og fjernede hundredevis af børn fra deres hjem på grund af beskyldninger om overgreb og incest. En tidligere historie handlede om lederen af gruppen Warren Jeffs. Han blev dømt for medvirken til voldtægt i forbindelse med, at han angiveligt tvang en 14-årig pige til at gifte sig med og dyrke sex med sin 19-årige fætter.

Kingston-klanen

Kingston-klanen er en anden gruppe, der er udsprunget fra mormonerne. Denne gruppe blev dannet af Charles W. Kingston og blev ledet af hans sønner.

Ligesom FLDS dyrker Kingston-klanen stadig flerkoneri. Mændene i klanen er kendt for at gifte sig med familiemedlemmer, ofte unge piger. I 2006 blev et medlem dømt for incest han var blevet gift med sin fjerde kone, en 15-årig pige, der både var hans kusine og tante.

Afrikanske stammereligioner

Førhen var det meget normalt med flerkoneri i afrikanske stammesamfund. Dette skyldtes til dels religion, til dels kultur og tradition.

I stammesamfundene var det en ære at have mange koner og børn, og det viste mandens magt og rigdom. Kvinder indgik ofte ægteskab med mænd, der allerede havde en kone for beskyttelse og overlevelse. Den nye kvinde blev dog ofte mere en slave end kone.

Lederen af det sydafrikanske parti ANC, Jacob Zuma, der kandiderer til posten som landets præsident, hylder offentligt flerkoneri og har selv flere koner.