Seksualitet i de fem store verdensreligioner

Kys, kærlighed, kærester, par, muslim, muslimer, sex
Kommunal formidling af købesex har været oppe i flere kommuner, og blandt andre Københavns Kommune har forbudt sine ansatte at hjælpe beboere på institutioner med at købe sex. - Foto: stock.xchng

Jødedom:

I Det gamle testamente betragtes sex ikke som noget syndigt, men tværtimod som noget godt og helligt, hvis det foregår i et ægteskab og med henblik på slægtens videreførelse. Om forholdet mellem mand og kvinde, findes der i Højsangen (Højsangen 1,13-14; 4,1-2) lovprisninger af det kropslige, af meget erotisk karakter. I et jødisk ægteskab er der regler for, hvornår man ikke må have sex. I den tid hvor kvinden menstruerer og indtil hun har været i mikvah (et rituelt bad), må ægtefolkene ikke have sex. Ligesom hun også anses for uren efter en fødsel. Derimod anses det populært set for særligt fint hvis man har sex efter sabbatten (Det vil sige lørdag aften).

I jødedommen kan en jødisk kvinde kan kræve skilsmisse, hvis hun ikke bliver tilfredsstillet seksuelt i sit ægteskab.

Læs om kvindesynet i jødedommen

Kristendom:

Her finder vi flest henvisninger til sex hos apostlen Paulus. Han fraråder både ægteskab og sex. Det skal ses i sammenhæng med, at tiden efter Jesus død var præget af en stærk forventning om, at gudsriget var nært. Det betød, at Paulus mente, at alle mennesker jo nok kunne overkomme ikke at have sex og blive gift, i den korte tid det ville vare. Han skrev blandt andet, at det var bedst hvis man kunne leve i cølibat. Dog, hvis ens drifter var for stærke, var det bedre at gifte sig, end at stille sin lyst udenfor et ægteskab (Første Korinterbrev 7,8-9). Paulus syn på afholdelse fra ægteskab (og sex) gik man bort fra, efterhånden som kirken erkendte, at Guds rige ikke var nært forestående.

Også Jesus forholder sig en smule til emnet. Han er præget af sin samtid, hvor sex alene var noget der skulle foregå i ægteskabet. For eksempel får skøgen, hvis synder han tilgiver, at vide, at hun ikke må synde mere (Johannesevangeliet 8,1-11).

Den katolske kirke har stadig det officielle standpunkt, at sex før ægteskabet ikke må foregå. Derfor anbefaler kirken heller ikke prævention, da man mener det indirekte vil opfordre til sex udenfor ægteskabet.

I Den danske folkekirke har de fleste præster i dag et liberalt forhold til sex og sex før ægteskabet. det er dog muligt at finde grupperinger indenfor den protestantiske tradition som deler Den katolske kirkes moralske værdier, hvad angår sex.

Modsat den katolske kirke må præster i den protestantiske gerne gifte sig, og sex er derfor også blevet en naturlig del af præsteembedet.

Læs om kristendommens forhold til sex før ægteskabet af Kristine Stricker Hestbech, præst.

Islam:

På samme måde som jødedommen mener islam, at mand og kvinde er skabt for hinanden. Det er Allahs vilje, at de skal finde sammen i ægteskabet for at føre slægten videre. Sex kan, i den islamiske opfattelse, ikke adskilles fra det at få børn. Indenfor den ægteskabelige ramme har det seksuelle en særlig status som en skabende kraft. Det er dog vigtigt, at sex kun foregår i ægteskabet. Sex før man bliver gift er ikke velset, og utroskab er en af de værste synder. Derfor er der mange regler for, hvordan man undgår at friste hinanden. Blandt andet må to ugifte ikke være alene sammen, og det er af samme grund, at kvinderne går med tørklæde. For muslimer der bor her i landet, kan dette give store problemer i for eksempel folkeskolen, hvor der er tradition for at man går i fællesbad efter idræt. Homoseksualitet er ikke tilladt, men i forhold til jøde- og kristendommen fraråder islam onani, men forbyder det ikke.

Læs om islams forhold til sex, af Ahmad Akkari

Buddhisme:

I buddhismen mener man, at sex udspringer af tiltrækningen mellem det maskuline og det feminine. Det er en drift der ikke kun findes hos menneskene, men eksisterer mellem alle levende organismer, selv hos planterne. Sex er en drift til at føre slægten eller arten videre, og det er grundlæggende for alle levende organismer. Hos menneskene er der stærke følelser forbundet med sex, både glæder og sorger, og der kan opstå mange problemer i forbindelse med aggressioner og jalousi. Hvis man får børn, kommer man til at bruge al sin tid på at sørge for dem. Derfor vælger nogle buddhister at blive munke og nonner, så de ikke behøver bruge deres tid på familielivet, men kan koncentrere sig om at udvikle deres sind

Læs om buddhismens forhold til sex af Tarab Tulku, Lama

Hinduisme:

I hinduismen er sex en meget kompleks ting. Der findes meget forskellige forskrifter på området, der ofte er modstridende. Derudover er den praksis der føres i samfundet ofte anderledes end den foreskrevne. Præcis som i Danmark i forhold til kristendommen. Grundlæggende kan man sige, at sex betragtes som en del af det skabte og er således ikke noget ondt.

På den anden side er sex en side af livet, der binder os til denne verden. Derved forhindres vi i at komme ud af genfødselshjulet. Det kan man netop kun ved ikke at knytte sig til denne verden. Cølibat er derfor også en del af den hinduistiske tradition.

Mange af de regler der knytter sig til sex handler om social kontrol. Det vil sige, at samfundet har en mulighed for at styre den ellers uregerlige kraft som sex betragtes som. For eksempel har man erkendt, at nogle kan have svært ved at holde sig til én kvinde. Derfor er det ikke ulovligt at gå til en ?løsagtig kvinde?, men derimod ulovligt at have sex med ?en anden mands hustru?. Samfundet stiller regler for den seksuelle adfærd, og prøver at styre det i en retning, hvor samfundet stadig kan bevares, uden alt for mange intriger og interne kampe. Ligesom i de andre religioner, opfattes sex i ægteskabet som den retlige form for seksuelt samvær.

Læs generelt om hinduismen

Læs om Tantra i den hinduistiske tradition

Guide til flere hjemmesider om hinduisme