Velgørenhed indenfor verdensreligionerne

Verdens fattige og nødstedte modtager hjælp fra religiøse organisationer

I de store verdensreligioner er der tradition for at give til velgørenhed. At hjælpe fattige og nødlidende med begrundelse i religiøs lære, er således udgangspunktet for en lang række nødhjælpsorganisationer

Jødedommen
Det hebraiske ord tzedakah bliver brugt som betegnelse for jødisk velgørenhed og jøder er forpligtede til at give 10 procent af deres indkomst til velgørenhed.
At yde hjælp til nødlidende bliver set som et tegn på retskaffenhed, og den belønning man modtager for sin velgørenhed, er afhængig af den velvilje hvormed man har givet. Ens indstilling er på den måde lige så vigtig, som hvad man giver.

I Toraen står der om velgørenhed: "ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne" (Esajas' bog 58,7).

De fremmede i landet Israel skal ifølge skriften behandles på linje med landets egne:
"Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv" (3 Mosebog 19,34).

Jødiske organisationer
Et eksempel på en jødisk velgørenhedsorganisation er Den Danske Israelindsamling. Det er en jødisk humanitær forening, som samler ind til jøder, der er truet af krig, social nød eller antisemitisme, så de kan starte en ny tilværelse i Israel.

Desuden arbejder organisationen med forskellige projekter for Israels befolkning, hvor en million af indbyggerne er arabere. Et eksempel på et projekt er NET@, hvor jødiske og arabiske børn bliver undervist sammen i brugen af it.

En anden jødisk organisation er WIZO (Women's International Zionist Organisation), hvis målsætning er at hjælpe kvinder og børn i Israel. Der findes en dansk afdeling, som driver et daghjem for børn med både jødisk og arabisk baggrund i Israel.

Kristendommen
I kristendommen er det at hjælpe sin næste et grundlæggende tema. I historien om den barmhjertige samaritaner, opfordres mennesket til at vise barmhjertighed og hjælpe den nødlidende, hvilket sammen med en stor kærlighed til Gud, vil give det evige liv.

I Det Nye Testamente er der flere andre skriftsteder, som opfordrer til at udøve næstekærlighed. For eksempel: "Gør mod andre mennesker sådan, som I vil, at de skal gøre mod jer!" (Lukasevangeliet 6,31) og "Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig" (Matthæusevangeliet 5,42).

Kristen organisation
Folkekirkens nødhjælp er en nødhjælpsorganisation med baggrund i Den Danske Folkekirke. Organisationen hjælper folk i verdens fattigste lande, hovedsageligt i Afrika og Asien med nødhjælp i katastrofesituationer og med langsigtede udviklingsprojekter.

Organisationen ser alle mennesker som ligeværdige og respekterer den enkeltes kulturelle og religiøse udgangspunkt og yder hjælp på tværs af kulturer og religioner.

Islam
At give almisse(zakat)til fattige og trængende er en af de fem søjler i Islam og muslimer betaler normalt 2,5 % af deres indkomst i zakat.

I Koranen står der om almissen: "Almissen er kun til de fattige og de trængende og til dem, der arbejder med (indsamlingen af) dem, og til dem, hvis hjerter skal knyttes til (Islam) og til (løskøbelse af) af slaver og de gældsbundne og dem, (der kæmper) på Allahs vej og de vejfarende. (Dette er) en forordning fra Allah, og Allah er Alvidende, Alviis." (Koranen 9:60).

Ifølge dette citat er det en forpligtelse for muslimer at give almisse, og citatet indeholder samtidig retningslinjer for hvem, som skal modtage almissen.

Muslimsk organisation
Den muslimske nødhjælpsorganisation Danish Muslim Aid er en dansk organisation, hvis hovedformål er at yde nødhjælp og udviklingsbistand rundt omkring i den fattige verden, i overensstemmelse med islamiske retningslinier om pligt til at hjælpe medmennesker.

Det er en humanitær organisation, som ønsker at hjælpe nødlidende uden hensyntagen til etnisk, religiøs eller politisk baggrund. Men da organisationen er nystartet (2005) har den indtil videre kun haft projekter i muslimske lande, da det her er lettest for en muslimsk organisation at få adgang.

Buddhisme
At være god mod andre mennesker er et vigtigt tema indenfor buddhismen på grund af karmabegrebet. Dette begreb siger, at hvad du gør mod andre vil på et eller andet tidspunkt vende tilbage til dig selv. På den måde vil gode gerninger gjort i uselviskhed mod nødlidende, i sidste ende gavne giveren selv.

Buddhistiske tekster opfordrer til at give til fattige:
"Man skal altid søge sandheden, ikke give efter for vrede og give, selvom det kun er lidt, til den der tigger" (Dhammapada 224).

Og i en anden tekst står: "Hvis skabninger vidste, som jeg ved, resultatet af at give og dele, ville de ikke spise uden at have givet, ej heller ville egoisme besejre deres sind. Selv hvis det var deres sidste bid brød, deres sidste mundfuld, ville de ikke spise uden først at have delt, hvis der var nogen til at modtage deres gave" ( -The Buddha, Itivuttaka Sutra 26).

Buddhistisk organisation
Den buddhistiske humanitære organisation Tzu Chi med hovedsæde i Taiwan, har som mål en verden uden lidelse, opnået gennem kærlighed, medfølelse, glæde og uselvisk given.

Det er en international organisation med millioner af bidragsydere rundt om i verden, der blandt andet støtter internationale nødhjælpsaktioner. Som eksempler kan nævnes hjælp til ofrene for Tsunamien i Asien i 2005 og til ofrene i New Orleans ved orkanen Katarina samme år.

Hinduisme
Inden for hinduismen dominerer karmatanken på samme måde, som den gør i buddhismen.
Det bliver betragtet som en religiøs pligt at give donationer og de hellige skrifter opfordrer til dette:

"Han er fri, ham som giver til enhver som spørger efter almisser, til den hjemløse, nødstedte mand som søger efter mad; succes kommer til ham i kampens udfordring og han får en allieret i fremtidens konflikter" (Rig Veda 10.117.3).

Hinduistisk organisation
Ramakrishna Missionen startede i Indien for over hundrede år siden, som del af munkeordenen Ramakrishna Math, og har siden haft adskillige nødhjælps- og udviklingsprojekter i Indien og omkringliggende lande.

Organisationens ideal er at tilbede Gud i mennesket og ved at hjælpe nødlidende medmennesker, som alle har Gud i sig, bliver nødhjælpshandlingen til gudsdyrkelse.

Som motto har organisationen: "For ens egen frelse og for verdens velfærd", hvilket stemmer overens med den førnævnte karmatanke.

Alle vil hjælpe
Indenfor alle hovedreligionerne findes der således nødhjælpsorganisationer med målsætning om at hjælpe nødstedte. De tager alle udgangspunkt i en for hver religion specifik forståelse af det at give og hjælpe medmennesker, hvilket konkret kommer til udtryk på forskellige måder i nødhjælpsarbejdet.