Yoga - fitness eller spirituel livsfilosofi?

Yoga er, hvad du selv gør det til - og indeholder altså ikke per automatik noget religiøst eller spirituelt. - Foto: colourbox.com

Du kan bruge yoga, som du vil. Religion.dk har snakket med to yoga-udøvere, der opfatter og bruger yoga meget forskelligt den ene som workout, den anden som selvudvikling

Yoga findes i mange forskellige former. I Danmark er de mest udbredte yoga-stilarter de klassiske asthanga-yoga og hatha-yoga, men også mange fitnesscentre udbyder en såkaldt power-yoga, hvor forskellige elementer er håndplukket fra henholdsvis asthanga- og hatha-yoga.

Klassisk og ny yoga
Yoga er oprindeligt en flere tusind år gammel indisk livsfilosofi, der fungerer som et værktøj til at skabe og opretholde en fredelig stabilitet og balance mellem krop og sjæl.

Ordet yoga betegner således vejen til forening. Denne forening er traditionelt yogaens mål og kaldes samadhi; her oplever yoga-udøveren en stærk følelse af sammenhørighed med resten universet. Den klassiske indiske yoga-tankegang er spirituelt betonet.

På spirituelle yogacentre landet over vægtes krop og sind ligeligt gennem asanas (fysiske yogaøvelser), pranayama (åndedrætsøvelser) og meditation, hvorimod fitnesscentrene har tendens til at fokusere på den kropslige side af yogaen; på asanas.

Interview: to forskellige kvinder, to forskellige yoga-former
Religion.dk har snakket med to unge kvinder, der bruger yogaen på hver sin, vidt forskellige måde, om hvilken rolle yogaen spiller i deres liv. Lise Mansfeldt Faurbjerg er studerende ved Århus Universitet og dyrker yoga i sin fritid, mens Anna Marie Houe driver den spirituelle yogaskole Santhi Yoga School i København sammen med sin mand.

Religion.dk: Hvordan/hvorfor er du blevet interesseret i yoga?
Der kan være vidt forskellige grunde til at begynde at dyrke yoga, og Lise og Anna Marie fortæller om hver deres, meget forskellige, overvejelser: sportsgrenen og livsfilosofien.

Lise Mansfeldt Faurbjerg:
- Min mormor har altid dyrket yoga med sine veninder, så jeg har egentlig altid opfattet yoga som en lidt passiv hiv-og-bøj-og-stræk-og-sving-ting, som ikke rigtigt giver noget. Men for nogle få år siden begyndte der i medierne at komme øget fokus på, hvordan yoga arbejder holistisk med kroppen - dvs. ikke blot med de ydre muskelgrupper, men med kroppen som helhed med alt, hvad det inkluderer af kropsstamme, organer, vejrtrækning og hjerne... Så yoga var helt klart en "ny" sportsgren, som lovede vanvittigt meget, og som derfor skulle prøves af.

Anna Marie Houe:
- Jeg har altid været interesseret i krop og helse, men det er helt klart en indre søgen, som drev mig til den spirituelle yoga. En søgen efter mening, en søgen efter kontakt med min intuition og dybere bevidsthed. Jeg har gennem flere rejser og arbejdsprojekter i bl.a. Indien og Bangladesh reflekteret over livsværdier og spirituelle levemåder. I Indien fandt jeg yoga: meditationerne, filosofien og den ældgamle kundskab rummede det, jeg intuitivt havde søgt efter.

Religion.dk: Hvilken rolle spiller yoga for dig i din hverdag?
Det er in at dyrke yoga. Måske er en af grundene hertil, at det er muligt at bruge yogaen, som man vil: En fysisk workout, der får blodcirkulationen i gang, eller en metode til at opnå følelsesmæssig balance.

Lise Mansfeldt Faurbjerg:
- Yoga er et åndehul i min hverdag: Halvanden time, hvor jeg ikke tænker på noget som helst udover at få snoet min fod om bag ved min læg. Det betyder rigtigt meget at kunne koble fysisk af i min hverdag som studerende... Yoga giver mig en øget kropsbevidsthed: Jeg kan mærke mit velbefindende på en helt anden måde end andre sportsformer evner.

Anna Marie Houe:
- Yoga er en livsstil, en fysisk praksis og en åndelig udviklingsvej. Mit intense møde med meditationen har givet mig en afgørende afklarethed med livet. Det har åbnet dybere forståelse af min eksistens. Jeg opnår en dybere refleksion og forbindelse med en åndelig forening. Det giver mig også ro og fokus i hverdagen og gør mig mentalt smidig, så de følelsesmæssige rutscheture ikke så let rutscher med mig.

Religion.dk: Har du et mål med at dyrke yoga?
Hvad enten man fokuserer på det fysiske eller det psykiske i yogaen, så synes resultatet at være det samme: man får det godt af at dyrke yoga.

Lise Mansfeldt Faurbjerg:
- I første omgang handlede det om at holde sig i form og stramme uheldige deller op, men nu er det meget mere mit generelle velbefindende, der driver lysten. Jeg får det simpelthen godt af at dyrke yoga og genvinder fornemmelsen for min krop.

Anna Marie Houe:
- Mit mål med yoga er at leve i oplevelsen af en højere forening, samt at mærke den dybe indre fred i hvert sekund i døgnet. Mit mål er både udvikling, men også det at være på vejen (hentydning til den klassiske yogas vej til forening, red.). Derudover er mit mål også at give værdifulde værktøjer videre til andre mennesker; Yogaværktøjer som giver oplevelsen af fred og som får mennesker til at se enheder frem for forskelligheder.

Religion.dk: Forbinder du yoga med noget spirituelt eller religiøst?
Om yoga er religiøst er op til udøveren selv, siger Peter B. Andersen og Erik R. Sand, der begge er lektorer på Religionsvidenskab ved Københavns Universitet. Der ligger altså den implicitte mulighed for at føre en spirituel livsførelse, men om du benytter dig af disse muligheder, er op til dig selv.

Lise Mansfeldt Faurbjerg:
- Jeg forbinder egentlig ikke yoga med noget spirituelt eller religiøst. Jeg laver øvelserne for min krops og for mit velbefindendes skyld. Når instruktøren begynder at snakke energiophobning og -forløsning, så står jeg lidt af. Så går der lidt for meget røgelse og Goa-batik i den. Men ligegyldigt hvad der er kernen i yoga, så kan jeg konstatere, at det virker på mig. Og det er dét, der interesserer mig.

Anna Marie Houe:
- Yoga er en spirituel praksis, men ikke en religiøs praksis. Det, man mange steder kalder yoga i dag, er egentlig kun fjernt relateret til den oprindelige yoga, som indeholder mange flere aspekter og som er en næsten uendelig dyb videnskab. At dyrke yoga er, for tiden, mange steder blevet synonym med fitness eller gymnastik, og denne praksis har dermed, mange steder, løsrevet sig fra sin oprindelige placering som led i spirituel udvikling.

Yoga er, hvad du gør det til
Om yoga er en fitnessform eller en spirituel livsfilosofi er op til den enkelte. Som så meget andet er yoga er indrettet således, at du kan tage det fra den, du føler, passer bedst til dig. Du kan eksempelvis dyrke yoga, bare fordi du kan lide det, fordi du ønsker at være mere smidig og stærk, eller fordi du ønsker at bruge yogaen som værktøj til at nå frem til en højere bevidsthed samt en indre ro og opblomstring.

Yoga er, hvad du gør det til og kun hvis du selv vælger det, bliver yoga noget religiøst eller spirituelt.

For nogle yoga-udøvere er yoga en fitness-form
For nogle yoga-udøvere er yoga en spirituel livsfilosofi