Hvem er alevierne?

En alevi-muslimsk mand er her ved at bede ved en cem-ceremoni i Istanbul, Turkiet. Alevierne har deres egne religiøse ceremonier, såsom cem, hvor de synger religiøse digte og danser hellige danse. Foto: Murad Sezer/AP

Find ud af, hvad det muslimske mindretal alevierne tror på og hvordan de adskiller sig fra shia- og sunni-islam

Hvem er alevierne?

Alevierne betegnes som enten en muslimsk sekt eller et mindretal med en tro, der ligger tættere på shia-islam end på sunni, som er den fremherskende form for islam i Tyrkiet.

Der findes ingen præcis opgørelser over, hvor mange tyrkere, der bekender sig til alevismen. De fleste bud ligger på mellem 10 og 20 millioner ud af en samlet befolkning på cirka 70 millioner.

Aleviernes religion adskiller sig betragteligt fra sunni-islam, selv om den har islamiske træk. Kerne-elementer i islam såsom bøn, faste, pilgrimsfærd og gaver til de fattige er fremmede for de fleste alevier. I stedet har de deres egne religiøs ceremonier, de såkaldte cem, som ledes af "hellige mænd" som tilhører en præste-slægt. Ved cem synges religiøse digte, og i nogle alevi-menigheder udfører mænd og kvinder sammen hellige danse. Pilgrimfærde til hellige kilder og bjerge er udbredte.

I stedet for at bekende sig til den muslimske sharia-lovgivning adlyder alevierne et sæt simple moralske normer. Filosofien er at leve efter religionens "indre mening" i stedet for dens "ydre krav".

De fleste alevier bor i det centrale Anatolien, men der er "lommer" bestående af alevi-landsbyer langs Middelhavskysten. Der findes en stor andel alevier blandt kurderne, som bor i det østlige Anatolien.