Hvordan opfører og klæder man sig i en moské?

I de islamiske moskéer er der fællesbøn hver fredag, men moskeerne er også åbne for bøn på alle andre ugedage. Foto: Leo Lintang - Fotolia

I islam anses moskéerne for muslimernes helligsted for bøn og fordybelse. Men hvordan skal man opføre sig og klæde sig i moskéen? Bliv klogere her på, hvad renselse betyder for muslimer, og hvorfor mænd og kvinder ikke må bede i det samme rum

I den danske folkekirke er der ingen faste regler for, hvordan man skal opføre sig, eller hvilket tøj man skal have på til søndagens gudstjeneste. Regler om opførsel og påklædning findes dog for mange hellige rum, herunder moskéen.

Islams moskéerer muslimernes sted for bøn og fordybelse. Ligesom i de danske folkekirker bliver der i moskeen opfordret til ikke at lave unødvendig støj, men derimod til at skabe et fredeligt miljø.

I moskéerne er der fællesbøn hver fredag, men moskeerne er også åbne for bøn på alle andre ugedage. Det er velanset, at man som mand beder de fem daglige bønner i fællesskab med andre, mens kvinder ifølge traditionen får størst udbytte af bønnen ved at bede den hjemme. Ofte deltager kvinder og børn dog også i fredagsbønnen.

Mænd og kvinder beder adskilt

Mænd og kvinder sidder adskilt i moskéen. Mændene sidder i moskeens store sal, også kaldet ”musalla”, med hovedet vendt mod Mekka, mens kvinder og børn ofte sidder på en balkon, i et tilstødende rum eller samlet et andet sted i lokalet end mændene. I kvindernes og børnenes rum er det også muligt at høre imamen, der leder bønnen inde fra mændenes sal.

Adskillelsen af mænd og kvinder i moskeen skyldes tanken om, at mænd, såvel som kvinder, kan blive fristet ved at sidde sammen med det modsatte køn i moskéen. Det vil betyde, at deres bøn ikke er renhjertet.

Rituel renselse og påklædning

Inden bønnen i moskéen skal både mænd og kvinder vaske sig som en del af en rituel renselse. Det er ikke hele kroppen, der skal vaskes, men hænder, arme, fødder, hoved og ansigt. I moskeen er der tilknyttet et baderum, hvor renselsen kan finde sted inden bønnen.

Den rituelle renselse inden bønnen kaldes ”wudu” og udfører man ikke denne, anses ens bøn ikke for værende gyldig.I nogle muslimske samfund deltager kvinder ikke i fællesbønnen i moskéen i de perioder, hvor de har deres menstruation.

Når man træder ind i moskéen, stiller man sine sko og al aktivitet i moskeen foregår derfor barfodet.

Både mænd og kvinder skal være anstændigt klædt i moskeen. Deres skuldre og knæ skal være tildækkede, og herudover er det ofte pålagt kvinder at bære tørklæde under ophold i moskeen.