Indføring

Pilgrimsfærden til Mekka

En muslims pige rører ved islams hellige centrum, Kabaen i Mekka - et sted muslimer skal besøge mindst en gang i deres liv. Foto: Ahmad Masood/Reuters

Når verdens muslimer drager på pilgrimsfærd, besøger de blandt andet Kabaen. Formålet med at drage på pilgrimsfærd er at rense hjertet. Når man vender hjem, fejrer man at have efterlevet islams femte søjle

Pilgrimsfærd eller valfart er en gammel arabisk praksis, som imidlertid på Muhammads tid omhandlede en tilbedelse af flere guder. Muhammad, som er islams største profet, nedbrød de mange afguders indflydelse på pilgrimsfærden, og erstattede den med tilbedelsen af den ene, Allah.

En lignende handling foretog Jesus, da han besøgte templet i Jerusalem. Her smadrede han de handlendes boder og jog dem ud af templet, som han mente, de havde ødelagt ved at gøre det til en verdslig pengemaskine.

Pilgrimsfærden til Mekka har rod i Muhammads sidste pilgrimsfærd til de hellige steder i byen i 632 og er bl.a. beskrevet i sura 2 & 22. Pilgrimsfærden udgør en af islams fem søjler:

Den sidste måned i den islamiske kalender er pilgrimstid

Hvert år i den sidste måned af den islamiske kalender tager ca. en million troende muslimer til Mekka for at gennemføre pilgrimsfærden. Der er en række regler, som skal overholdes for at gennemføre pilgrimsfærden. Disse regler er hentet i Sunna og i Koranen. Hjemmefra tilrådes det, at man har fået styr på sin gæld og sine forpligtelser, så man kan drage ubekymret af sted.

I ældre tid var pilgrimsfærdsrejsen en lang og udmattende rejse, men i dag benytter de fleste sig af fly og skibe. Når den troende så ankommer til Mekka, må han ikke bade sig, klippe hår og negle. Det er også forbudt at slå dyr og planter ihjel. Inden man kan komme ind på de hellige områder skal man igennem en grundig kontrol, der bl.a. skal sikre, at kun troende muslimer bliver lukket ind. Hvis andre ønsker at deltage, bliver det via de arabiske Tv-stationer, som hvert år transmitterer begivenhederne.

Man afklæder sig sit rejsetøj og tager i stedet et bestemt stykke tøj på, der får alle troende, rig som fattig, til at tage sig ens ud. Den særlige dragt hedder Ihram og består af to stykker hvidt klæde på størrelse med to håndklæder. Det ene klæde vikles rundt om livet, det andet bæres over skulderen.

Kvindernes dragt er ligeledes hvid, men den består både af en kjole og et hovedstykke, som helt tildækker hende. Med alle disse regler og ændringer træder man på en måde ud af denne verden og ind i en anden. Pilgrimsfærden består af en række begivenheder i og omkring Mekka. Arafatbjerget betragtes normalt som højdepunktet, idet det var her, Muhammad holdt sin sidste prædiken og modtog den sidste åbenbaring fra Allah.

Turen går til Mekka - og til Kabaen

Fra indgangen, der hedder Jidda, går turen til Mekka og det hellige område. Inde i den store Moske står Kabaen. Tænk på, at den troende fra ganske lille er opdraget til fem gange dagligt at vende sit hoved mod Kabaen i Mekka og nu er fremme ved målet! I islamisk forståelse er Kabaen i Mekka opført af Abraham. Kabaen er en bygning på Mekkas hellige område.

Det første ritual som pilgrimmene udfører er at besøge Kabaen, som man løber omkring syv gange. Man forsøger at kysse den sorte sten eller i det mindste at udføre fagter, der antyder dette (presset fra den store menneskemængde gør det svært i praksis). Mange begiver sig herefter ud på den lille pilgrimsfærd, som er en tur mellem Safa og Mamma syv gange, til minde om Hagar der løb frem og tilbage for at finde vand i ørkenen. Andre gemmer den lille pilgrimsfærdtil senere i forløbet.

Dagen efter begiver folk sig ud på den større pilgrimsfærd. Første punkt er en seks kilometers tur til Mina, hvor Muhammad opholdt sig en nat, mens han var på sin sidste pilgrimsfærd.

Næste dag går turen til Arafatbjerget, hvor Muhammad, på et bestemt punkt kaldet Nådesbjerget, holdt den sidste prædiken for sine tilhængere. I dag står der en imam (en islamisk præst) og holder selv samme prædiken. Profetens farvel til menigheden gentages.

Derpå følger (for dem der kan) et løb tilbage mod Mekka til Muzdalifa, hvor pilgrimme samler sten op, som skal bruges den følgende dag, hvor der atter gøres holdt i Mina. Her kastes de opsamlede sten mod nogle stensøjler, der kaldes Agxba og som repræsenterer Satan. Hver pilgrim kaster syv sten.

Herefter forbliver pilgrimmene i Mina-området, hvor der foretages ofringer af især får. Det sker til minde om Abrahams ofring af gedebukken til fordel for sønnen Isak på Guds befaling og nåde. En fortælling der opereres med i islam såvel som i jødedom og kristendom.

Når man afslutter pilgrimsfærden, er man klar til at genindtræde i den "normale" verden. Nogle udfører herefter den mindre pilgrimsfærd, hvis de ikke gjorde det efter opholdet i Moskeens gård, andre aflægger et besøg ved profetens grav i Medina, men det er ikke en del af selve pilgrimsfærden.

Man klipper hår og negle, går i bad og ifører sig "normal" påklædning. Formålet med at drage på pilgrimsfærd er at rense hjertet. Når den pilgrimsfarende vender tilbage til sin hjemby, mødes han med stor festivitas og ære. Nu har han opfyldt den femte trossøjle.

Kabaen i Mekka, Saudi Arabien, er ofte omringet af pilgrimme. Ifølge koranen er kabaen bygget af profeterne Abraham og Ismael, hvorfor muslimer dagligt vender sig mod den hellige bygning, når de skal bede. Foto: Konevi/Pixabay