Præst i et mangfoldigt Danmark

I bogen "Karma, koran og kirke" præsenteres og kommenteres en undersøgelse af 310 folkekirkepræsters opfattelse og håndtering af den religiøse mangfoldighed i danske sogne.

Kristeligt Dagblad refererede i fredags til undersøgelsen, da den på forsiden af avisen skrev, at "seks ud af ti præster mener, at folkekirkens primære rolle i mødet med ikke-kristne indvandrere og nydanskere er at arbejde på fredelig sameksistens eller bidrage til integration frem for at forkynde det kristne budskab."

Ser man på de kvindelige præster alene er virkeligheden den, at kun 15 % vægter forkyndelsen af det kristne budskab højest.

Andetsteds i avisen kan man læse, "at de kvindelige præster i det hele taget er mere åbne over for den religiøse mangfoldighed, som de møder i deres dagligdag, end deres mandlige kollegaer." For eksempel afviser kun hver fjerde kvindelige præst, at andre religioner kan være veje til frelse.

I fredagsronikken præsenterede tre af bagmændene bag bogen undersøgelsens resultater under overskriften "Religiøs mangfoldighed er en folkekirkelig udfordring."

Også på religion.dk er den nye bog blevet kommenteret af bl.a. teologiprofessor Viggo Mortensen, Jørgen Skov Sørensen, sekratariatschef i Det Mellemkirkelige Råd og religionsforsker Lene Kühle.

Sidstnævnte stiller i sit indlæg spørgsmålstegn ved, om sekulariseringen nu også er så død, som så mange går og hævder i disse år. Hun peger på, at kun 62 % af præsterne insisterer på, at sekulariseringen er deres største udfordring i det daglige, mens det blot er 7 %, der ser islam som den største udfordring.

Læserdebat om præsterollen

Hvad mener du er kirkens og præsternes største udfordring i det mangfoldige Danmark, som vi lever i netop nu? Og hvordan bør udfordringen bedst muligt tackles?

I læserdebatten på religion.dk har du mulighed for at skrive din holdning.