Indføring

Voodoo dyrkes i storbyen for åndernes og turisternes skyld

Voodoo Festival i Haiti i juli i år. Her forsøger familiemedlemmer at trække en kvinde ud af sin trance. Foto: Verwendung weltweit, usage worldwide

Når man i byerne i New Orleans og på De Caribiske Øer dyrker voodoo i dag er det både for at ære gamle traditioner og for at tiltrække turister. For voodoo er faktisk en religion og en praksis, der som få tilpasser sig nye miljøer

De fleste forbinder voodoo med at stikke nåle i en dukke og på den måde skade et andet menneske legemligt eller mentalt. Men voodoo er mere end denne ubehagelige praksis. Det er faktisk en religion, der har overlevet frem til i dag:

”Voodoo-religion er udbredt på Haiti og i Det caribiske Øhav, men er også at finde i Afrika og i urbane miljøer i USA, særlig i New Orleans,” fortæller lektor Tim Rudbøg fra Københavns Universitet.

Grundstenene i Voodoo stammer fra Afrika. Ordet voodoo er afledt af ordet vodun, hvilket er et navn, som Fon-folket fra Benin i Vestafrika brugte om deres guder og ånder. 

Hvad er voodoo?

I voodoo er der én overordnet guddom og mange underordnede guder, både gode og onde. Man ofrer til disse gudeskikkelse og under ritualet besætter gudeskikkelserne deltagende, så de går i trance og bryder ud i dans. Disse åndebesættelser og den rituelle dans er nogle af de vigtigste omdrejningspunkter i voodoo. 

Den mørke side af voodoo hører til voodoopræster - "bocorer" - som vi kender som heksedoktorer. De siges at stå i ledtog med de onde gudeskikkelser og kan ved hjælp af magi bringe et menneske i en zombietilstand. Når personen er blevet en zombie, er han helt i troldmandens hænder. I dag har moderne forskere forsøgt at forklare fænomenet med, at bocoren giver ofrene en særlig plantegift, som lammer dem i nogle timer. 

”De fleste forbinder ordet voodoo med uhygge, voodoo-dukker og zombier, men voodoo-religion har meget mere at byde på end den mørke og uhyggelige side, som man tit i Europa stifter bekendtskab med igennem film og litteratur,” siger Tim Rudbøg.

Voodoo-religion har rejst langt

I 1500-tallet blev mange slaver fra Afrika bragt til De Caribiske Øer, og med sig tog de deres tro på og ritualer omkring Vodun. På dette tidspunkt blev De Caribiske Øer kolonialiserede af Frankrig, og derfor blev slaverne tvunget til at leve som katolikker.

Også i nyere tid har immigranter fra De Caribiske Øer taget voodoo-religionen med sig ud i verden. 

Imidlertid holdt slaverne ikke op med at tro på deres egne guder og udøvede deres religion i det skjulte. Som tiden gik, smeltede deres tro på vodun sammen med katolicisme: 

”Sammensmeltningen af den katolske og den afrikanske religion ses blandt andet ved, at forskellige guder i voodoo-religion i dag af udseende og personlighed ligner nogle af de katolske helgener, ” fremhæver Tim Rudbøg.

For eksempel bliver en af de mægtigste voodoo-ånder, Papa Legba, afbilledet som en gammel mand med krykker, lige som de katolske helgener Sankt Antonius den Hellige og Sankt Lazarus.

Voodoo-religion har en god tilpasningsevne

Voodoo-religion findes i dag i forskellige afskygninger rundt om i verden. Det skyldes dels slavehandelen og immigration og dels, at den har en særligt god tilpasningsevne:

”Voodoo tilpasser sig ret let de miljøer den er i. Voodoo-religionen optager nemlig elementer fra andre religiøse retninger hvor den nu er. For eksempel ser man, at voodoo-religion i USA har optaget elementer fra New Age og spiritualisme,” forklarer Tim Rudbøg.

Her kan du læse mere om New Age 

Han peger på, at årsagen til, at voodoo-religion er god til at tilpasse sig er, at den ikke er strengt organisatorisk opbygget, og at der ikke er så mange bestemte regler at følge:

”Den basale form for organisation inden for voodoo-religion er, at det kun er en voodoo-dronning/præstinde eller en voodoo-konge/præst, som er i stand til at udføre voodoo-ritualer, og at man derfor må opsøge dem, hvis man ønsker at få udført et ritual,” siger Tim Rudbøg

Voodoo-praksis har også tilpasset sig de urbane miljøer

Det er klart, at når voodoo-religion har tilpasset sig det miljø den udøves i, så har måde voodooen praktiseres på også tilpasset sig, fortæller Tim Rudbøg:

”Mange af de oprindelige ritualer indeholder meget blod og ofringer af store dyr, og at det ikke nemt kan lade sig gøre i urbane miljøer i dag. Disse ritualer bliver så udført ved hjælp af en kylling i stedet”

Et andet eksempel er pilgrimsrejser. Det er også et ritual som udføres indenfor voodoo-religion. Men hvor man før i tiden rejste langt for at besøge helgensteder, så indebærer pilgrimsrejsen i de urbane miljøer i dag, at man for eksempel tager metroen hen til en statue af den helgen i selve byen.

”For nogle, for eksempel immigranter i USA, har voodoo-religion det formål skabe identitet- og sammenhold. Den bruges til at mindes de haitianske rødder,” fortæller Tim Rudbøg

Videre fortælle han at andre er tiltrukket af forskellige elementer, som voodooen har taget til sig, for eksempel tarotkort eller elementer fra spiritualismen. Andre igen interesserer sig for voodoo som turistmål, fortæller Tim Rudbøg:

”I de urbane miljøer, særligt i New Orleans, har man decideret voodoo-shops, som sælger urter og elskovseleksir til interesserede. De steder er blevet kendt som en turistattraktion.”