Ved offerfesten mindes muslimer Abrahams stærke tro

Her tjekker en muslimsk mand fra Kashmir et fårs tænder på et marked forud for offerfesten. Eid al-adha falder i år tirsdag den 20. august ved solnedgang og varer til fredag.

I denne uge fejrer muslimer verden over "den store eid" for at mindes, hvordan Gud satte Abraham på prøve. Offerfesten ligger i forlængelse af pilgrimsfærden til Mekka, hajj, men fejres også af dem, der ikke er afsted

Offerfesten i islam, eid al-edha, bliver også kaldet den store fest. Højtiden fejres både af muslimer, som er ude på pilgrimsfærd i Mekka, og hjemme hos muslimske familier verden over.

Det afsluttende ritual på pilgrimsrejsen

Offerfesten indgår som et af ritualerne i den årlige pilgrimsfærd til Mekka, hajj. Festen fejres på den 10. dag i pilgrimsmåneden, når den store pilgrimsrejse afsluttes.

Offerfesten er en af de to officielle religiøse højtider i islam, som fejres verden over. Den anden højtid er fastebrydningsfesten, eid al-fitr, ramadanens afslutning. Den kaldes også den lille fest.

Op til offerfesten udfører pilgrimmene faste ritualer, som har sin baggrund i fortællinger i Koranen.

Selve offerfesten markerer, at pilgrimmene som afsluttende ritual på pilgrimsfærden ofrer en ged, en vædder eller et større dyr for at mindes, da Abraham af Gud blev pålagt at ofre sin førstefødte søn Ismael. Abraham viste sin tillid og lydighed over for Gud ved at adlyde, og som belønning sendte Gud i sidste øjeblik en vædder, som han kunne ofre i stedet for sin søn.

Abrahamskikkelsen findes både i kristendom, jødedom og islam, og det er i store træk den samme der fortælles. Han er stamfaderen i alle tre religioner. Men historien om da Abraham ofrede sin søn er forskellig i islam og kristendom. I Koranen og den islamiske tradition bliver Abraham (på arabisk Ibrahim) påbudt at ofre sin førstefødte søn Ismael, som er søn af hans anden kone Hagar. I Det Gamle Testamente, som er helligskrift for både jøder og kristne, er det derimod Isak, der er søn af Abrahams kone Sara, som skal ofres.

I den islamiske tradition var det Abraham og Ismael, som sammen byggede den hellige Kaba i Mekka, hvor muslimer rejser hen på pilgrimsfærd. Et af ritualerne ved pilgrimsfærden til Mekka er en vandring mellem de to høje Safa og Marwa, og derefter drikker man vand fra zamzam-kilden. Dette ritual er til minde om Ismaels mor Hagar, der fortvivlet søgte efter vand.

Offerfesten fejres også hjemme

Ritualet udføres ikke kun på pilgrimsfærden. Overalt i muslimske hjem fejres denne højtidsdag med bøn, et offer og et lækkert familiemåltid tilberedt af en del af offerkødet.

Op til højtiden køber de familier, der har råd til det, et offerdyr, der får en god behandling indtil offerdagen oprinder.

Selve offerdagen starter med en fællesbøn, hvorefter dyret slagtes hjemme og derefter tilberedes. Som regel er det den ældste eller mest respekterede af de tilstedeværende mænd, der slagter dyret.

Højtiden er ikke kun en fest for familien, men også en fest for de fattige. Familien spiser kun en tredjedel af kødet selv og resten giver de til de fattige, som ikke selv har råd til at købe et dyr og ofre det på denne dag.

Sådan fejres offerfesten i Danmark

En vigtig del af ritualet er selve ofringen af offerdyret, men da det ikke er lovligt at slagte et dyr hjemme i Danmark, udføres ritualet anderledes af de danske muslimer.

Nogle danske familier vælger at hente deres offerdyr på et halalslagteri. Her siger slagteren navnet på den, som skal have lammet med hjem til sin familie, og derved gælder dén slagtning som personens offer. Andre danske familier nøjes med at købe deres lammekød nede hos den lokale halalslagter.

Familierne spiser deres tilberedte lammekød efter en fællesbøn i den lokale moské. Nogle familier vælger at spise kødet hjemme, mens andre familier deltager i større fejringer sammen med andre.

Mange muslimske familier i Danmark deler deres offer med de fattige ved at betale for, at et dyr bliver ofret i et muslimsk land, og at offerkødet derefter bliver delt ud til fattige i landet.

Kilder:
"Danske Verdensreligioner – Islam" af Kate Østergaard
www.islamstudie.dk/

Artiklen blev oprindeligt udgivet den 23. september 2015.