Ved offerfesten mindes muslimer Ibrahams stærke tro

Her tjekker en muslimsk mand fra Kashmir et fårs tænder på et marked forud for offerfesten. Eid al-Adha i Kashmir falder i år fredag den 25. september

I disse dage fejrer muslimer verden over Eid al-Adha, offerfesten, for at mindes, hvordan Allah satte Ibrahim eller Abraham på prøve. Men festen er også en almisse til nødlidende

Offerfesten Eid al-Adha bliver også kaldet den store fest eller Eid al-Kabir. Højtiden fejres både af muslimer, som er ude på pilgrimsfærd i Mekka, og hjemme hos muslimske familier verden over.

Det afsluttende ritual på pilgrimsrejsen

Offerfesten indgår som et af ritualerne i den årlige pilgrimsfærd til Mekka, hajj, og foregår på den 10. dag i pilgrimsmåneden, når den store pilgrimsrejse afsluttes. 

Offerfesten er en af de to officielle religiøse højtider i islam, som fejres verden over. Den anden højtid er fastebrydningsfesten, Eid al-Fitr, ramadanens afslutning, som også kaldes den lille fest (Eid al-Saghir).

Op til Offerfesten udfører pilgrimmene faste ritualer, som har sin baggrund i fortællinger i Koranen. De ritualer kan du læse om her

Selve offerfesten drejer sig om, at pilgrimmene som afsluttende ritual på pilgrimsfærden ofrer en ged, en vædder eller et større dyr for at mindes Ibrahims, som i Det Gamle Testamente kaldes Abraham, tillid til og lydighed over for Gud. Gud sendte Ibraham en vædder, som han kunne ofre i stedet for sin førstefødte søn, Ismael, da Gud havde set, at Ibraham var villig til at ofre sin egen søn på Guds påbud.

Abrahamskikkelsen findes både i kristendom, jødedom og islam, og det er i store træk den samme der fortælles, men Ibraham bliver tillagt forskellig betydning. 

I Islam hedder Abraham Ibrahim og hans søn Ismael. Sammen byggede de Kabbaen, og er indstiftere af ritualerne som foretages under pilgrimsfærden.

Offerfesten fejres også hjemme

Ritualet udføres ikke kun på pilgrimsfærden. Overalt i muslimske hjem fejres denne højtidsdag med bøn, et offer og et lækkert familiemåltid tilberedt af en del af offerkødet.

Op til højtiden køber de familier, der har råd til det, et offerdyr, der får en god behandling indtil offerdagen oprinder. 

Selve offerdagen starter med en fællesbøn, hvorefter dyret slagtes hjemme og derefter tilberedes. Som regel er det den ældste eller mest respekterede af de tilstedeværende mænd, der slagter dyret.

Du kan læse mere om, hvad et offer er her

Højtiden er ikke kun en fest for familien, men også en fest for de fattige. Familien spiser kun en tredjedel af kødet selv og resten giver de til de fattige, som ikke selv har råd til at købe et dyr og ofre det på denne dag.

Sådan fejres offerfesten i Danmark

En vigtig del af ritualet er selve ofringen af offerdyret, men da det ikke er lovligt at slagte et dyr hjemme i Danmark, udføres ritualet anderledes af de danske muslimer.

Nogle danske familier vælger at hente deres offerdyr på et halalslagteri. Her siger slagteren navnet på den, som skal have lammet med hjem til sin familie, og derved gælder dén slagtning som personens offer. Andre danske familier nøjes med at købe deres lammekød nede hos den lokale halalslagter. 

Familierne spiser deres tilberedte lammekød efter en fællesbøn i den lokale moské. Nogle familier vælger at spise kødet hjemme, mens andre familier deltager i større fejringer sammen med andre.

Mange muslimske familier i Danmark deler deres offer med de fattige ved at betale for, at et dyr bliver ofret i et muslimsk land, og at offerkødet derefter bliver delt ud til fattige i landet. 

Kilder:
Hjemmeside: http://www.islamstudie.dk/familie_hoejtider.offerfest.htm
Bog: Danske Verdensreligioner – Islam af Kate Østergaard