Vi er ikke en sekt

Katolske kardinal, ærkebiskopper og biskopper, ortodokse patriarker og biskopper, protestantiske biskopper, gejstlige og troende fra alle kirkesamfund fotograferet i Pinsen sammen med Vassula Rydén på pilgrimsrejsen i Paulus' fodspor, maj 2007. I anden række kan se General Vikar Lars Messerschmidt den Katolske Kirke i Danmark, i samtale med den kendte teolog abbé René Laurentin fra Frankrig. Foto: True Life in God

Karen M. Larsen bør reflektere over de mange mennesker, som hun sårer med sine urimelige og fordømmende indlæg. Kommentar af Thomas Halle, formand for Sandt Liv i Gud

Til læserne af debatten omkring Vassula Rydén:

Karen M. Larsens seneste indlæg (kan læses og her og her) i debatten om Vassula Rydén foranlediger mig, som formand for bestyrelsen for Sandt Liv i Gud (SLIG) i Danmark, desværre til replik på grund af indlæggenes urimelige anklager. De fleste punkter i Larsens indlæg udgør gentagelser, som allerede er besvaret i tidligere indlæg og som den interesserede kan læse her og her.

I dette indlæg ønsker jeg på ingen måde at synge med på polemikkens skingre tone, men alene belyse enkelte forhold, som Larsens to førnævnte indlæg kunne forvirre:

Først vedrørende Vassula Rydéns ægteskabelige status: Havde hun været katolik, havde hun måttet følge katolsk kirkeretslig praksis, hvilket i praksis vil sige at søge om annullering af sit tidligere ægteskab. Vassula tilhører imidlertid den græsk-ortodokse kirke og har fået sit nuværende ægteskab reguleret ifølge ortodoks kirkeretslig praksis.

Som medlem af de østlige (orientalske) kirker har Vassula ifølge katolsk kirkeret (Can. 844 §3) lov til at modtage eukaristien ved katolske gudstjenester.

Larsen kalder læserne af SLIG-budskaberne for medlemmer af en sekt! Det er en ondskabsfuld og fordømmende anklage, som siger mere om hende selv end om dem, hun anklager. Ved at kalde læserne af SLIG sekteriske/vassulaister søger Larsen at stemple og indlede en hetz mod disse mennesker.

I virkeligheden er det helt misforstået, når Larsen anklager som sådan, i det at en sekt er kendetegnet ved at føre dens medlemmer bort fra eksisterende religiøse strukturer og ind i den nye sekteriske struktur. SLIG-budskaberne gør det modsatte, idet de kalder mennesker ind til et liv i kirken og dens sakramenter, i fællesskab med andre kristne og navnlig ønsket om enhed mellem de adskilte kristne kirker. Vassula har taget initiativ til huse for fattige og hjemløse i tredje verdens lande, hun har arrangeret økumeniske pilgrimsrejser og retræter, men der er ingen struktur, der kan udgøre en sekt og fastholde mennesker i den, ligeså lidt som læserne af for eksempel Theresa af Avila udgør en sekt med sekterisk struktur. Når vi har dannet en forening i Danmark, er det alene for at hjælpe i oversættelsen af budskaberne til dansk og i at formidle kontakt til og mellem bedegrupperne i Danmark. Blandt budskabernes læsere findes blandt andet katolske kardinaler, ærkebiskopper og biskopper, ortodokse patriarker og biskopper, protestantiske biskopper, samt i det hele taget gejstlige og troende fra alle kirkesamfund, der i læsningen af budskaberne har fundet inspiration til et dybere liv i Kristus og en større forståelse for betydningen af kirkens enhed. Nogle af disse kan ses på billedet fra den seneste pilgrimsrejse i Paulus fodspor i maj 2007, som Vassula havde inspireret til. Supplerende information fra pilgrimsturen kan læses i denne artikel i Katolsk Orientering.

Den Katolske Kirke forholder sig fortsat kritisk og afventende overfor SLIG-budskaberne og Vassulas virke og vil gøre det, så længe hun er i live og hendes formidling af teologisk indhold ikke er afrundet. Det er atter bekræftet i et brev fra troslærekongregationen til katolske biskopper i januar 2007 (en kommentar til brevet ved generalvikar Lars Messerschmidt den Katolske Kirke i Danmark, kan læses her). På samme måde har den gjort det med andre angivelige mystikere, så længe de var i live. Dog opfordrer troslærekongregationen siden den i 2004 afrundede dialog med Vassula alle troende til at læse budskaberne i lyset af denne dialog og danne sig deres eget billede af budskaberne i lyset heraf.

Slutteligt vil jeg opfordre Karen M. Larsen til at reflektere over de mange mennesker, som hun sårer med sine urimelige og fordømmende indlæg mod læsere af SLIG-budskaberne, og ikke mindst de mange mennesker der, på tværs af kirkelige tilhørsforhold, har fundet sammen (på grund af budskaberne!) og i fællesskab beder for fred og kærlighed.
 
Bedste hilsener og ønsker,

Thomas Halle
 
Thomas Halle er formand for Sandt Liv i Gud