Debat

Danske nonner er antiautoritære

Søster Anna-Maria Kjellegaard kender ikke til problemet med overgreb i den katolske kirke i Danmark, og det hænger blandt andet sammen med danske nonners antiautoritære holdning, mener hun. Foto: Leif Tuxen

I anledning af, at medierne nu fortæller historier om katolske præsters overgreb på nonner, er jeg blevet bedt om en kommentar. Overgreb hænger sammen med for lidt kendskab til verden før indtrædelse, skriver søster Anna-Maria Kjellegaard

I anledning af, at medierne nu fortæller historier om katolske præsters overgreb på nonner, er jeg blevet bedt om en kommentar.

Hvorfor kommer det frem nu? Hvorfor tør nonner stå frem og fortælle deres historier?

Jeg tror, det udspringer af #metoo-bevægelsen.

Nu kommer det så frem, at det ikke kun er i skuespillerkredse eller på arbejdspladser, hvor mænd sidder på magten, men også i den katolske kirke, at overgreb har fundet sted.

Danmark har fået en "krammekultur"
Tidligere har der hersket en udtalt ”tavshedens kultur” i den katolske kirke, hvor man mente, at det, man ikke taler om, forsvinder nok af sig selv!

Det gjorde det så heldigvis ikke!

Pave Frans taler gudskelov åbent om det og kalder det klerikalisme, hvor præster (mis)bruger deres magt.

Han taler også om ”berøring” som kan blive til et overgreb.

Nu er der her i Danmark i de senere år opstået en ”krammekultur”. Jeg personlig giver da også et kram til præster, som jeg kender godt. Det kan vi gøre, fordi vi kender hinanden godt, og fordi vi som modne mennesker lever fuld integreret - på engelsk: fulfilled - i vores kald.

Om jeg kender til eksempler herhjemme om overgreb fra præster på nonner?

Ikke umiddelbart, kun har jeg hørt om en historie fra mange år siden, hvor en præst og en nonne arbejdede sammen i sognet. Hun blev gravid (der var ikke tale om voldtægt men at ”det” bare skete) og både hun og præsten stod ved det og udtrådte begge af deres ordener og giftede sig. Senere var de aktive medlemmer af menigheden.

Men ellers tror jeg ikke, det har været et problem i den katolske kirke i Danmark. Vi danske nonner er, som danskere generelt, antiautoritære!

For tidlig indtrædelse i lukkede miljøer
Men hvad har årsagen til overgrebene i udlandet været?

Jeg tror, det ligger i, at man, tidligere, ikke ”screenede” præstekandidater godt nok. Man tog imod dem, der meldte sig. I klostrene her i landet tager vi ikke imod meget unge piger men ser gerne, at de har en uddannelse og kender til livet inden de indtræder.

I de lukkede katolske miljøer udlandet i, var det almindeligt, at unge mænd gik direkte fra gymnasiet til præsteseminariet. De kendte ikke til livet uden for dette lukkede miljø og var for størsteparten altid omgivet af mænd og lærte ikke på en voksen og moden måde at omgås det andet køn.

Nogle vil i den forbindelse mene, at kravet om cølibat bare skal fjernes. Det er ikke deri problemet ligger, da vi fra andre sammenhænge kender til historier om gifte mænd, der har forgrebet sig.

Heldigvis er det hele nu kommet frem i lyset og med pave Frans ved roret kan kirken få vendt og rettet på årsagerne til overgrebene.

Søster Anna-Maria Kjellegaard er Benediktinerinde tilhørende Vor Frue Kloster i Høsterkøb, hvor hun indtrådte i 1975. Hun bor hos Skt. Joseph Søstrene i København. Anna-Maria Kjellegaard har desuden oversat flere bøger.