10 citater fra Koranen om skabelse

Bibelen lærer, at Guds skabte alting på seks dage, og på den syvende dag hvilede han. I islam lærer Koranen ligeledes, at alt blev skabt på seks dage, men Gud var ikke træt derefter. Foto: Michele Constantini .

Hvordan opstod Jorden ifølge islam? Og hvad står der i Koranen om menneskets skabelse? Der findes ingen samlet skabelsesberetning, men der er mange forskellige beskrivelser. Læs 10 vigtige udsagn fra Koranen om altings tilblivelse her

Hvordan opfatter islams muslimer Jordens skabelse? Hvordan beskrives skabelsen i Koranen?

Faktisk er der ikke nogen samlet beskrivelse eller skabelsesberetning, som man finder det i Bibelen. I stedet findes der mange forskellige beskrivelser.

Her er 10 vigtige udsagn fra Koranen om verdens skabelse

1. (22:5 og 23:12-14) Mennesket er skabt af sæd og størknet blod samt af støv, jord eller mudder.

2. (17:50-51): Mennesket skal genopstå på Dommedag som en ny skabning.

3. (57:4) Gud skabte Jorden og Himlen på seks dage.

4. (46:3) Gud var ikke træt efter skabelsen.

5. (39:6) Mennesket skabes igen og igen i moders liv.

6. (23:12-14) Det enkelte menneske formes af Gud.

7. (2:30) Det første skabte menneske udnævnes til kalif. I det foregående vers siges det, at alt, hvad Gud har skabt, har han skabt til mennesket.

8. (15:86) Skaberen benævnes som Skaberen over alle.

9. (6:101-102) Gud skaber, hvad han vil.

10. (59:24) Gud er formgiveren.