Indføring

10 eksempler på hverdagens overtro

Maleri af Jan van Hemessen fra ca. 1556 illustrerer den folkelige overtro

Har du undret dig over, hvorfor vi flager på halvt ved dødsfald, og hvorfor det betyder uheld at gå under en rejst stige? Bliv klogere på hverdagens overtro her

1. Knuste spejle
I overtroen symboliserer spejle visdom og sandhed, og spejle menes samtidigt at have evnen til at forudse fremtiden. Tidligere mente man, at magikerne brugte spejlene i deres djævelske foretagender. Man behøver blot at tænke på den onde dronning i brødrene Grimms folkeeventyr Snehvide og de syv små dværge.

Men et knust spejl betyder derimod syv års ulykke for den, der ødelægger det. Men du kan afværge ulykken ved at feje skårene op og grave dem ned eller ved at smide dem i en rindende å.

Grunden til, at det er ganske katastrofalt at knuse et spejl, er, at man i gamle dage mente, at spejlbilledet var et afbillede af menneskesjælen. Så når spejlet gik i stykker, var det samtidig ens sjæl, der blev knust.

En anden grund kan være, at spejle tidligere var utroligt kostbare, så ved at hævde, at det bragte uheld, kunne man sørge for, at tjenestefolk og andet tyende var ekstra varsomme.

2. Spildt salt
Salt har i årtusinder været omgærdet med overtro. I Bibelen står der, at de nyfødte børn blev gnedet med salt som beskyttelse (Ezekiels Bog 16, 4-5).

Men mens salt i mange sammenhænge signalerer noget positivt, er spildt salt derimod en direkte advarsel om fremtidige ulykker. Dem, som har nærstuderet renæssancekunstneren Leonardo Da Vincis billede Den sidste nadver, har måske bemærket, at forræderen Judas Iskariot har væltet saltbøssen.

Årsagen til, at salt har fået den fremtrædende rolle i overtroen, skyldes dets enestående evne til at rense og konservere, og fordi det ikke selv fordærves. Dette har skabt forestillingen om, at salt må være magisk, og derfor ønskede man selvsagt ikke at spilde det. Samtidig var salt tidligere en dyr luksusvare, som man havde en særlig interesse i ikke at miste.

3. Sort kat
I før-kristen tid var katten mange steder et højtæret dyr. I Egypten blev gudinden Bast fremstillet med kattehoved og med katte i sit følgeskab. I nordisk mytologi var katten især knyttet til kærlighedsgudinden Freja. Men med kristendommen kom også dæmoniseringen af kattene. De kristne mente, at kattene, især de sorte, stod i ledtog med hekse og djævle.

Kvæget var en af bondens vigtigste ejendele. Hvis kvæget døde, ville bonden miste sit eksistensgrundlag. For at køerne ikke skulle blive forhekset, sagde man, at man skulle begrave nogle levende kattekillinger med kløerne oppe et sted, hvor køerne passerede dagligt. På denne måde mente man at fordrive ondt med ondt.

Til fastelavn gik det særlig voldsomt for sig i Danmark, her konkurrerede karlene om, hvem der kunne dræbe den levende kat i tønden. Katten symboliserede mørkets magter, som man ønskede at fordrive, så foråret og lyset kunne komme til. Mange kristne kulturer har en gang årligt dræbt katte. I Frankrig blev kattene brændt på bålet, og i Tyskland blev de kastet ud fra kirketårne.

4. Nys
Et enkelt nys betyder i overtroen held, og to nys betyder, at man snart får et kys. Hvis man nyser, når man binder sine sko, betyder det derimod uheld.

I Danmark siger man prosit, når nogen nyser, i England siger man Bless you (en forkortelse for Gud velsigne dig, red.) og i Tyskland Gesundheit (sundhed, red.). Prosit er latin og betyder "Gid det må gavne".

Selvom nyset kan betyde held, er der dog ifølge overtroen også farer forbundet med et nys. Nyset åbner nemlig op for sjælen, og man er derfor særlig modtagelig for dårligdomme. For at lukke for sjælen igen velsigner man derfor den nysende.

En af mange mulige forklaringer på, hvorfor vi siger prosit, når nogen nyser, skal findes hos den romersk-katolske pave Gregor d. 1.

Da Gregor blev pave i år 590 var der et udbrud af pest i omløb. Paven beordrede alle kristne til at bede for og velsigne de smittede. Samtidig troede man dengang, at et nys indikerede, at personen var blevet smittet med den dødbringende sygdom. Derfor havde den syge brug for en akut velsignelse.

5. Banke under bordet
Skikken med at banke under bordet eller andet træ kendes fra de fleste europæiske lande. Overtroen vil, at man banker under bordet tre gange, når man har sagt noget, der for alt i verden skal undgås. I Danmark er det desuden kutyme at sige de tre magiske tal 7, 9, 13 på samme tid.

En af forklaringerne på skikken er, at træet skulle være en henvisning til Jesu kors, hvorfor skikken er mest udbredt i lande, hvor kristendommen har været den dominerende religion.

En anden årsag kan være, at hos mange skriftløse folk, heriblandt kelterne, var det den gængse opfattelse, at guderne hvilede i træerne.

Men der er også en mere jordnær forklaring, nemlig at i tidligere tider var det meste bygget af træ. Det var derfor naturligt, at man bankede under det, som var tilgængeligt.

6. Rejste stiger
Det betyder uheld at gå under en stige, det ved de fleste. Ikke kun fordi der altid er en umiddelbar fare for, at man får noget i hovedet, men fordi noget mere farligt er på færde.

En af forklaringerne på, hvorfor det betyder uheld at gå under en rejst stige, skal findes hos de første kristne. Den rejste stige danner en trekant, som de sagde, symboliserede treenigheden, det vil sige Gud, Sønnen og Helligånden. Hvis man valgte at gå under, signalerede man, at man fornægtede treenigheden og dyrkede Satan.

7. At flage på halvt
Skikken med at flage på halvt ved dødsfald menes at stamme fra 1300-tallets sømænd. Som altid var livet på havet fyldt med farer, og mange døde undervejs. Derfor levede overtroen i bedste velgående.
Grunden til, at sømændene satte flaget på halvt, var, at der skulle være plads til dødens usynlige flag. Hvis de ikke gjorde plads, kunne de forvente flere dødsfald i en nær fremtid.

Samtidig var flagning den gang den eneste måde at kommunikere med andre skibe. Så ved at sætte flaget på halvt vidste omkringliggende skibe, at nogen var død.

8. Krydse fingre
Det er gammel overtro, at når man krydser fingrene, kan man afværge ulykker eller få held i ens gøremål. Hvis du ved et uheld er gået under en stige, kan du afværge uheldet ved at krydse fingre. Ifølge overtroen kan man både krydse fingre for sig selv og for andre.

I USA siges det, at hvis man krydser fingrene bag ryggen, kan man lyve, uden at nogen opdager det, og uden at det bringer ulykke.

Overtroen findes i de fleste kristne lande, da de krydsede fingre menes at symbolisere korset, som siden 300-tallet har været det ubestridte symbol på kristendommen. Og korset er i overtroen et symbol på det gode, og det kan derfor beskytte bæreren mod det onde.

9. Tallet 13
Mange tal er forbundet med overtro. Men 13-tallet er uden sammenligning det tal, som er omgærdet med mest negativ overtro.

Overtroen siger, at hvis man er 13 i et lokale eller 13 til bords, vil en af de tilstedeværende dø, inden året er omme. Og generelt betyder 13-tallet uheld. Af samme grund springer mange hoteller værelsesnumret 13 over, og i SAS fly findes sæderækken 13 slet ikke.

En forklaring er, at ved den sidste nadver var der 13 til bords. Og som bekendt endte det med, at Judas forrådte Jesus, og Jesus blev dræbt.

10. Fugle og fugleklatter
Selvom de færreste nok føler sig særlig heldige, når en fugl vælger at besørge på dem, er det en gammel overtro, at det betyder fremtidig held og lykke. Men en fugl, som flyver ind i huset, betyder uheld, og en stork, som flyver ind over et hus, varsler barnefødsel.

En årsag til, at fugle blev set som væsener, der kunne forudse fremtiden, var deres evne til at flyve, og de imponerede formationer, de gør det i. Dette virkede som overnaturligt for datidens mennesker.

- Carsten Lingren: Hverdagens overtro, Borgen, 2003
- Moira Tatem (redaktion): A Dicitionary of Superstitions, Oxford University Press 2005
- Jørn Piø: Den lille overtro, Politikens Forlag, 2003

Ved den sidste nadver var de 13 til bords, og på Leonardo Da Vincis maleri har Judas Iskariot væltet saltbøssen. Måske et varsel om de ulykker, der vil komme? Foto: Wikimedia Commons