10 monstre fra dansk og europæisk overtro

Her er det den Saint George eller Sankt Jørgen, en af de mest kendte helgener, der kæmper mod dragen. Myten om Saint George og dragen danner baggrund for de fleste afbildninger af helgenen, men også for mange forskellige afbildninger af drage-figuren. Her maleri af Raphael. Læg mærke til kvinden (formentlig en jomfru) i nød i baggrunden.

Trolde, kæmper, helheste og marer var blot nogle af de monstre, der ifølge overtroen hjemsøgte vore forfædre. Mytologiske og overnaturlige væsener har altid haft en vigtig plads i folketroen. Mød 10 af dem her

Nogle af dem er kun lidt skræmmende, andre er simpelt hen rent ud uhyggelige. Og så er der dem, der også har en vis tiltrækningskraft på mennesker...

Læs om 10 væsener fra overtroen og mytologien, der har gjort det svært for folk at sove om natten.

Teksterne blev oprindeligt bragt i 2011 

1. Trolde

Trold betyder ganske enkelt monster på oldnordisk, og det var især i de nordiske lande, at troen på trolde florerede.

Læs mere om trolde her

2. Varulve

Ordet varulv er oldengelsk og betyder mand-ulv. I modsætning til vampyren - som i øvrigt ikke kendes fra Danmark - er varulven en europæisk opfindelse med mere end 30.000 år på bagen.

Læs mere om varulve her

3. Drager

Drager forbindes ofte med Kina. Men de øglelignende væsener har også haft deres gang herhjemme og skrevet sig ind i den nordiske mytolologi.

Læs mere om drager her

4. Kraken

Kraken er et sømonster fra skandinavisk folketro, der kunne æde en hel fiskerflåde på en gang. 

Læs mere om Krakens uhyrligheder her

5. Marer

Nogle gange beskrives maren som et dyrelignende væsen, mens den andre gange beskrives som en smuk kvinde, der hjemsøger mændene om natten...

Læs mere om marens evner her 

6. Kæmper 

Troen på kæmper er ældgammel. De fleste kulturer har haft forestillinger om forhistoriske kæmper, der på en eller anden måde har formet omgivelserne i form af bjerge, høje og store sten.

Læs mere om kæmpernes kræfter her

7. Ellefolk

Danmarks svar på elvere, ellefolkene, var væsener, som boede i høje, moser, bakker og under hyldetræer. 

Læs mere om ellefolkenes stærke tiltrækningskraft her 

8. Hekse

Efter reformationen havde især Tyskland og Sverige mange heksejagte og store hekseprocesser, hvor tusindvis af mennesker måtte lade livet på bålet.

Læs mere om hekse her

9. Åmænd og nykker

Åmændene og de nært beslægtede nøkker findes i de fleste germanske kulturer. Åmanden hjemsøger, som navnet indikerer, åer eller andre vandløb. I Danmark har blandt andre Odense Å og Ryå i Vendsyssel haft en åmand.

Læs mere om åmænds og kvinders hæslighed og magt her

10. Helheste

Helhesten var et genfærd, der varslede død, ulykke og sygdom. Helhesten har tre ben, lysende øjne, og til tider spyer den ild. Det siges, at en helhest ligger begravet under Roskilde Domkirke.

Læs mere om helhesten her 

De udaterede citater er fra Danske sagn: som de har lydt i folkemunde, 1892.