10 religiøse steder i Jerusalem

Få overblik over de vigtigste religiøse steder i Jerusalem. Her ses Gravkirken, som ligger i Jerusalems gamle bydel. Foto: Pixabay.

Jerusalem er en by med religiøse steder, der har betydning for millioner af mennesker verden over. Vi har her udvalgt 10 af de vigtigste, som vi vil anbefale, at du besøger, hvis du kommer forbi byen

Det er fascinerende at besøge Jerusalem, hvor man bogstaveligt talt kan træde lige ind i Bibelens fortællinger. Du kan gå ned i Bethesda Dam, som dog er tørlagt i vore dage, og du kan gå en tur i Getsemane Have, hvor Jesus opholdt sig, da han modtog kysset fra Judas og blev ført bort af soldaterne. Det er ikke mindst fortællingerne fra Det Nye Testamente, som her tager konkret form, for her findes kulisserne til fortællingerne den dag i dag.

Byen ligger oppe på et bjergmassiv i Israel, 800 meter over havet, og har en helt speciel position religiøst, politisk og historisk. Den har en mere end 3000 år lang historie, og det er en fantastisk by at gå rundt i, hvor der altid er noget nyt at opdage.

Religion.dk har udvalgt 10 vigtige religiøse steder i Jerusalem. Deer oplistetherunder i alfabetisk rækkefølge:

Bethesda Dam

Bethesda Dam (ikke langt fra Løveporten i Jerusalems østmur) vil være kendt af mange fra historien i Det Nye Testamente, hvor en lam mand i 38 år forgæves havde ligget ved siden af dammen og ventet på, at nogen skulle hjælpe ham ned i dens helbredende vand, men i stedet var det Jesus, som kom om helbredte ham.

Trods den bibelske baggrund, så er dammen en forholdsvis ny attraktion, der først er blevet udgravet inden for de senere år. Den viser, at der stadig er meget for arkæologer at finde i Jerusalem, og dens genopdagelse er med til at gøre Bibelens fortællinger håndgribelige og levende den ligger faktisk der og ser ud som beskrevet Bibelen.

Davidsbyen

Vil du se noget af det ældste Jerusalem, som findes, så skal du tage hen og se nogle udgravninger, som i disse år finder sted i Davidsbyen syd for Tempelpladsen.

Her ses murværk, der allerede var et par hundrede år gamle, da kong David gjorde Jerusalem til hovedstad ca. 1000 år f. kr.

Fagfolk mener, at det muligvis kan være støttemure til en kongeborg, og at det muligvis er den Zionsborg, som David ifølge Det Gamle Testamente overtog, men uanset hvad, så viser murværket, at Jerusalem allerede havde stor arkitektur, før David kom til.

Golgata og Gravkirken

Besøger du Gravkirken i Jerusalems gamle bydel, besøger du samtidigt Golgata, den høj, hvor Jesus blev korsfæstet. For efter traditionen, skal kirken være bygget på netop dette sted. Samtidigt indeholder kirken også den grav, hvor Jesus ifølge traditionen blev lagt efter sin henrettelse.

Den første kirke menes at være opført af Kejser Konstantin den Store i 320erne, efter hans mor, Helena, her udpegede den hule, hvor Jesus skulle være blevet lagt.

Nu er hulen blevet indkapslet i en lille bygning, et såkaldt ædiculum. Kirken anses for den vigtigste i kristendommen og deles mellem forskellige kirkesamfund. Det er dog to muslimske familier, som vogter over nøglerne til indgangsporten.

Gravhaven

Gravhaven ligger i tilknytning til Gravkirken og rummer en gravhule, der er hugget ind i klippen med en stor sten rullet fra indgangen, som vi kender det fra beretningen om Jesu opstandelse.

Mange evangeliske kristne anser nu dette for Jesu gravsted. De fleste katolikker og andre kristne trosretninger mener derimod, at det er Gravkirken, som omtalt ovenfor.

Grædemuren

Grædemuren er jødernes helligste sted. Grædemuren, også tit omtalt som Vestmuren den vestlige mur for Tempelpladsen, er den sidste rest af Det Andet Tempel, som stod fra år 515 f.Kr. til år 70 e.Kr., hvor det blev ødelagt af romerne.

Det var den vigtigste helligdom for jøderne i antikken og havde efter sigende da afløst et oprindeligt tempel bygget af Kong Salomon. Det oprindelige tempel var i år 586 f.Kr. blevet ødelagt af babylonerne.

Jakobskatedralen

Denne kirke er hovedkirke for Det Armenske Patriarkat og er ikke overrendt af turister, men den stemningsfyldte og smukke kirke er bestemt et besøg værd. Selve kirken er fra 1100-tallet men er bygget over ældre kirker, som stammer tilbage fra 400-tallet.

Armenerne knytter Jerusalem til to bibelske personer ved navn Jakob dels Jesu bror, som blev den første biskop i Jerusalem og ifølge den armenske tradition ligger begravet under højalteret, og dels apostelen Jakob, søn af Zebedæus, der har et alter i venstre side af kirkerummet. Du finder kirken i den sydvestlige del af Jerusalems gamle bydel.

Kedrondalen

I Kedrondalen findes er en gammel gravplads med jødiske grave, som ligger mellem Oliebjerget og Jerusalems gamle bydel mod syd. På dette sted bliver folk stadig begravet den dag i dag.

Nogle af gravene er næsten 2000 år gamle, da en jødisk grav ikke bliver sløjfet, og der er faktisk ved at være pladsmangel af samme årsag. Her står flere imponerende gravmonumenter, som allerede stod der på Jesu tid. Når man ser småsten på kisterne, betyder det, at der har været besøgende.

Oliebjerget

Lidt øst for Jerusalem ligger Oliebjerget. Det er opkaldt efter de oliventræer, som gror på det. Nogle af dem er så gamle, at man mener, at de også levede på Jesu tid.

Det gælder de gamle træer, som gror i haven Getsemane, der ligger ved bjergets fod, ligesom den gjorde, da Jesus blev pågrebet her.

Oppe på Oliebjerget er der en fin udsigt over Jerusalem. Ifølge Lukasevangeliet tog Jesus tit herud for at tilbringe natten, når han havde undervist i templet i Jerusalem om dagen.

Tempelpladsen

Tempelpladsen er et af de mest omstridte religiøse steder i verden. Oprindeligt og stadigt et helligt jødisk sted, hvor Tempelpladsens vestlige mur er den såkaldte Grædemur, den sidste rest af jødernes helligste tempel.

Det var på dette sted, at Abraham skulle ofre sin søn Isak. Det er ligeledes her, at jøderne venter en opførelse af et tredje tempel ved Messias genkomst. Nu regnes det desuden for islams tredjehelligste sted efter Mekka og Medina, og her ligger de to smukke moskéer Klippemoskéen (opført i 691) og Al-Aqsa Moskéen (opført ca. 638).

Ifølge traditionen var det her, Muhammed steg til himmels. Desværre blev moskéerne lukket for ikke-muslimer i forbindelse med de uroligheder, som den israelske politiker Ariel Sharon satte i gang i forbindelse med hans besøg på pladsen tilbage i år 2000.

Via Dolorosa

Via Dolorosa er latinsk for Smertens Vej. Den begynder ved Løveporten (også kaldet Skt. Stefansporten) i den gamle bydels østlige mur og går da gennem Jerusalems gamle bydel.

Den anses traditionelt for den vej, som Jesus gik til sin korsfæstelse. Langs denne vej er afmærket ni punkter (fem mere inde i Gravkirken, som er endemålet), der viser særlige begivenheder, som indtraf undervejs, for eksempel det sted, hvor Jesus fik overdraget korset, og der, hvor Simon fra Kyrene kom til og hjalp med at bære det.

Gravhaven Foto: Wikimedia
Område ved Bethesda Dam, Jerusalem Foto: Wikimedia
Murværk i Davidsbyen, Jerusalem, mere end 3000 år gammelt Foto: Wikimedia
Grædemuren - jødernes helligste sted Foto: Wikimedia
Røgelseskar i Jakobskatedralen, Jerusalem Foto: Wikimedia
Gamle gravmonumenter i Kedrondalen Foto: Wikimedia
Getsemane Have på Oliebjerget. Foto: Pixabay.
Klippemoskeen Foto: Pixabay.
Via Dolorosa. Foto: Hans Christian Jacobsen.
Gravkirken. Foto: Pixabay.