10 ting du ikke vidste om islams ældste helligdom

Inden for nogle traditioner siges det, at klippen, hvor klippemoskéen i Jerusalem er bygget, er den første klippe i verden og blev skabt dengang jorden begyndte at tage sin nuværende form. Ifølge jødisk tradition er dette også det nøjagtige sted, hvor Gud skabte det første menneske, Adam, ud af støvet fra jorden. Foto: AHED IZHIMAN Denmark

På toppen af et bjerg i Jerusalem, blandt jøderne kendt som Tempelbjerget, ligger Klippehelligdommen verdens ældste muslimske helligdom. Men stedet har også stor betydning for både kristne, jøder og baháíer verden over

Klippehelligdommen i Jerusalem, på arabisk kaldet Qubbat As-Sakhrah eller Omar-helligdommen, er en muslimsk helligdom og verdens ældste muslimske bygning. Den ottekantede kuppelbygning stammer tilbage fra 690-692 e.Kr. Næst efter moskéerne i Mekka og Medina regnes Klippemoskéen som den vigtigste muslimske helligdom.

Selv om den kaldes moské, er den rettere en helligdom, bygget på det sted hvor Muhammed ifølge islamisk tradition steg til himmels. Den blev opført 687-691 af Abd al-Malik under det niende kalifat.

Foruden sin forunderlige og lange forandring op gennem historien, er stedet i dag også et enestående og smukt syn. Indvendig omkranser to buegange selve klippen. Ovenover hæver trækuplen sig mens en rig mosaikudsmykning pryder de indvendige hvælvinger. Udvendig er kuplen forgyldt og pryder bybilledet i Jerusalem. De udvendige mure er delvist beklædt med fliseudsmykning, der stammer fra omkring 1500-tallet og senere. Klippemoskéen fremstår i dag som et enestående islamisk symbol, både som bygningstype og i sin dekoration.

Dog kan der stadig spores referencer til både romersk og byzantinsk kunst iblandt bygningens mange udsmykninger.

Kristne ærer den dag i dag stadig stedet, idet Jesus efter sigende skal have tilbragt meget tid i templet, mens han levede. Det var her, han bad, underviste, udførte mirakler og fordrev vekselererne, som besmittende Guds hus. Kristne mener også, at det var stedet hvor Jesus forkyndte sine mirakler for første gang.

1. Stedet hvor det hele startede
Inden for nogle traditioner siges det, at klippen er den første klippe i verden og blev skabt dengang jorden begyndte at tage sin nuværende form. Ifølge jødisk tradition er dette også det nøjagtige sted, hvor Gud skabte det første menneske, Adam, ud af støvet fra jorden. Det selvsamme sted mener man derfor også er stedet, hvor livet opstod for første gang, og hvor det første åndedrag i verden blev taget.
I en anden mystisk legende hævdes det, at stedet er hjem for alle de sjæle, der endnu ikke er født, mens de venter.

2.
En helligdom, der værnes om
Det er blevet fortalt, at hvis helligdommen på dette sted rives ned, vil det fremprovokere starten på Tredje Verdenskrig og Harmagedon.

Gennem de sidste 1000 år er stedet blevet nøje varetaget og beskyttet af en fraktion under islam, kaldet Waqf. Selvom israelske soldater overtog kontrollen med stedet tilbage i 1967, gik der kun få timer, inden det igen var tilbage i Waqfs varetægt.

3.
Stedet, hvor Abraham skulle ofre sin søn Isak
Ifølge jødisk tradition ligger helligdommen på stedet, hvor Abraham efter sigende adlød Gud og forberedte sig på at skulle ofre sin elskede søn Isak. Inden ofringen blev fuldført, blev Abraham standset af en stemme fra himlen. Stemmen kom fra en engel, der var blevet sendt af Gud. Abraham havde nu bevist, at han var villig til at adlyde Gud, og fik i stedet befaling på at ofre en buk.

Ifølge muslimsk tradition var det i stedet sønnen Ishmael, også kaldet Ismail, der skulle ofres af sin far, som inden for islam kendes under navnet Ibrahim. Muslimerne hævder desuden, at begivenheden fandt sted i Mekka og altså ikke ved Klippehelligdommen i Jerusalem. Kristne, jøder og muslimer er dog enige om, at mange arabere nedstammer fra Ishmael/Ismail.

Ifølge baháí er fortællingen om ofringen en vigtig begivenhed for menneskeheden, dog lærer visse skoler inden for baháí, at det ingen betydning har, hvis søn der skulle ofres. Det vigtige er, siger de, at både Isak og Ishmael blot ses symboler på offeret, og at Gud fuldfører sit løfte om at velsigne kommende generationer.

4.
Balladen om templet
Salomons Tempel er betegnelsen for det første jødiske tempel, der blev bygget på klippebjerget i 975 f.Kr. Templet rummede efter sigende mange rigdomme, og i det allerhelligste stod blandt andet Pagtens Ark, der ifølge overleveringerne rummede selveste stentavlerne med De 10 bud.

Templet på klippebjerget dannede centrum for jødedommen, indtil det blev ødelagt i 587 f.Kr.

Kun ypperstepræsten måtte træde ind i det allerhelligste, og derfor nægter visse ortodokse jøder stadig den dag i dag at besøge Tempelbjerget. De er bange for, at de (uvidende herom) kan komme til at skæmme hellig grund ved at færdes i området, hvor Salomons Tempel i sin tid lå.

Under den persiske konge Cyrus den Store begyndte jødiske stammer at genopføre templet på bjerget i 538 f. Kr. efter det babylonske riges sammenbrud. 23 år senere stod et nyt tempel færdigt på stedet dog ikke nær så prangende og betagende som sin forgænger.

Da grækerne besatte Jerusalem, var templet nær blevet ødelagt igen i 332 f. Kr., da jøderne nægtede at anerkende Alexander Den Store af Makedonien som en gud. Alexander forbarmede sig dog i sidste øjeblik og lod templet stå.

Dog rejste seleukidekongen Antiokus IV i 167 f.Kr. en Zeus-statue i templet og udførte svine-ofringer og skæmmede derved dets hellighed for jøderne.

5.
Stedet, hvor den jødiske højtid Chanukah begyndte
Vanhelligelsen af templet indebar foruden opførelsen af Zeus-statuen og svine-ofringerne, også at den syvarmede lysestage, menorah'en, der altid skulle være tændt som et tegn på jødernes evige tro på Gud, blev slukket. Da menorahen kun måtte brænde på jomfru-olivenolie og man var løbet tør, og kun havde en lille rest olie tilbage, skete Chanukah-miraklet. Den lille rest af olie, der kun burde række til et enkelt døgn, viste sig at vare i nøjagtigt otte dage, samme tid som det tog jøderne at skaffe mere olie. Dermed undgik man, at lysene igen blev slukket, og man anså dette for et mirakel.
Chanukah fejres derfor i 8 dage. Den første aften tændes ét lys, den anden aften to, og så videre, således at man den ottende aften tænder otte lys. Chanukah kaldes derfor også for "lysenes fest" og fejres stadig den dag i dag af millioner af jøder verden over.

6.
Templet ødelægges og en ny diaspora begynder
Herodes Tempel blev ødelagt af romerne i 70 e.Kr. i et forsøg på at undertvinge de oprørske jøder.

Under det sidste jødiske oprør mod romerne i 132-135 e.Kr., ønskede den judæiske leder Simon bar-Kokhba at genopbygge templet, men hans intentioner mislykkedes.
Jøder blev udelukket fra Jerusalem og måtte flygte i eksil til både Europa, Afrika og Asien.

I 20 århundreder er jøderne blevet nægtet adgang til at bede i ruinerne af templet.
I dag er alt hvad der er tilbage af det oprindelige tempel den vestlige mur, også kendt som Grædemuren.
I over 2.000 år, har jøder verden over bedt i retning af muren og den klippe, på hvilken det allerhelligste tidligere lå.

7.
En kristen kirke bygges på ruinerne af det gamle tempel
I flere århundreder var kristendommen forbudt ved romersk lov, og der foregik grusomme forfølgelser af de kristne, og tusinder blev dræbt og tortureret ihjel.

Men 300 år efter Peters pinseprædiken overbeviste den romerske kejser Konstantins mor, Helena, hendes søn til at afskaffe de religiøse love.

I februar 313 e.Kr. proklamerede Konstantin Milano-ediktet, der gjorde kristendommen til en tilladt religion i Romerriget. Han fjernede desuden alle de straffe, hvorunder hundredetusinder af kristne var blevet martyrer gennem de seneste 300 år.

På opfordring af sin mor, Helena, lod Konstantin Den Store en kirke bygge midt i ruinerne af templet i Jerusalem.
Helena kaldte kirken for Sankt Cyrus og Sankt Johannes Kirke. Den blev senere bygget ud og efterfølgende kaldet Den Hellige Visdoms Kirke.

8. Stedet hvor islam blev grundlagt og Muhammed drog på sin himmelfart

Ifølge islam var profeten Muhammed omkring 621 i færd med at bede i Mekka, da ærkeenglen Gabriel kom til ham med profeternes himmelhest, Buraq. Buraq bragte Muhammad til tempelruinerne i Jerusalem. Og dér, på den samme klippe hvor den kristne Gud pustede liv i Adam, kom Moses og Jesus og bad sammen med Muhammad.
Hesten Buraq bragte derefter Mohammed til himlen, hvor Allah instruerede ham om, at der kun kunne komme fred gennem total underkastelse til Guds vilje. På et tidspunkt sagde Allah, at mennesker skulle bede 25 gange dagligt. Mohammed fik dog forhandlet dette krav ned til fem gange dagligt, da han mente, at 25 gange om dagen var lige i overkanten.

9. Den nuværende moské-bygning rejses og skifter hænder et par gange

I 690 e.Kr. erobrede en muslimsk umayaddisk hær Jerusalem. Efter umayyadernes erobring af Jerusalem iværksatte kaliffen Abd al-Malik opførelsen af den nuværende bygning på det plateau, hvor jødernes tempel havde ligget. Kaliffen Abd al-Malik beordrede desuden ødelæggelsen af Helenas kirke.

Klippehelligdommen blev designet af Yazid Ibn Salam og Raja Ibn Haywah. Kaliffen skrev, at han håbede, at Klippemoskeen ville "skærme muslimerne mod kulde og varme" - hans intention var, at bygningen skulle fungere som en helligdom for pilgrimme og ikke som en moske til offentlig tilbedelse.

I 1099 blev Klippemoskéen og den nærliggende Al-Aqsa-moské erobret af kristne hære fra Europa. Klippemoskéen blev omdannet til en kirke med et stort kors i toppen af kuplen.

Tempelridderne oprettede deres hovedkvarter i den tilstødende Al-Aqsa-moské i det meste af dette århundrede og dedikerede det som en kirke, som de kaldte "Templum Domini" eller Guds tempel.

Jerusalem blev generobret af den syriske general Saladin i 1187.
Kuplen blev genindviet som et muslimsk fristed. Korset på toppen blev erstattet af en gylden halvmåne.

Bygningen blev beskadiget af jordskælv og har været restaureret flere gange gennem årene. I dag har den været beskyttet gennem flere århundreder af et gammelt muslimsk broderskab, Waqf.

I forbindelse med Seksdageskrigen, overtog Israel kontrollen med Klippemoskeen i 1967.

Israelske soldater hejste deres flag med Davidsstjernen på toppen af ​​kuplen. En soldat ved navn Shlomo Goren gik desuden ind i bygningen med en Torah rulle og en shofar, en trompet lavet af et horn fra en vædder.

Kun få timer senere fik soldaterne ordre fra den israelske General Moshe Dayan på at sænke flaget på kuplen og igen overdrage stedet til det muslimske broderskab, Waqf. Dayan sagde, at han gjorde det for at "holde fred."

10. Verdens centrum, livets udspring og skjulested for Pagtens Ark

Under Klippemoskeen findes en hule, der i dag er åbent for besøgende. Den kaldes for "Sjælenes Brønd". Ifølge en legende, kan man på dette sted høre stemmerne fra de døde sammen med lyden af ​​floderne i Paradiset. Faktisk runger hulen af og til med uforklarlige lyde, hvilket selvfølgelig er genstand for mange teorier og formodninger.

Sjælenes Brønd menes desuden af nogle kristne at være skjulested for Pagtens Ark - og det var også her, den fiktive arkæolog Dr. Henry "Indiana" Jones Jr. fandt Arken i filmen Jagten på den forsvundne skat, selv om filmen dog på uforklarlig vis har flyttet hulen til Tunis i det nordlige Afrika i stedet for Jerusalem.

Den jødiske hellige bog, Midrash, henviser til stedet som den allerførste klippe, der blev skabt i dannelsen af ​​vores planet.

Landet Israel er verdens midtpunkt, Jerusalem er landets midtpunkt, Det hellige Tempel er Jerusalems midtpunkt, Det allerhelligste er Det hellige Tempels midtpunkt, Den hellige ark er Det allerhelligstes midtpunkt, og den grundsten, som verden blev skabt ud fra, ligger foran Den Hellige Ark.
Midrash Tanhuma, Kedoshim 10

Jordens helligdom er Syrien; Syriens helligdom er Palæstina; Palæstinas helligdom er Jerusalem; Jerusalems helligdom er Bjerget; Bjergets helligdom er tilbedelsens sted; helligdommen for tilbedelsens sted er Den Hellige Gravs Kirke.
Thaur ibn Yazid

I dag befinder den historiske klippesten sig stadig i israelske hænder, dog varetages opsynet stadig af den muslimske fraktion, Waqf, der har passet på den de seneste 1000 år.

Med sin enorme betydning for flere hundreder af millioner mennesker, kan man stadig overveje, hvorvidt det var fra denne klippe, at det hele startede og fra denne klippe at det første liv udsprang.