10 vigtige ting om religion i Egypten

Deir el-Bahari er et arkæologisk kompleks af templer og grave beliggende på den vestlige bred af Nilen ved den egyptiske by Luxor. Den 17. november 1997 blev 58 udenlandske turister og fire egyptere dræbt af islamistiske terrorister under et 45 minutter langt angreb med automatrifler på turistattraktionen. Foto: IRIS

Religion og tro har i årtusinder påvirket den egyptiske historie og udvikling. Imponerende monumenter som faraoernes pyramider, kristne kirker og muslimske helligdomme er spredt ud over landet. I nutidens Egypten er religionen stadig vigtig, og de nuværende uroligheder bunder blandt andet i stridigheder om, hvilken rolle religion skal spille. Religion.dk fortæller her 10 ting om religion i Egypten

Den arabiske stat Egypten er geografisk placeret på to kontinenter. Størstedelen af landet er på den afrikanske verdensdel, mens Sinai-halvøen og Egyptens østlige grænse mod Israel og Gaza-striben befinder sig i Asien.

Landets territoriale afgrænsning svarer omtrent til de rammer, den oldegyptiske civilisation, som opstod i området for 5000 år siden, havde. Siden de gamle egypteres flergudsdyrkelse har landet religiøst bevæget sig fra at have en kristen majoritet til i dag at have et solidt sunni-muslimsk flertal.

1. Oldtidens religion
For omtrent 5000 år siden udviklede der sig i Egypten omkring Nilens bredder en civilisation, som har efterladt en overflod af religiøse monumenter. Oldtidens egyptere troede på mange guder, og mange af dem blev fremstillet med dyrelignende skikkelser.

Centralt i de gamle egypteres gudsdyrkelse stod faraoen, som var leder af landet og blev betragtet både som konge og som guddommelig. Egyptens pyramider er opført som gigantiske gravmæler, der skulle sikre faraoens passage til det hinsides.

LÆS OGSÅ: Egyptisk religion i oldtiden

2. Den Koptisk-ortodokse Kirke
Den koptisk-ortodokse kirke i Egypten har en lang historie bag sig, som strækker sig tilbage til det andet århundrede, hvor egypterne i stort omfang blev kristne. Kopternes religiøse overhoved er den koptisk-ortodokse pave Tawadros den anden, som blev valgt til posten i 2012.

De kristne koptere udgør i dag omkring 10% af den 85 millioner store egyptiske befolkning og er det største kristne samfund i Mellemøsten.

LÆS OGSÅ: Billedserie: Den koptiske kirke

3. Sinai-bjerget
I Sinai-ørkenen i den asiatiske del af Egypten ligger Sinai-bjerget. Her modtog Moses ifølge traditionen De Ti Bud fra Gud, efter han havde opholdt sig der i fyrre dage og fyrre nætter.

Ved foden af Sinai-bjerget er Sankt Katharinas kloster opført i 500-tallet, og det er i dag et af de ældste stadigt fungerende klostre og tiltrækker besøgende fra hele verden.

4. Islam kommer til Egypten
I år 640 invaderede muslimske hærstyrker fra Den Arabiske Halvø Egypten. De nyankommende muslimske erobrere befandt sig i et område med en overvejende kristen befolkning, som i løbet af nogle hundrede år kom til at udgøre mindretallet i det muslimske Egypten.

De muslimske erobrere fra Arabien bragte ikke kun den ny religion islam til landet, men også det arabiske sprog, som fortrængte det koptiske tungemål, der tidligere blev talt i Egypten.

5. Al-Azhar Universitetet
Den egyptiske hovedstad Kairo huser en af sunni-islams mest fremtrædende læreanstalter. Det shia-muslimske Fatimide-kalifat beordrede al-Azhar moskeen opført i Kairo i år 970. Al-Azhar blev oprindeligt opført som et centrum for shia-islam, men blev efter sunni-muslimen Saladins erobring af Egypten i år 1171 omdannet til en sunni-muslimsk læreanstalt.

I dag betragtes al-Azhar som et af verdens ældste universiteter, og det fungerer som centrum for religiøse studier for den muslimske verden. Al-Azhars religiøse autoriter udsteder religiøse retningslinjer, som bliver respekteret i store dele af den islamiske verden.

6. Aswan-dæmningen
Historisk set har Nilen oversvømmet egypternes marker og givet liv til den rige kultur, som i oldtiden opstod langs Nil-flodens bredder. I dårlige år kunne Nilen skylle de egyptiske bønders afgrøder bort, eller mangel på vand i floden kunne forårsage omfattende tørke og hungersnød.

Denne usikkerhed besluttede det egyptiske regime i 1950erne at gøre op med og bestemte sig for at opføre en ny dæmning ved Aswan i det sydlige Egypten.

Aswan-dæmningen ville, når den stod færdig, oversvømme en mængde betydningsfulde monumenter fra oldtidens Egypten. Derfor besluttede FN-organisation UNESCO at sætte alle sejl ind på at redde fortidsminderne fra at forsvinde. I et samarbejde mellem en række lande lykkedes det blandt andet at nedtage det gigantiske Abu Simbel Tempel, som var indlejret direkte i en bjergside og genopføre det højere oppe, hvor vandet ikke ville nå det.

7. Det Muslimske Broderskab
Det Muslimske Broderskab overtog regeringsmagten i Egypten, efter Det Arabiske Forår i 2011 ledte til den diktatoriske præsident Hosni Mubaraks afgang.

Broderskabet er en islamistisk organisation, som blev grundlagt i Egypten i 1928 af skolelæreren Hassan al-Banna. Broderskabet blev til som reaktion på det, medlemmerne så som en verdsliggørelse af det egyptiske samfund, og organisationen arbejder for at indrette samfundet efter islam.

Efter primært at have fungeret uden for det etablerede politiske system i Egypten, blev Broderskabet lovliggjort i 2011 og vandt regeringsmagten i landet. Ovenpå en række omfattende demonstrationer afsatte det egyptiske militær i juli 2013 den folkevalgte præsident Mohamed Mursi fra Det Muslimske Broderskab. Dette har efterfølgende ført til omfattende uroligheder i landet, hvor Broderskabets sympatisører støder sammen med det nye regimes sikkerhedsstyrker.

LÆS OGSÅ: Hvad er Det Muslimske Broderskab?

8. Kristen-muslimsk konflikt
Under urolighederne efter præsident Mursi fra Det Muslimske Broderskab blev afsat i juli 2013, har den kristne minoritet i Egypten lidt under en række overgreb. Kristne egyptere er blevet angrebet og dræbt og kirker brændt af.

Det kristne mindretal er skeptisk over for Det Muslimske Broderskabs intentioner for en øget islamisering af det egyptiske samfund og har generelt støttet den egyptiske hærs indgreb over for præsident Mursi.

LÆS OGSÅ: Billedserie: Kirker bliver brændt af i Egypten

9. Terror i Luxor
Deir el-Bahari er et arkæologisk kompleks af templer og grave beliggende på den vestlige bred af Nilen ved den egyptiske by Luxor. Stedet tiltrækker mange turister, som blandt andet kommer for at opleve den egyptiske dronning Hatsheputs dødetempel, hvor oldtidens egyptere afholdt ceremonier til ære for den guddommeliggjorte kvindelige farao.

Den 17. november 1997 angreb islamistiske terrorister en gruppe besøgende på udflugt ved Deir el-Bahari. Efter det 45 minutter lange angreb med automatrifler efterlod terroristerne 58 døde udlændinge og fire egyptere på stedet.

10. Jødedom i Egypten
Indtil den jødiske stat Israels oprettelse i 1948 havde Egypten et jødisk samfund på omkring 75.000 individer. Efter den moderne stat Israel blev proklameret, oplevede det jødiske samfund i Egypten øget forfølgelse, og størstedelen af jøderne forlod landet til fordel for specielt Israel, hvor omkring 35.000 egyptiske jøder slog sig ned. I dag er det jødiske samfund reduceret til under 100 mennesker.