Overtro

13 ting, du ikke vidste om fredag den 13.

Tallet 13 er ofte blevet brugt i forbindelse med noget ondt eller dårligt. De gamle babylonierne opfattede 13 som underverdenens tal. Foto: Iris/Ritzau Scanpix

Hoteller undgår værelsesnummeret 13, og forelskede par undlader at gifte sig på datoen 13. Men fredag den 13. kan vi ikke undgå, og dagen gør mange mennesker ekstra forsigtige

Kombinationen af ugedagen fredag og datoen den 13. bringer frygten frem hos mange og maner til forsigtighed og påpasselighed. Men hvorfor egentlig? bliv klogere her

1: Paraskevidekatriafobi
Frygten for fredag den 13 kaldes for paraskevidekatriafobi. Dette er afledt af triskaidekafobi, som er frygten for tallet 13.

2: Udbredt overtro
Phobia Institute i USA anslår, at mellem 17 og 21 millioner amerikanere er bange for fredag den 13. Hos nogle er frygten så stærk, at de bevidst undlader at stå ud af sengen.

3: 9, 10, 11, 12, 14
Overtroen omkring tallet 13 har ført til, at man flere steder undlader brugen af tallet. Det kan for eksempel ses hos nogle hoteller, hvor værelsesnumrene springer over tallet 13 og i skyskrabere, hvor den 13. etage ikke eksisterer. Derudover kan man i de gamle gader i ældre byer ikke finde huse med nummeret 13. Og i SAS fly findes sæderækken 13 simpelthen ikke.

4: Forbud og advarsler
Anden overtro forbundet med fredage og tallet 13 siger, at man ikke bør gifte sig på en fredag eller på den 13. i en måned, da ægteskabet i så fald vil blive barnløst; at man ikke bør klippe hår eller negle på fredage, da den efterfølgende uge så bringer ballade, sygdom eller ulykke; at man ikke bør begynde en rejse om fredagen; og man skal heller ikke begynde et nyt arbejde om fredagen, for det vil enten aldrig blive færdigt eller blive rigtigt dårligt.

Endelig bør man altid undgå at sidde 13 til bords, da det udover at man kommer til at mangle service i forhold til en standard udrustet service-husholdning i så fald vil betyde, at en person ved bordet vil dø inden året er omme (hvem denne person er, er der flere bud på: enten den, der sætter sig sidst; den, der rejser sig først eller den, der sidder tættest døren).

5: Lej en 14. gæst til middagen
Troen på, at 13 til bords vil medføre død, har før ført til opfindsomme måder at undgå dette på. For eksempel kunne man i 1800-tallets Paris bestille en ekstra mand til at deltage i sit middagsselskab, hvis gæstelisten uheldigvis var på 13 deltagere. Disse mænd kaldtes quatorziéme, hvilket betyder en fjortener.

6. Farlig dag for bilister
En undersøgelse fra forsikringsselskabet Tryg viser, at der faktisk sker flere bilulykker fredag den 13 end andre fredage. Men mandag er dog stadig den farligste dag at være bilist på.

7: 13 bogstaver giver en seriemorder
Mange seriemordere har 13 bogstaver i deres navn. Her kan for eksempel nævnes Jack the Ripper, Charles Manson og Theodore Bundy. Også hovedpersonen fra gyserfilmene fredag d. 13., Jason Voorhees, har 13 bogstaver i sit navn.

8: Kendte mennesker kan også være bange
Nogle mennesker, der menes at have lidt af frygt for tallet 13, er Napoleon, Mark Twain og Franklin D. Roosevelt. Den tidligere amerikanske præsident, Roosevelt, ville ikke rejse på den 13. i måneden og undgik at holde middagsselskaber for 13 personer. Mark Twain skulle efter sigende være blevet advaret imod at tage til et middagsselskab med 13 gæster. En advarsel han nok skulle have lyttet til. Efterfølgende konstaterede Mark Twain, at der kun havde været mad nok til tolv.

9: Uheldig dag
Mange uheldige episoder har fundet sted fredag den 13. I oktober 1307 blev tempelherrerne fanget, tortureret og brændt på bålet; i april 1970 måtte Apollo 13 vende tilbage til jorden uden at have fuldført sin mission på grund af en eksplosion i en ilttank. I oktober 1972 havarerede et fly i en øde, snedækket dal et sted i Andesbjergene. Godt nok lykkedes det 32 mennesker at overleve styrtet, men kun 16 var tilbage, da de overlevende endelig blev fundet 72 dage efter styrtet. De havde overlevet ved at spise kødet fra deres døde medpassagerer. Flere naturkatastrofer har også fundet sted fredag den 13: Orkanen Charlie stormede ind over Floridas sydkyst i august 2004, og i januar 1939 stod Australien i flammer.

10: Hvorfor denne frygt for tallet 13?
Tallet kan betragtes som et dårligt og negativt tal af den grund, at det er én mere end tolv, der ofte er blevet opfattet som et helligt tal for eksempel Israels tolv stammer, tolv apostle, tolv olympiske guder. Men også nummerulogisk set er tallet tolv godt, for eksempel årets tolv måneder og døgnets tolv timer. 13-tallet derimod blev set som uregelmæssigt, syndigt og som overskridende tolvtallets fuldkommenhed.

11: Det negative 13-tal
Tallet 13 er ofte blevet brugt i forbindelse med noget ondt eller dårligt; de gamle babylonierne opfattede 13 som underverdenens tal; Loke blev den 13. ase og var den, der dræbte Balder; ved den sidste nadver var de 13 til bords; Satan er blevet beskrevet som den 13. engel; det 13. kapitel i Johannes Åbenbaring handler om Antikrist; i eventyret om Tornerose blev kun 12 af de 13 feer inviteret, og den 13 fe forbander derfor Tornerose; indenfor astrologien bliver en kalender baseret på månens faser nødt til hvert sjette år at indføre en ekstra 13 måned.

12: Hvorfor er fredag negativt?
Dette kan stamme tilbage til Jesu korsfæstelse Langfredag. En anden grund kan måske skyldes kristendommens indtog i Norden, der skubbede den gamle nordiske mytologi i baggrunden. Frigg, gudinden for kærlighed og fertilitet, der har lagt navn til ugedagen fredag, blev ved kristendommens fremmarch bandlyst og erklæret for en heks. Der fremherskede i den forbindelse en tro på, at Frigg hver fredag samledes med 11 andre hekse og djævelen 13 i alt for at lave onde sammensværgelser for den næste uge.

13: En rimelig ny overtro
Sammenkædningen af det negative 13 og fredag til fredag den 13. som den mest uheldige dag, er dog ret ny. De første optegnelser, Dansk Folkemindesamling har om kombinationen, er fra 1940'erne. Det er bl.a. avisartikler, der fortæller om, hvordan man i Amerika på det tidspunkt anså fredag den 13. for en særlig skæbnesvanger dag. Og som så meget andet, der kom fra den anden side Atlanten, fandt også myten om fredag den 13. grobund her i landet.