At skændes og skilles

Samliv har aldrig været en let sag. Før i tiden var der ikke så meget at gøre ved det, men i dag er tilbuddet om oplysning og rådgivning -- både terapeutisk og juridisk -- næsten uden ende.

En af aktørerne på denne scene er folkekirken.dk, der kun leverer meget generelle oplysninger om vielse og skilsmisse og mæglingsmuligheder. Nogle folkekirkepræster tilbyder konkret rådgivning og samtale for par, som har ondt i samlivet. En af dem er Jens Fischer-Nielsen fra Kvaglund Kirke, som tilbyder kurser for kriseramte parforhold.

Andre har en folkekirkelig tilknytning uden at skilte voldsomt med det. Ægteskabsdialog afholder weekendkurser for ægtepar -- både dem med og uden problemer: En ÆgteskabsDialogweekend er for alle ægtepar, som vil bruge to døgn på deres ægteskab." Kurserne ledes af fire ægtepar, som bl.a. deler deres erfaringer med deltagerne gennem oplæg og samtale.

ÆgteskabsDialog er en del af Worldwide Marriage Encounter. Et spansk initiativ fra fra den katolske kirke, som nu har bredt sig til 83 lande.

Er man på udkig efter en fagteologisk og konservativ artikel om synet på ægteskab og skilsmisse i kristendommen er Skilsmisse og nyt ægteskab udmærket læsning. Artiklen er skrevet af Leif Andersen fra Menighedsfakultetet i Århus.

De tværkirkelige Alpha-kurser', som normalt mest beskæftiger sig med kristendomskurser, tilbyder også et ægteskabskursus, som i følge arrangørerne vil styrke ethvert ægteskab."

Ligesom der inden for kristendommen ikke er enighed om synet på ægteskab og skilsmisse, er det heller ikke tilfældet inden for islam. Men da Koranen (i modsætning til Det nye Testamente) indeholder anvisninger på en lang række af livets forhold (og således også ægteskabet og forholdet mellem mand og kvinde) er forskellene inden for islam i højere grad et spørgsmål om fortolkning af den konkrete anvisning.

Det største og danske website om islam er islam.dk. Islam.dk rummer generel information om islam, teologiske anvisninger og en brevkasse, hvor der bl.a. gives svar på, hvordan man gør ved den første date som ung muslim. Og der er råd og vejledning om vigtigheden af ægteskabet, valget af ægtefælle og muligheden for skilsmisse. I modsætning til hvad mange måske tror, er skilsmisse tilladt i islam: Ikke alle problemer kan løses med nok så mange gode råd, hvis først man har valgt en helt forkert partner. Det er naturligvis også derfor at Allah trods alt har tilladt skilsmisse." Ærbarheden i islam gælder i lige grad begge køn: Lad ikke den mand, som bedriver hor gifte sig med andre end en kvinde, som bedriver hor eller en vantro."

Paradiset ligger ved moderens fødder". Citatet fra Haddith (Profet Muhammads levnedsskildring) er underrubrik for Fouzia Mounas artikel Kvinden i IslamBashy Quraishys hjemmeside. Fouzia Mouna prøver at redegøre for, at kvindens placering i islam som underkendt og undertrykt alene bygger på misforståelse og mistolkning af islam. Både fra muslimsk og ikke-muslimsk side.

Andre gode artikler er Aminah Tønnsens artikel om Det islamiske familie- og livsmønster og Kvinde og kvindesyn i Koranen, som findes på Bazm-e-Tolu-e-Islam's danske hjemmeside. Artiklen -- som er skrevet af bevægelsens grundlægger, G. A. Parwez, og oversat af den danske forfatter og muslim, Aminah Tønnsen -- giver en fortolkning og kommentar til centrale Koran-vers om forholdet mellem manden og kvinden.

En god og nøgtern introduktion til vielse og familieliv i islam giver religionshistorikeren Tim Jensen på sin hjemmeside. Det er også her, man skal hen, hvis man ønsker (om end sparsom) dansk information om synet på samliv og ægteskab indenfor jødedom og buddhisme. Man kan også på religion.dk læse Bent Lexner om skilsmisse: "Hvis en mand nægter at starte en skilsmisseproces, kan manden indkaldes for retten og kan i værste tilfælde bliver fængslet indtil han accepterer en skilsmisse."

Uden for Danmarks grænser findes der meget mere om ægteskabsproblemer i jødedommen og buddhismen. Beliefnet er svær at komme udenom. Men der er mange andre steder at søge. Jewish Law beskæftiger sig med juridisk/jødiske forhold, således også ægteskab. Og hos Jewish Marriage Council kan man få jødisk ægteskabsrådgivning.

Buddhister kan hente råd på Relationships.HotAvenue.com eller vælge at læse om ægteskabsløfter, skilsmisse og utroskab på faithnet.org.

Jef Poskanzer har på sin hjemmeside et enkelt og overskueligt skema over tilladte og ikke-tilladte samllivsfænomener - inkl. skilsmisse - inden for kristendom, jødedom, islam, buddhismen og mormonbevægelsen.