5 eksempler på søskendestrid i Bibelen

Også i de bibelske fortællinger finder man masser af eksempler på søskende, der ikke kan enes. Foto: .

At elske sin næste kan være svært men man skulle tro, at det var nemt at elske sin søster eller bror? Sådan er det bare ikke for en stor del af de bibelske hovedpersoner

Artiklen er første gang udgivet 10. oktober 2011.

De fleste af os har prøvet at skændes med vores søskende, men som regel bliver vi forsonet igen. I Bibelens univers er der store sager som arv og forældrenes kærlighed på spil i forholdet mellem søskende, og ofte udebliver forsoningen, eller den overlades til fantasien, som det sker i fortællingen om den fortabte søn.

Kain og Abel - det første jalousimord
Det allerførste menneske i verden, der havde en bror, slog ham ihjel! Så grelt begynder Bibelens fortælling om søskendejalousi og rivalisering.

Det begyndte ellers så godt med at de to brødre fik ansvaret for hver deres betydningsfulde område i virksomheden "Verden": Abel blev fårehyrde, mens Kain skulle dyrke jorden.

Alt åndede fryd og gammen, indtil de to skulle ofre til Gud Herren. For Gud, der åbenbart ikke var vegetar, foretrak duften af stegt fedt fra Abels småkvæg, og så blev Kain ked af det og følte sig forbigået i forhold til sin bror. Han blev simpelthen rygende misundelig over Abels gode forhold til Gud, og i stedet for at arbejde på sin egen relation til Gud, slog han sin bror ihjel.

At den foretrukne nu var væk hjalp dog ikke på Kains relation til Gud, for Gud spurgte Kain, hvorfor hans brors blod råbte til ham fra jorden? Og så bandlyste han Kain fra jorden, men satte dog et mærke på ham (Kainsmærket), for at alle skulle vide hvem han var, og ingen turde slå ham ihjel.

Læs beretningen om Kain og Abel i Bibelen

Jakob og Esau - når brødre snyder hinanden
Jakob og Esau var tvillinger og kom ud af deres mor Rebekkas mave lige efter hinanden: Esau kom først, og Jakob holdt fast i hans hæl. Den korte tid, der var imellem deres fødsler, blev ikke desto mindre altafgørende, for som den førstefødte havde Esau ret til arven efter sin far Isak.

De to brødre var meget forskellige: Esau havde meget kropshår og var en dygtig jæger, der holdt til på sletten, mens Jakob var glat og boede i telt, som et ordentligt menneske. Esau var Isaks foretrukne, mens Jakob var Rebekkas kæledægge.

Da Isak var blevet en gammel mand, kom tiden, hvor han skulle give sin ældste søn sin velsignelse, så han kunne arve sin far. Men ved Rebekkas hjælp lykkedes det Jakob at snyde Isak, sådan at han kom til at give Jakob velsignelsen i stedet for Esau! Og hvis de to brødre aldrig havde haft meget til fælles, så begyndte de nu at hade hinanden. Og Jakob måtte flygte for ikke at blive slået ihjel af sin bror.

Da de senere mødtes igen, blødgjorde Jakob Esau med gaver. Men søskendekærlighed bliver det aldrig til, kun våbenhvile. Og bortset fra den ene gang, så de to brødre aldrig hinanden igen.

Læs beretningen om Jakob og Esau i Bibelen

Josef og hans brødre - ikke altid godt at være fars kæledægge
Snydepelsen Jakob blev velsignet med mange børn det var ham, der senere fik navnet Israel og blev stamfader til de 12 israelitiske stammer. Han fik børn med fire forskellige kvinder, men kun to sønner søn med Rakel, som han elskede mest. Den ene var efternøleren Benjamin, og den anden hed Josef og var sin fars øjesten.

Ikke underligt var Josefs brødre misundelige på ham, fordi deres far forkælede ham, og de besluttede sig derfor for at slå ham ihjel. De smed ham ned i en brønd og ville have efterladt ham der, for at han kunne dø. Men så kom der er en egyptisk karavane forbi, og så solgte de ham i stedet til de fremmede som slave.

Josef endte med at blive en stor mand i Faraos rige, og en skønne dag kom hans brødre for at få hjælp mod hungersnød. Josef hævnede sig ikke på dem, men viste sig som en god mand og hjalp dem.

Læs beretningen om Josef og hans brødre i Bibelen

Den fortabte søn og hans bror - når uretfærdigheden sker fyldest
Det er ikke kun i Det Gamle Testamente, at man finder historier om søskende, der bliver uenige, fordi deres forældre behandler dem forskelligt.

I Det Nye Testamente fortæller Jesus en historie om en far, som har to sønner, der arbejder på hans gård. En dag beslutter den ene, at han vil ud at se verden, og han beder derfor om sin arv og tager af sted. Og mens han forlyster sig ude i verden, pukler broderen derhjemme med jorden og dyrene som sædvanligt.

En dag, da han kommer ind fra marken, kan han dufte, at der er ved at blive lavet god mad, og han finder ud af, at hans far har bestemt, at de skulle slagte deres bedste kalv, fordi broderen er kommet hjem igen!

Han bliver vred og bebrejder sin far, der ikke én eneste gang har slagtet en kalv for hans skyld, selvom han har passet gården sammen med ham hver eneste dag. "Alt mit er dit", siger faderen til ham, "men kom nu ind og fest med os, for din bror, som vi havde mistet, er kommet hjem".

Læs beretningen om den fortabte søn og hans bror i Bibelen

Maria og Martha - søskende skændes da om husarbejdet
Martha og Maria er søstre. En dag kommer Jesus på besøg hos dem sammen med sine disciple, og Martha gør sit ypperste for at være en god værtinde og varte gæsterne op. Men Maria sætter sig ved Jesu fødder ligesom disciplene og lytter til, hvad han fortæller.

Martha har travlt og er vred over, at Maria ikke hjælper til; så hun beder Jesus sige til Maria, at hun har brug for hende. Men Jesus siger, at Martha bekymrer sig for meget, og at hun skal lade Maria have lov til at blive siddende hos ham, for hun har valgt "den gode del".

Maria og Martha er altså, som så mange søskende før og efter dem, uenige om, hvem der skal tage sig af de praktiske opgaver derhjemme. Det er egentlig ikke så underligt.

Men det er sært, at Jesus ligefrem roser Maria for at sidde på sin flade og ikke hjælpe til. Mon ikke de fleste synes, at det hører til god skik, at man sørger godt for sine gæster? Måske kan Jesus se, at de to søstre er meget forskellige, og at de tjener ham på forskellig vis?

Læs beretningen om Maria og Martha i Bibelen