Børneprostitution praktiseres i hinduismens navn

Børn fra fattige familier bliver tvunget til prostitution i gudinden Yellammas navn. Pengene går til deres familier.

I Indien bliver pigebørn fra fattige familier viet til gudinden Yellamma. Når pigerne kommer i puberteten, bliver de tvunget til prostitution i overensstemmelse med devadasi-traditionen

Hanumvva bor i en landsby i det sydlige Indien. Hun er 13 år og hun er devadasi, det vil sige 'Guds tjenerinde'.

Hanumvvas største drøm er at blive gift, men det kommer aldrig til at ske. Da hun var 3 år, blev hun viet til hindugudinden Yellamma. Denne indvielse er en gammel hindupraksis, der engang ville have sikret hende en høj social status i samfundet, men nu har dømt hende til et liv som prostitueret i en alder af 13 år:

- Jeg ville bare dø jeg planlagde, at kaste mig selv ned fra bordellets tag, men tanken om at efterlade min familie nødlidende stoppede mig, siger hun i dokumentarfilmen Sex, Death and the Gods af den engelske filminstruktør Beeban Kidron.

I dokumentaren, der blev sendt på BBC tidligere på året, fortæller Hanumvva og flere andre piger om livet som devadasi.

Devadasiernes tab af status
Devadasi-traditionen har været en del af Sydindiens livsform i flere århundreder. Oprindeligt havde devadasier en høj social status, og de blev uddannet i klassisk musik og dans til ære for gudinden. Devadasier havde også en vigtig rolle i det rituelle og religiøse liv i samfundet, hvilket gav dem respekt og økonomisk støtte fra samfundets rige familier.

I årene 1300-1700 e.Kr. dalede devadasiernes sociale status imidlertid, og deres religiøse pligter kom til at inkludere seksuelle ydelser for præster, konger og rigmænd. I det 19. århundrede forsøgte kristne missionærer at forbyde traditionen, og det drev devadasierne under jorden.

Siden 1988 har praksissen været forbudt i hele Indien, men ifølge den internationale NGO Every Child, bliver ceremonierne blot afholdt i hemmelighed i mindre templer eller hos lokale præster.

Indiens Nationale Kvindekommission vurderer, at der på nuværende tidspunkt er 48.358 devadasier i Indien, og mellem 1000-10.000 nye piger bliver dedikeret til devadasi-traditionen hvert år.

Solgt til højestbydende
Det er primært fattige lavkastefamilier, der vier døtre til gudinden Yellamma. Yellamma er kendt for sin store styrke, og hun menes at beskytte familien og tilmed landsbyen, hvis forældrene vier en datter til hende. Nogle lavkastepiger bliver viet til Yellamma allerede som spædbørn.

LÆS OM DET HINDUISTISKE KASTESYSTEM HER

Den religiøse vielsesceremoni foregår ved, at devadasien får en halskæde, muthu, der symboliserer hendes nye status som tjenerinde og velsignet. I ægteskabet med gudinden forpligter devadasien sig til et liv i templets tjeneste. Det inkluderer, at hun hverken må gifte sig med en dødelig eller arbejde uden for templet.

Efter ceremonien er devadasien fri, indtil hun kommer i puberteten. Når den tid imidlertid kommer, bliver hendes mødom solgt til højestbydende, og pengene går til hendes familie.

I en uddybende artikel til dokumentarfilmen fra BBC fortæller Shobha, at hun blev viet til Yellamma som 8-årig. Da hun blev 12 år, tog hendes mor hende ud af skolen, og hendes første betalende kunde var hendes 35-årige svoger:

- "Ingen spurgte om min tilladelse. Pengene taler. Piger som mig vokser op i frygt for at nå puberteten," fortæller hun.

Udnyttelse af de lave kaster
Ifølge Ph.d. i social antropologi Maria-Costanza Torr, der forsker i menneskerettigheder, er devadasi-traditionen et udtryk for social kontrol af de lavere kaster. I artiklen Abuse of Lower Castes in South India: The Institution of Devadasi siger hun:

Sanktioner, der er skabt af sociale skikke og tilsyneladende af religion, tvinger tillige med økonomisk pres fattige familier til at dedikere deres døtre til Yellamma. Man skal huske på, at devadasi-systemet og de sociale og økonomiske faktorer er sammen om at holde denne praksis i live. De mange tiltag for at fjerne dette system og rehabilitere devadasier er ikke tilstrækkelige. Økonomisk og social diskrimination og kastemisbrug fortsætter med at tvinge lavkastefamilier til at dedikere deres døtre.

For at komme devadasi-traditionen til livs, må man bryde kæden af social marginalisering og økonomisk fattigdom, som disse børn er udsat for, fortsætter Torr:

- "Uddannelse af devadasi-børn er et meget vigtigt emne, da det kan hjælpe med at forhindre fremtidige indvielser og give dem bedre chancer på længere sigt. Dette er nødvendigt for at bryde den kæde af samfundet."

Hvert år i januar måned besøger næsten en halv million mennesker den lille by Saundatti, for at deltage i Yellamma mela-festivallen. Til festivallen bliver unge piger viet til Yellamma. På billedet ses devadasier tildækket med gul farve og med en Yellamma-statue på hovedet.
Ung pige til festivallen Yellamma mela - en hindufest, hvor piger fra lavkaster bliver dedikeret som devadasi til gudinden Yellamma.
Pilgrimme dækket med gul farve, besøger templer under Yellamma mela-festivallen.
Pilgrimme tager helligt bad under Yellamma mela-festivalen i Indien.