BILLEDSERIE: Børn som religiøse aktører

Indiske børn udklædt henholdsvis som hindu-guden Krishna og dennes yndlingshyrdinde Radha. Fløjten er en af Krishnas faste attributter. Billedet er taget 1. september 2010 i forbindelse med fejringen af Krishnas fødsel. Ifølge indisk mytologi er Krishna inkarnationen af Vishnu, der er en af de mest tilbedte guder i hinduismen i dag. Foto: NARINDER NANU.

Børn udfylder ofte centrale roller i religionernes ritualer, ceremonier og fester. Se billeder af børn i verdens religioner

Et sted i Nepals tynde luftlag sidder en purung pige, der er blevet genkendt som en reinkarneret hindu-guddom. Hun æres og tilbedes af både hinduister og buddhister og spiller dermed, som så mange andre børn, en central rolle i religionen.

Denne billedserie viser børn og unge, der på forskellig og farverig vis optræder som religiøse aktører.

For eksempel markeres overgangen fra barn til voksen i de fleste religioner med en ceremoniel begivenhed, der giver barnet en ny status.

Jødisk dreng med bedesjal (tallit) og bederemme (tefillin) på "Bar Mitzva" - dagen hvor han bliver myndig i religiøs sammenhæng. I året op til drengens 13-års fødselsdag forbereder han sig til den store dag. Han skal have kendskab til den jødiske levevis og de jødiske spiseregler. Efter en højtidelighed i synagogen, holder familien en fest for drengen, hvor han kan forvente sig mange dejlige gaver. Foto: Wojtek Buss.
Kumari Samita Bajracharya sidder på sin trone i tilbedelsesrummet i Patan City, Nepal, den 3. april 2011. En Kumari er en ung pige, der er blevet udpeget som inkarnationen af hindu-gudinden Kali - kraftens gudinde. I Nepal tilbedes hun af både hinduister og buddhister. Samita Bajracharya blev udpeget som den nye Kumari efter at hendes forgænger, Chanira Bajracharya, nåede puberteten og således blev anset som rituelt uren. Foto: NARENDRA SHRESTHA.
Alterbøger skal hentes. Kors og lys skal bæres og der skal ringes med alterklokken. Både i den ortodokse og den katolske kirke hjælper børn til ved gudstjenesterne som messetjenere. Messetjeneren på billedet holder et kors forud for julefejringen i den ortodokse fødselskirke i Bethlehem på Vestbreden. Foto: GORAN TOMASEVIC.
Hinduistiske børn hjælpes til at balancere på gaffelformede træpinde i forbindelse med "Trishul Jatra", eller "Trefork-festivalen", i Jayabageshwari i Kathmandu den 23. juni 2011. Børnene bliver velsignet med godt helbred, når de deltager i festivalens ritualer. Foto: NAVESH CHITRAKAR.
Dans, sange og bønner præger den fire-dages fest, som markerer Apache-pigers overgang til voksenlivet - solopgangsceremonien. Pigerne får et specielt sæt tøj til lejligheden, og bliver vartet op af de nære familiemedlemmer. Ceremonien er ifølge Apache-indianerne afgørende for pigens fremtidige lykke og velstand. Foto: Sylvain Grandadam.
Ved dåben optages man i den kristne menighed og anses som Guds barn. Traditionelt har de fleste kirkesamfund praktiseret dåb af børn, men i nogle protestantiske kirker lægger man vægt på, at dåben er et bevidst valg. Derfor døber man kun voksne i disse kirker. Ceremonien på billedet foregår i en kælder under den ortodokse Sankt Marys Kirke. Foto: Jørgen Schytte Denmark
Ung buddhistisk munk, der er blevet genkendt som reinkarnationen af en lama. Spirituelle lærere i tibetansk buddhisme, de såkaldte lamaer, udfylder en vigtig rolle i religionen. Når en lama dør, nedsætter man derfor en komité, der skal forsøge at finde det barn som er den nye inkarnation af lamaen. Ved at rådspørge orakler og udsætte mulige kandidater for forskellige prøver, finder komitéen til sidst den genfødte lama. Billedet i bag den unge lama er drengens tidligere inkarnation. Foto: Sarah Worker.
Muslimsk dreng i traditionel klædedragt smiler forud for en omskærelsesceremoni i Algeriet, september 2008. Omskærelse er ifølge den islamiske sharia-lovgivning obligatorisk for muslimske drenge. Foto: ZOHRA BENSEMRA.
De fleste danske 7.-klasses-elever mødes en gang om ugen til konfirmationsforberedelse. Her lærer de blandt andet bønnen Fadervor. Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, og man skal derfor være døbt for at blive konfirmeret. I tidligere tider var begivenheden tegn på, at konfirmanden var trådt ind i de voksnes rækker efter endt skolegang. Foto: Vibeke Toft.
Afghansk dreng læser koranen i Hazrat-e-Bilal madrassaen i Kabul forud for den hellige måned ramadan. Foto: SHAH MARAI.
Kvinde fra Bali får 6. september 2011 fyldt seks fortænder i overmunden som en del af overgangsritualet 'Mepandes'. Ritualet er vigtigt for de balinesiske hinduister og markerer overgangen fra barn til voksen. Handlingen symboliserer, at man tager afstand fra de såkaldte Sad Ripu eller seks fjender: begær, grådighed, vrede, bekymring, indbilskhed og misundelse. Efter ritualet vil kvinden eller manden blive regnet som en myndig voksen. Foto: Made Nagi.
Buddhistisk novice læser en religiøs bog på Shin Ohtama Tharya klosteret i Yangon, den 28. maj 2011. Unge drenge bruger nogle dage eller måneder i kloster som en del af overgangsprocessen fra barn til voksen. Foto: Soe Zeya Tun.