Buddhistiske trossamfund i Danmark

Buddhistisk Center Køvenhavn har lokaler udsmykket af tibetanere. Huset har været Buddhistisk siden 1975, og alle de højeste lamaer indenfor Karma Kadjy Linien har undervist og givet indvielser i centret. Dalai Lama boede på centret i forbindelse med modtagelsen af Nobels Fredspris i 1989. 2012. Foto: Søren Staal.

I Danmark findes der 11 buddhistiske trossamfund med i alt 7.200 medlemmer. Antallet af trossamfund er per 1. januar 2011 næsten tre gange så stort som for ti år siden, mens medlemstallet er steget med 60 procent i samme periode

For knap fyrre år siden immigrerede de første asiatiske buddhister til Danmark. Siden er mange fuldt efter, og i dag findes der 20-25.000 buddhister i landet, hvoraf 80 procent er immigrantbuddhister. I alt findes der 11 trossamfund, 40 grupper og 20 buddhistiske templer i Danmark, oplyser religionshistoriker og ph.d., Jørn Borup, til religion.dk.

Dansk buddhistisk ceremoni

Som i de asiatiske hjemlande har buddhister i Danmark egne templer med dertilhørende munke, nonner og lamaer. Templerne er åbne på hverdage, i weekender og ved højtider, som fejres på linje med de buddhistiske højtider i hjemlandene.

I Danmark findes der buddhister inden for hver af de tre store buddhistiske retninger: theravada, mahayana og vajrayana, og hver retning afholder ceremonier på forskellige måder. I Quang Huong-templet i Tilst indledes en mahayana-ceremoni med, at tilhørerne sammen med den ledende munk messer den buddhistiske trosbekendelse: De Tre Juveler.

Tilhørerne er alle iført grå kjortler, mens munken er klædt i gul og orange munkedragt. Herefter knæler alle flere gange foran altret med hænderne samlet i bedestilling, og efter fællessang læser munken op af de buddhistiske skrifter. Ritualerne tager knap 20 minutter, mens den efterfølgende prædiken varer 1-2 timer.

De fleste møder kun op til højtider

Templerne er besøgt af både etniske buddhister, danske konvertitter og almindelige danskere, der er interesserede i buddhismen. Udover de religiøse ceremonier bruges templerne også til socialt samvær og sjælesorg, hvor man kan tale med en munk om problemer eller blive mindet om den rette buddhistiske levevis.

Kun de færreste etniske buddhister møder op til de ugentlige ceremonier, mens langt flere samles ved særlige højtider og begivenheder såsom begravelse, Buddhas fødselsdag, Vesak, Loy Kratang og nytår. Hos vietnamesiske buddhister er især forfædrekulten udbredt, og en af de mest populære religiøse højtider er Ullambana, der fejres i alle de vietnamesiske templer i Danmark.

Theravada-buddhistiske grupper

Den theravada-buddhistiske retning er i Danmark repræsenteret af thaier, burmesere og singalesere fra Sri Lanka. De thailandske buddhister har to templer i hovedstaden: Watpa Copenhagen og Wat Thai Copenhagen, hvor der i alt er tilknyttet 4700 medlemmer. De knap 300 thailandske buddhister i Aarhus og omegn må tage til The Buddhist Organisation Dhammakaya, som ligger ved Juelsminde i Jylland og har 700 medlemmer.

Herudover tæller singaleserne knap 900 medlemmer, og de holder til i en lejlighed i København, mens Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi har 220 medlemmer.

Vietnamesisk-buddhistiske grupper

Mahayana-buddhisterne udgør den største buddhistiske retning i Danmark, og herunder er vietnameserne den største gruppe. I Quang Huong-templet i Tilst, som er det største i Danmark, holder Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening til. Den århusianske forening har 500 medlemmer, mens den københavnske Chua Lieu Quan har 200 medlemmer.

Japansk-buddhistiske grupper

Japansk buddhisme er på dansk jord repræsenteret af trossamfundet Tendai Danmark, der har 141 medlemmer. Hertil kommer fem grupper, som har adresse i Randers, Aalborg, Slagslunde, København og på Fyn.

Trossamfundet og de øvrige templer besøges primært af danskere, som er konverteret eller bare er interesseret i buddhismen.

Tibetansk-buddhistiske grupper

Meget få etniske tibetanere bor i Danmark, men lamaer fra Himalaya-religionen bliver ofte inviteret hertil for at prædike. I Danmark findes der fire tibetansk-buddhistiske trossamfund: Karmapa-Trust-Sangye Tashi Ling med 119 medlemmer, Phendeling-Center for Tibetansk Buddhisme med 370, Center for Visdom og Medfølelse med 51, og Karma Kadjy Skolen har 200 medlemmer.

Den danske lama Ole Nydahl har haft en afgørende indflydelse på den tibetanske buddhismes udbredelse i Danmark. Sammen med sin kone Hannah Nydahl har han grundlagt Karma Kadjy Skolen, som udover at afholde ceremonier også arrangerer meditationsaftener og foredrag flere gange om ugen. Parret har grundlagt 620 tibetansk-buddhistiske centre verden over.

Buddhistisk Forum

Meget kendt i Danmark er også den tibetanskfødte Lakha Lama, som i 1992 stiftede Buddhistisk Forum og som i dag er leder af Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme med knap 250 medlemmer. Den grundlæggende tanke bag Buddhistisk Forum er at beskæftige sig med alle buddhistiske retninger og arbejde for en udvidet forståelse imellem dem.

Buddhistisk Forum holder workshops, foredrag og kurser. Derudover udgiver de også et nyhedsbrev og tidsskriftet Buddhistisk Forum, der udkommer to gange om året.

Buddhister i Danmark har egne templer med dertilhørende munke, nonner og lamaer. Templerne er åbne på hverdage, i weekender og ved højtider, som fejres på linje med de buddhistiske højtider i hjemlandene. Foto: IRIS