De 10 vigtigste ting at vide om new age

Alternative behandlingsformer anvendes i new age-miljøet. Her ses gruppe-healing på Krop-sind-ånd Helsemessen i København fredag d en 5. februar 2010. Foto: Jens Nørgaard Larsen

New age er en diffus betegnelse uden en generelt anerkendt definition. Der findes dog nogle fællestræk og grundlæggende kendetegn ved det vestlige fænomen. Læs her om new age-bevægelsens tilblivelse, praksisser og trosforestillinger

New age er ikke en religion eller en trosbekendelse. New age er en samlebetegnelse for en lang række terapiformer, enkeltpersoner og grupper. Til forskel fra de fleste andre religioner har new age hverken en religionsstifter, et helligskrift eller en organisation. Tværtimod er new age-bevægelsen kendetegnet ved, at den enkelte tilhænger kombinerer forestillinger, metoder og helligskrifter fra forskellige religioner med henblik på at udvikle sig spirituelt og personligt.

Her er ti karakteristika ved new age-bevægelsen.

1. Begrebet new age
Det engelske begreb new age kan oversættes til den nye tidsalder. Det er nemlig tanken, at verden bevæger sig mod en periode kaldet vandmandens tidsalder, hvor mennesket vil få en højere bevidsthed, og verden bliver forvandlet til et paradis. Denne forestilling udtrykker den udviklingsoptimisme, der præger new age-bevægelsens trosforestillinger.

2. New age-bevægelsens to perioder
New age opstod i 1960erne som et oprør mod samfundets traditionelle normer. Bevægelsen blev udbredt via hippiekulturen og dens nyfortolkninger af Østens religioner. I denne første periode blev new age derfor betragtet som en modkultur til det etablerede samfund.

I løbet af 1980erne ændrede new age-tankegangen sig fra fokus på en kommende ny tidsalder til fokus på individets spirituelle udvikling.

3. Et religiøst tagselvbord
New age har ikke én bestemt tilgang til det religiøse. Tværtimod er bevægelsen sammensat af religiøse tanker og metoder fra flere af verdens religioner. Der hentes inspiration fra blandt andet indianske religioner, islam, kristendom og naturreligioner såsom keltisk religion og wicca. Derudover indgår der også mange elementer fra psykologi, psykoterapi og naturvidenskab.

De østlige religioner har været leverandører til det meste af new age-bevægelsens tilgang til det spirituelle. Indisk tankegods er blevet en næsten universelt accepteret baggrund i den ellers pluralistiske new age-bevægelse. Begreber såsom karma, chakra og reinkarnation indgår i de fleste new age-tilhængeres forestillingsverden.

4. New age er perennialistisk
En udbredt tro i new age er perennialisme, hvilket er forestillingen om, at alle religioner har en fælles kerne. Tanken er, at man bestræber sig på at gå bag om forskellene mellem de religiøse traditioner med det formål at finde frem til den ultimative og indre kerne af sandhed.

5. Det guddommelige selv
Selvspiritualitet er et afgørende og fast kendetegn ved new age. Det betyder, at new age-tilhængere har en grundlæggende tro på, at det guddommelige findes i menneskets eget indre. Menneskets guddommelige eller spirituelle kerne kaldes ofte for det højere selv.

Det står det enkelte menneske frit for at vælge de retninger, teknikker og metoder, der bedst muligt fremmer den spirituelle udvikling. Netop derfor er der opstået en broget skare af forskellige tilbud og tilgange til disse livsområder, så mennesker kan finde det, der på det givne tidspunkt passer til deres livssituation, behov og mening.

6. Jeg bestemmer selv!
Tilhængere af new age fokuserer på deres spirituelle udvikling. De vil dog kun acceptere det, som deres egen erfaring eller intuition har sagt er rigtigt. Dermed tager de afstand fra autoriteter såsom religiøse dogmer, forældre, uddannelsessystemer og videnskaben. Disse ydre og etablerede autoriteter opfattes som en stopklods for menneskets udfoldelse af sit indre potentiale.

7. Alternativ behandling
Der findes mange behandlingsmetoder og teknikker til at nå sit højere selv. Teknikkerne varierer fra zoneterapi, akupunktur, krystalhealing, homøopati og aromaterapi til astrologi, kanalisering og clairvoyance. Teknikkerne til de forskellige områder udbydes som kurser på aftenskoler og hos enkeltpersoner, som praktiserer et givent område.

8. Alting hænger sammen
I new age arbejder man med en forestilling om, at helheden er mere end blot summen af sine enkeltdele. Inden for alternativ behandling betyder det, at den enkelte klient betragtes i en bred sammenhæng, hvor der udover det fysiske også tages højde for psykiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige sider af klientens velbefindende.

Udover ved alternativ behandling kommer denne såkaldte holistiske tankegang til udtryk ved mange new age-tilhængeres fokus på krop, sind og ånd. Dette fokus gør, at mange tilhængere er vegetarer, politisk orienterede, for eksempel via græsrodsarbejde, eller at de har en øget bevidsthed over for miljø, økologi og genbrug.

9. Meditativ musik
New age-musik er en genrebetegnelse, der er designet til terapeutiske formål som eksempelvis stressbehandling, afslapning, meditation eller til at fremme kreativ inspiration. Musikken er karakteriseret ved at have keltiske og mytologiske sangtekster eller ved at indeholde tibetansk, indiansk eller gregoriansk messen, som er religiøs sang eller bøn.

LYT TIL NEW AGE-MUSIK HER:

10. New age rækker ud over sit eget miljø
New age har stor gennemslagskraft uden for sit eget miljø, forklarer religionssociolog Lars Ahlin. I bogen Krop, sind eller ånd undersøger han spiritualitet og alternativ behandling i Danmark. Ahlins undersøgelser viser, at omkring hver anden dansker har benyttet sig af alternativ behandling i en eller anden form, og at det samlede antal af danskere, der gør brug af alternativ behandling, har været stigende gennem de sidste mange år. Ord som akupunktur, healing og kinesisk urtemedicin er blevet en almen del af det danske ordforråd.

Kilder: The New Age Movement (1996) af Paul Heelas, På jagt efter helheden. New Age en ny folketro (1997) af Olav Hammer, Krop, sind og ånd (2007) af Lars Ahlin.