Indføring

De ti vigtigste ting at vide om amish-folket

Det lange skæg er for mange mennesker et afgørende kendetegn ved amish-mænd. Her er det amish-mænd til møde i forbindelse med et skoleskyderi i Pennsylvania i 2006, hvor en mand skød en gruppe amish-piger. Foto: TIM SHAFFER

Transport med hestevogn, tilbageholdende tøjstil, strenge regler og ingen elektricitet. Det er virkeligheden for amish-folket i Nordamerika. Læs her om de ti vigtigste ting vedrørende amish

1. Amish-folkets oprindelse

Amish-folket stammer oprindeligt fra Europa, hvor de var en del af mennonitterne, en protestantisk-anabaptistisk bevægelse (tilhængere af voksendåb). I 1690'erne talte en af mennonitternes ledere, schweizeren Jakob Ammann, for en særlig streng og ydmyg kristen livsstil, hvilket tiltrak en gruppe tilhængere, som blev til amish-folket. Navnet 'amish' kommer af Jakob Ammann.

Amish-folket blev dog mødt af massiv modstand i Europa. Mange blev frataget deres ejendom, tortureret og brændt på bålet. Derfor begyndte de i 1700-tallet at immigrere til Nordamerika.

LÆS OGSÅ: Religion.dk's tema om Amish

2. Hverdagen som amish

Amish-folk lever i små landsbysamfund fordelt i Canada og de amerikanske stater Ohio, Pennsylvania og Indiana. Hvert samfund består af 20 til 40 familier og ledes af en biskop, præster og diakoner. Siden de kom til Nordamerika har landbrug været deres hovederhverv, men i dag arbejder mere end 80 procent i flere af samfundene med håndværk eller tekstil, der sælges til mennesker uden for deres samfund.

Alle amish-medlemmer er tresprogede. De lærer engelsk i skolen, i hjemmene taler de engelsk med en tysk dialekt, der kaldes Pennsylvania Dutch, og under gudstjenesten tales der tysk.

3. Amish er imod teknologi

En af hjørnestenene i amish-troen er, at kristne skal være i verden, men ikke af verden (Rom. 12,2). Rent praktisk betyder det: intet fjernsyn, ingen telefon, ingen vaskemaskine og ingen bil. Hvad angår beklædning går kvinderne i kjoler af hessian, mens mændene bærer seler og stråhatte. I nogle tilfælde giver de sågar afkald på knapper i tøjet.

Amish-folket har konsekvent nægtet at eje teknologi, der er opfundet efter det 17. århundrede, fordi det opfattes som forfængelighed, hvilket er en trussel mod fællesskabet. I stedet foregår arbejdet ved håndkraft, jorden dyrkes med hestetrukne plove, og når der aflægges visit hos familie og venner, foregår det i hestevogn.

Selv om amish-folk ikke må eje elektronik, er det dog tilladt at arbejde i en butik med elektricitet, hvis den er ejet af en person, der ikke er amish. De må også bruge en telefon, så længe den ikke befinder sig i deres eget hjem.

4. Sådan holder amish-folket gudstjeneste

Amish-folk har hverken et fællesrum eller en kirke. I stedet samles de hver anden søndag morgen til gudstjeneste i et af hjemmene. Gudstjenesten indledes med salmer, der synes meget langsomt. En enkelt salme kan vare op til tyve minutter. Herefter følger to bønner, højtlæsning af Bibelen og en kort åbningsprædiken, der efterfølges af en tre timer lang prædiken, som på skift udføres af samfundets præster. Gudstjenesten afsluttes med et fælles måltid.

5. Ordnung muss sein!

Fælles for alle amish-samfund er, at der ingen overordnet religiøs autoritet findes. Det betyder, at hvert enkelt samfund bestemmer, hvad der er tilladt og forbudt for medlemmerne. Det, der er fuldt tilladt i ét samfund, kan være strengt forbudt i et andet.

Alle amish-samfund bliver holdt sammen af en lovgivning, de kalder ordnung. Dette ordenssystem er opretholdt af streng disciplin; hvis en person bryder reglerne, bliver han shunned, hvilket betyder, at ingen (inklusiv familien) må spise med ham eller tale med ham. Hvis personen bliver ved med at bryde reglerne, vil han blive helt udstødt fra samfundet, men angrer han, vil han blive tilgivet og taget tilbage. Er han blevet døbt, er udstødelsen dog permanent.

Reglerne angår alt lige fra homoseksualitet og sex uden for ægteskabet til bredden af mændenes hatte og tøjets farver.

6. Sammenhold betyder alt for amish-folket

Samfundet er en hjørnesten i amish-livet, og de lader hverken syge, ældre eller handicappede i stikken. Når et medlem står over for en stor hospitalsregning, deles alle om at betale, og hvis en landmand kommer til skade, overtager samfundet gården og hans pligter, indtil han er rask igen. I tilfælde af dødsfald træder samfundet ind og tager sig af begravelsen, og overtager huslige pligter og gårdens pligter i flere dage. Sammenhold betyder alt for amish-folket.

7. Skæg og hår

Det lange skæg er for mange mennesker et afgørende kendetegn ved amish-mænd. Traditionen tro barberer manden sit overskæg, men lader hageskægget gro. Denne praksis begynder først, når han er blevet gift, og resultatet bliver med årene et meget langt skæg.

Kvinderne må derimod ikke klippe deres hår. Hver morgen reder de håret tilbage i en stramt siddende knold og dækker det til med en kyse.

8. Rumspringa

Trods strenge samfundsregler er amish fleksible, når det kommer til den yngre generation. Når de unge fylder 16 år, går de ind i en periode, de kalder rumspringa, som varer indtil de bliver døbt som 19-22 årige. I denne periode er de hverken under familiens eller kirkens opsyn, og de kan så vælge at drikke sig fulde, date, købe mobiltelefon eller fjernsyn. Efter at have været på rumspringa vælger 80-90 procent at forblive amish.

9. Familien er i centrum

For amish kommer familien altid først. Børn ses som en velsignelse fra Gud, og det anses som skamfuldt, hvis man ikke tager sig af de ældre i familien.
En typisk amish-familie har i gennemsnit syv børn. I øjeblikket er der mere end 330.000 amish-folk i USA og Canada, i følge Amish egne optællinger, og befolkningen er i vækst. Fra år 1992 til 2008 steg befolkningstallet med fire procent om året.

10. Derfor overlever amishs som samfund

Siden det 16. århundrede har amish ikke blot overlevet, men også oplevet stigende vækst i befolkningstallet. Ifølge sociologen Donald B. Kraybill, der i 20 år har forsket i amish-folket, skyldes deres succes, at de er fleksible og forandringsvillige, at de har en klar identitet, og at de er meget børnerige.

Kraybill forventer, at amish-folkene vil beholde deres identitet og fortsætte med at blomstre.

Amish-folket har konsekvent nægtet at eje teknologi, der er opfundet efter det 17. århundrede, fordi det opfattes som forfængelighed, hvilket er en trussel mod fællesskabet. I stedet foregår arbejdet ved håndkraft, jorden dyrkes med hestetrukne plove. Foto: SNOWDON Denmark
En amish-landmand krydser en hovedvej med hestevogn under høsten i 2004. Foto: STAN HONDA