Klassiker

10 vigtigste ting at vide om den muslimske pilgrimsfærd hajj

Millioner af islams muslimer samles årligt til verdens største pilgrimsfærd, hajj. Her ses muslimske pilgrimme i den påkrævede, traditionelle, hvide klædedragt på Arafat-bjerget nær den hellige by Mekka. Billedet er fra den 25. oktober 2012. Foto: FAYEZ NURELDINE Denmark

Den muslimske pilgrimsfærd hajj er den femte søjle i islam, og det er en pligt, som muslimer én gang i livet skal udføre. Vi har samlet en liste over de vigtige ting at vide om pilgrimsfærden, der begynder i dag

I år 2020 starter pilgrimsfærden tirsdag den 28. juli. Sædvanligvis samles millioner af muslimer på dette tidspunkt i Mekka, til verdens største pilgrimfærd. I år er situationen dog påvirket af den verdensomspændende coronavirus, så deltagerantallet er stærkt begrænset.

Her er en liste over de 10 vigtigste ting at vide om den muslimske pilgrimsfærd.

1. Etymologi

"Hajj" betyder pilgrimsfærd på arabisk. Den foretages mellem den 8. og den 12. dag i den tolvte måned i den islamiske kalender, "dhul hijjah."

2. Hajj - En islamisk søjle

Hajj er den femte og sidste af islams fem søjler. Alle muslimer skal, såvidt det er økonomisk og fysisk muligt for dem, foretage pilgrimsfærden til Mekka mindst én gang i deres liv. Syge mennesker er dog undtaget.

Hajj er for alle muslimer, uanset etnicitet, social status og køn, og har man som muslim været pilgrim i Mekka under hajj, berettes man til titlen "el-hajji" for mænd og "hajjah" for kvinder.

3. Et storslået møde i Mekka

Hvert år samles millioner af muslimer fra hele verden under pilgrimsfærden til Mekka i Saudi-Arabien. Begivenheden ses som en symbolsk, rituel understregning af, at alle muslimer er lige for Allah.

Pilgrimmene kommer i busser, til fods eller med letbane til Mina, hvor de tilbringer natten i telte, som den saudiske regering har opstillet.

Der er udstationeret næsten 26.000 politifolk og soldater til begivenheden.

4. Religionshistorisk baggrund

Ifølge islamisk tro stammer fejringen af hajj fra fortællingen om profeten Ibrahim (som også kaldes Abraham), som for at beskytte sin søn Ismail og hustru Hajira fra sin første hustru, Sarah, på befaling fra Allah tog fra Palæstina til Mekka.

Her lykkedes det Hajira og Ismail med hjælp fra Allah at finde vand med kilden Zamzam og overleve i den ellers på det tidspunkt golde arabiske ørken.

Allah befalede Ibrahim at bygge en helligdom på stedet, hvor troende kunne tilbede Allah. Derfor byggede Ibrahim ifølge Koranen "Kabaen," en kubisk bygning af natursten. Ifølge nogle islamiske legender var det dog Adam, der ved verdens skabelse byggede Kaba'en, hvortil Ibrahim senere genopførte den.

Mekka blev med årene en befolket og voksende by, men polyteismen (troen på flere guder, red.) begyndte at brede sig i området og truede dermed muslimerne, som kun troede på én gud, Allah.

Senere åbenbarede Allah for profeten Muhammad, at han skulle drage til Mekka og genrejse Ibrahims helligsted, Kabaen.

5. Hajjs ritualer

Hajj består af en række faste ritualer.

Ritualet begynder med en bøn, "talbiya du'a" ved Miqat uden for Mekka. Her ifører man sig også de hvide klæder, der kaldes "ihram." Dernæst skal man gå rundt om den kubiske Kaba syv gange, hvorefter man drikker af Zamzam-brøndens vand og går mellem højene Safa og Marwa syv gange. Derefter starter selve hajj på den 8. dag i den 12. måned.

Pilgrimmene begynder ved at stille sig i bøn i Arafatdalen, hvor der også samles kastesten. Disse sten kastes mod de såkaldte Jamraat-søjler, som skal repræsentere Djævelen. Dernæst slagtes et lam, og mændene barberer hovedet, mens kvinderne klipper en lok af deres hår.

Det hele slutter den 12. dag i måneden, hvor mange også besøger profet-moskéen.

6. Retningslinjer under hajj

En række retningslinjer skal overholdes for at deltage i hajj.

En pilgrim skal under hajj være i et stadie af renhed, være iført iIhram og må fremsige en erklæring. Desuden må man ikke klippe eller barbere sig forud for hajj, ikke have sex, ikke bruge deodorant eller duftolier, slås eller skændes, slå ihjel eller jage.

Det er forbudt for kvinder at tildække ansigtet, ligesom det er forbudt for mænd at bære klæder med syninger.

7. Et socialt samlingspunkt

Pilgrimsvandringen har på grund af sin evne til at forene muslimer fra hele verden inspireret mange, og den amerikanske borgerrettighedsforkæmper, Malcolm X skulle blandt andet have skrevet følgende:

"Der var tusinder af pilgrimme fra hele verden. De var af alle kulører, fra blåøjede blonde til mørkhudede afrikanere. Men vi deltog alle i det samme ritual og udviste fællesskabets ånd og et broderskab, mine erfaringer i Amerika har fået mig til at tro, aldrig kunne eksistere mellem hvide og ikke-hvide. Amerika bliver nødt til at forstå islam, fordi det er den eneste religion, som fjerner race-problemer fra sit samfund."

8. Ulykker på pilgrimsfærden

På trods af sin samlende karakter, har der dog også flere gange været problemer under pilgrimsfærden.

Den 2. juli 1990 blev 1426 pilgrimme trampet ihjel i en fodgængertunnel, Al-Ma'aisim, og i januar 2006 blev over 300 pilgrimme dræbt og over 200 såret i den kolossale menneskemængde.

Andre ulykker er ofte sket under den rituelle djævlestening.

9. Festen Eid ul Adha

Ved hajjs afslutning fejrer muslimer i hele verden den såkaldte Eid ul Adha-festival, som også kaldes 'offerfestivalen'.

Festivalen mindes Ibrahims (Abrahams) offervillighed af sønnen Is'mail (i kristendommen er det Abrahams anden søn, Isak, der skal ofres, red.)

10. Hajj i Danmark

I Danmark findes der forskellige bureauer, som arrangerer rejser til Mekka under hajj.

På siden "Shah Travel" findes der for eksempel guides til hajj, lige som man herigennem kan arrangere sin pilgrimsfærd.

Imponerende ser det ud. Og det er det sådan set også. Over 2 millioner muslimer fra hele verden mødes til pilgrimsfærden. Her er det fælles bøn ved Namera-moskéen den 25. oktober 2012. Foto: FAYEZ NURELDINE Denmark
Ka'baen er det helligste sted i islam. Den kubiske bygning markerer grundlæggelsen af islam og er dedikeret Ibrahim (Abraham). Ka'baen er centrum for hajj. Syv gange går de pilgrimme rundt om helligstedet. Foto: AMR ABDALLAH DALSH Denmark
Både mænd og kvinder deltager i pilgrimsfærden. Kvinderne må ikke skjule deres ansigt under hajj. Under hele hajj bæres hvide klder af begge køn. Foto: FAYEZ NURELDINE Denmark
Bøn udgør naturligvis en central del af hajj, som blandt andet priser af islam, Allah, monoteismen og religionens grundlæggelse. Foto: FAYEZ NURELDINE Denmark