Det mener religionerne om abort

Hvad siger de forskellige religioner om abort? Er det en handling, som er fuldstændig forkastelig, eller kan den i nogle tilfælde retfærdiggøres? Foto: Ivan Kmit

En uønsket graviditet medfører ofte store overvejelser i forbindelse med det svære valg, der skal træffes: Skal graviditeten gennemføres eller afsluttes? Kan aborten retfærdiggøres? Bestemmer vi selv over liv og død?

En abort involverer beslutningen om liv eller død, og derfor spiller trosmæssige overvejelser en stor rolle for religiøse mennesker, når det handler om abort. Men deler de forskellige religioner samme syn på spørgsmålet om abort?

Vi har fået en række trossamfund til at udtale sig om, hvordan de forholder sig til abort i forbindelse med 40-året for fri abort i Danmark. 1. Buddhisme: Vi beskytter alt liv

Mikkel Uth Ovesen, Buddhistisk Center København:

Buddhismen siger, at livet starter i livmoderen, når æg og sædcelle mødes. Her kommer sindet til, og fra undfangelsen er der altså et levende væsen. Buddhismen søger at beskytte al liv og undgå at tage liv. Derfor råder man til, at man i stedet bortadopterer barnet til en barnløs familie, som måske igennem lang tid har prøvet at få et barn. Derved undgår man at slå ihjel og giver samtidig den lykkelige mulighed til en familie, at de kan få et længe ønsket barn.

LÆS MERE: Abort - tværreligiøst set

2. Den katolske kirke: Ingen har ret til at indskænke fosteres ret til livet

Biskop Czeslaw Kozon:

Det store bud om næstekærlighed og det 5. buds forbud mod at forgribe sig på andres liv og førlighed beskytter også det ufødte liv. Fra undfangelsesøjeblikket har fostret alt det i sig, som vil gøre det til et unikt og individuelt menneskeligt væsen. Ingen har derfor ret til at vurdere og indskrænke dette ufødte menneskes ret til livet.

LÆS MERE: Hvad er Den katolske Kirkes holdning til abort?

3. Folkekirken: Svært etisk dilemma

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe Stift:

Jeg tror, jeg repræsenterer meget brede kredse af den danske folkekirke, når jeg mener, det var en klog beslutning at indføre fri abort for fyrre år siden. Abort kan være den bedste afgørelse i nogle konkrete situationer, men den er og bliver en nødløsning. Den blev indført for at hindre kvaksalveri og frygtelige forhold for ulykkelige gravide kvinder. Og en abort bør aldrig blive en selvfølgelig og nem løsning."

"Argumentet om, det er kvindens selvbestemmelse over egen krop, der er afgørende, køber jeg ikke. Heller ikke argumentet om, at et foster ikke er et menneske. Abort er og bliver et af mange etiske dilemmaer, som vi stilles over for. Og her må det enkelte menneske beslutte sig, så godt og ordentligt det kan. Ingen mennesker slipper igennem livet med helt rene hænder. Så her skal i hvert tilfælde ikke dømmes ude på forhånd.

LÆS MERE: Hvad er kristendommens holdning til abort?

4. Hinduisme: Ingen har ret til at udslette en sjæl

Nanna Dhir, Det Indiske Tempel Bharatiya Mandir:

På vegne af templet kan det oplyses, at der ved abort er tale om drab af et væsen/foster/barn, og at dræbe et menneske anses for den mest afskyelige af alle dødelige synder. Selv om det ikke er født, er fostret under udvikling og betragtes som et liv. Derfor er der ingen, der har ret til at udslette den kommende individuelle sjæl og nægte den livet."

"For hinduer er abort dårlig karma og kan få konsekvenser for ens reinkarnation. Umiddelbart kan man forstille sig, at den der, får foretaget en abort, også selv kommer til at vandre fra den ene livmoder til den anden og kommer til at lide uden aldrig at se lyset af denne verden, fordi vedkommende har begået denne syndige handling."

"Dog er der hinduer i Indien og Vesten, som vælger at få foretaget abort i forbindelse med voldtægt, da kvinderne vil undgå social udstødelse, som kan være konsekvensen af at få et barn som ugift. Ligesom der er kvinder, der presses af familien til at få foretaget abort, hvis en scanning viser, at kvinden venter en pige.

5. Islam: Abort er forbudt

Bettina Meisner, Det Islamiske Trossamfund:

Islamisk set er abort forbudt, idet livet ifølge Koranen betragtes som helligt, begyndende med undfangelsen og sluttende med døden. Abort er dog ikke moralsk forkasteligt, så længe den er en del af en behandling, der kan redde moderens liv, når det eksempelvis anbefales af en læge og har til hensigt at beskytte moderens fysiske og psykiske helbred. I et sådan tilfælde går moderens liv forud for det ufødte barns.
At anvende abort som en form for prævention eller af frygt for fattigdom er således ikke tilladt, hvilket fremgår af følgende vers fra Sura 17 (Natterejsen) vers 31: 'I må ikke dræbe jeres børn af frygt for at blive forarmede! Vi vil sørge for deres underhold, såvel som for jeres. Det er en alvorlig forseelse at dræbe dem.'

LÆS MERE: Spørg om islam: Abort er forbudt

6. Jødedom: Det afhænger af den konkrete situation

Overrabbiner Bent Lexner, Det Mosaiske Trossamfund:

I den jødiske lovgivning er der ikke noget klart svar på, om abort er tilladt eller forbudt. Enhver rabbinsk afgørelse afhænger af den konkret foreliggende situation, men der er nogle overordnede principper. De fleste autoriteter er af den opfattelse, at man ikke skelner mellem menneskelige værdier og vil derfor fastholde, at abort i forbindelse med konstatering af abnormiteter eller deformiteter ikke er tilladt. Dog finder vi ikke desto mindre accepterede rabbinere, der er af den opfattelse, at abort kan være tilladt, hvis barnet vil udvikle sygdomme, som det vil lide af i livet."

"Abort udelukkende af sociale grunde er generelt forbudt, men igen kan der være konkrete situationer, hvor det kan være tilladt. Man kunne forestille sig et forældrepar, der i tilfælde af flere børn ikke vil være i stand til at passe de andre børn, eller tilfælde, hvor det kan medføre fysiske eller psykiske men for moderen. Hvis fosteret på nogen måde er en risiko for moderens liv, vil man betragte fosteret som en form for 'drabsmand', og her vil man tillade ødelæggelse af fosteret, medens man, når først fødslen er i gang ikke har lov til at skelne mellem barnets liv og moderens.

7. Jehovas Vidner: Livet er en gave, abort er forkert

Erik Jørgensen, talsmand for Jehovas Vidner i Danmark:

"Jehovas Vidner betragter livet som gave fra Skaberen, Jehova Gud. Ifølge Bibelen, som vi tror indeholder Guds budskab til mennesker, er det ufødte barns liv helligt, noget der er dyrebart i Guds øjne. Derfor anser vi det som forkert at få foretaget en abort.

Selv om vi mener, at abort er forkert i Guds øjne, så blander vi os ikke i, hvad andre gør. Jehovas Vidner er derfor ikke med i demonstrationer mod fri abort, og de prøver heller ikke på at påvirke politikere eller lovgivere."

LÆS MERE: Siger Bibelen noget om abort?