Dietrich Bonhoeffer - teolog og martyr

Hos Dietrich Bonhoeffer har bl.a. modstanden mod apartheid styret i Sydafrika samt ønsket om et opgør med håbløs fattigdom og trældom i Latinamerika fundet en vigtig inspirationskilde.

Skønt Bonhoeffers teologi er blevet til i begyndelsen af det tyvende århundrede i en vestlig sammenhæng, har der vist sig at være så meget indhold i hans teologi, at han efter snart hundrede år stadig inspirerer.

Bonhoeffer vokser til teologisk modenhed i begyndelsen af det tyvende århundrede i skyggen af opgøret mellem liberalteologien og den dialektiske teologi. For den dialektiske teologi var det ikke mindst Karl Barth der fik helt afgørende betydning. Et centralt anliggende hos Barth var påpegningen af, at teologien ikke blot kunne henvises til menneskelig erfaring. Teologien måtte fastholde åbenbaringen som noget aldeles afgørende. Bonhoeffer var inspireret af Barths teologi men gav den samtidig en luthersk vinkel. Dette indebar bl.a., at Bonhoeffer havde et mere positivt syn på skabelsesordningerne, end Barth umiddelbart syntes at have. Men ligesom hos Barth finder vi også hos Bonhoeffer en markant betoning af åbenbaringen som afgørende for teologien og hos Bonhoeffer kommer dette ikke mindst til udtryk i fremhævelsen af kristologien.

Bonhoeffer voksede op i et borgerligt hjem uden de store kirkelige og teologiske interesser. Men som helt ung stod det Bonhoeffer klart, at det var den teologiske løbebane, han ønskede at forfølge. Allerede som 24 årig havde han taget to teologiske doktorgrader -- Sanctorum Communio og Akt und Sein. Disse to hovedværker blev senere opfulgt af hans kendte arbejde om efterfølgelsens vilkår, Nachfolge. I de senere år arbejde han med en omfattende etik, som han ikke nåede at færdiggøre -- Ethik. Grunden til at han ikke fik færdiggjort dette arbejde var, at han i 1943 blev taget til fange af nazisterne for mistanke om medvirken til attentat mod Hitler.

Denne mistanke var ikke ubegrundet. Sammen med sin svoger, bror og andre havde de et par gange forsøgt at detonere en bombe i nærheden af Hitler. Desværre lykkedes det ikke for dem at få Hitler slået ihjel, hvilket bl.a. medførte at den lille gruppe blev opdaget og medlemmerne fængslet. I fængslet skrev Bonhoeffer mange breve og andre mindre tekster der også siden er blevet meget kendte. Bonhoeffer udfolder i Widerstand und Ergebung, hvordan han mener, at kristendommen nu er kommet til en fase, hvor den må gøres gældende religionsløst. I 1945 blev Bonhoeffer henrettet, kun ganske få dage inden krigens afslutning.

Bonhoeffers livshistorie og teologisk begrundede modstand mod nazistyret er det som har været baggrunden for interessen for ham i en række forskellige lande, hvor man også i dag oplever undertrykkende regimer. Bonhoeffers skæbne er også forklaringen på, hvorfor mange i dag vil opfatte ham som martyr og ligefrem helgen. Det dramatiske livsforløb danner også baggrunden for både film og roman om Bonhoeffer.