Dommedagsprofetier gennem tiden

Da kometen Hale-Bopp dukkede op i 1997, erklærede en kult i San Francisco ved navn "Heaven's Gate", at et fremmed rumskib fulgte i halen på kometen. Omkring 40 medlemmer af Heavens Gate begik selvmord den 26. marts 1997, for at deres sjæl kunne stige op for at møde rumskibet. Foto: Roger Harris.

I flere tusinde år har mennesket forsøgt at forudsige tidspunktet for jordens undergang, men endnu har ingen af profetierne holdt stik. Her kan du få et overblik over nogle af de mange dommedagsprofetier

Det er ikke sket så få gange endda, at jordens undergang har været spået til en bestemt fastsat dato, men alligevel er intet sket. Senest var den amerikanske radioprædikant, Harold Camping, fremme og sige, at jorden ville gå under den 21. maj 2011. Heller ikke denne gang holdt forudsigelsen. Camping selv er nu stået frem og har erkendt, at han må have regnet forkert, og at jorden i stedet vil gå under i oktober 2011.

LÆS OGSÅ:
Amerikanske kristne: Dommedag er den 21. maj 2011

Der findes dommedagsforestillinger inden for mange religioner. Alt efter hvilken religion der er tale om, kan dommedag både finde sted på en bestemt dag, eller foregå som en række af begivenheder der kan udvikle sig over en periode, inden det hele kulminerer i jordens undergang.

Religion.dk har samlet en lang række eksempler på forudsigelser af dommedag. Listen er dog ikke udtømmende.

År 200 -
Profeter indenfor montanismen forudsagde, at Jesus ville vende tilbage og etablere det nye Jerusalem i den tyrkiske by, Pepuza.

År 365
- Biskop Hilary af Poitiers proklamerede, at jordens undergang ville ske samme år.

År 375-400
- Sankt Martin af Tours var overbevist om, at jordens undergang ville finde sted før år 400

År 500
- Den kristne forfatter Sextus Julius Africanus skrev i begyndelsen af år 220 et omfattende fem-bindsværk, Chronographiai, hvori han proklamerede, at Jesus ville komme igen i år 500. I sine beregninger blandede han både kaldæisk, jødisk og egyptisk historie med græsk mytologi og kristendom.

År 1000
- I år 847 erklærede den kvindelige profet, Thiota, at årtusindskiftet indvarslede Jesus 1.000-årige regeringstid, som det står nævnt i Johannes Åbenbaring.

År 1147
- Gerard af Poehlde mente, at Kristi 1.000-årige regeringstid faktisk var startet i 306 e.Kr. Dermed forudså han, at verden ville ende i år 1306.

År 1205
- Den italienske munk, Joachim a Fiore, forudsagde i 1190, at
Antikrist allerede var i verden, og at kong Richard Løvehjerte af England ville besejre ham.

År 1284 - Pave Innocens III beregnede sig frem til den dag verden ville gå under ved at tilføje 666 år til den dato, hvor islam blev grundlagt.

År 1340-1350 - Den florentinske krønikeskriver, Mateo Villani, bekendtgjorde, at pesten var "en guddommelig handling" som havde til formål at udslette det onde i menneskeheden.

År 1496
- En gruppe kristne mystikere mente, at Jesus ville komme igen 1500 år efter sin fødsel.

År 1533
- Matematikeren Michael Stifel havde heller ikke held med at forudse dommedagen. Han regnede ud, at jorden ville gå under klokken 8 om morgenen den 19. oktober 1533.

År 1666
- En gruppe mennesker i London mente, at jorden ville gå under i året 1666 som er 1000 år plus Dyrets tal, 666. En stor brand hærgede i øvrigt London i 1666, men jorden gik dog ikke under.

År 1669
- The Old Believers en afstikker af den russisk ortodokse kirke i Rusland, mente, at verdens ende ville indtræffe dette år, hvilket resulterede i, at 20.000 mennesker brændte sig ihjel for at beskytte sig imod Antikrist.

År 1697 - Den puritanske prædikant, Cotton Mather, forudså jordens undergang i 1697, men da dagen oprandt, uden noget skete, lavede han i stedet årstallet om til 1736. I erkendelse af, at det ville tage for mange år, inden hans påstand kunne blive bekræftet, lavede han igen året om til 1716, og da intet skete igen, forlængede han det yderligere et år frem til 1717.

År 1736
- William Whiston, der overtog Isaac Newtons stilling ved Cambridge University, skabte kaos i London i 1736, da han påstod, at verden ville gå under den 16. oktober, hvor en komet ville ramme jorden. Dette medførte, at mange mennesker samlede sig i både rundt på Themsen.

År 1806
- I den engelske by Leeds i 1806, begyndte en høne at lægge æg med påskriften "Kristus kommer". Da nyheden om miraklet spredtes, blev mange mennesker overbevist om, at dommedag ventede lige om hjørnet - indtil spasmagerne blev fanget, med pen og æg i hånden.

År 1843 - Efter flere års forskning konkluderede New England-landmanden, William Miller, at Gud ville destruere verden den 23. april 1843. Tusindvis af tilhængere solgte eller gav deres ejendele væk. Da dommedag ikke indtraf, blev adskillelige alligevel sammen og dannede grundlaget for blandt andre Jehovas Vidner og Syvende Dags Adventisterne.

År 1891 - Joseph Smith indkaldte i februar 1835 til et møde i hans mormonkirke for at fortælle menigheden, at Jesus ville vende tilbage inden for de næste 56 år.

År 1881- En astronom opdagede ved en spektralanalyse, at komethaler indeholder en særlig dødbringende gas kaldet dicyan, og at jorden ville passere gennem halen af Halley's komet i 1910. Panikken bredte sig over store dele af USA og i udlandet.

År 1881, 1910, 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 og 1941 - Alle er årstal, der er blevet gættet på som året for starten på Hamageddon-krigen inden for Jehovas Vidner.

År 1919 - Albert Porta, en meteorolog ved University of Michigan, forudsagde, at en enorm solplet ville ødelægge Jorden på grund af dens "elektro-magnetiske tiltrækningskraft" på solen i løbet af december 1919.

År 1982 - John Gribbin og Stephen Plagemann forudsagde i deres bestsellerbog, The Jupiter Effect, at den 10. marts 1982 ville ende i en global katastrofe, idet en tilpasning af syv planeter ville medføre en ændring i hastigheden af selve Jordens rotation.

År 1988, 1989, 1990 og 1993 En pensioneret NASA-ingeniør ved navn Edgar Whisenant skrev 88 grunde til, hvorfor dommedag ville finde sted i 1988. Af diverse numeriske spor i Bibelen havde han stykket en masse argumenter sammen, der alle pegede mod, at dommedag ville komme mellem den 11. og den 13. september 1988. Hans bog solgte millioner af eksemplarer. Når det ikke skete, reviderede han datoen til 1989. Derefter til 1990 og senere til 1993.

År 1995 - I 1987 omdøbte den japanske forfatter, Chizuo Matsumoto, sig selv til Shoko Asahara og blandede forskellige aspekter af buddhismen, nostradamus, kristendom, hinduisme og yoga til det han kaldte Aum Shinrikyo eller "Supreme Truth". Han proklamerede sig selv for værende Kristus og spredte dødbringende nervegas gennem Tokyos undergrundsbane, hvilket dræbte 12 og sårede tusindvis i marts 1995. Han er blevet dømt til døden, men afventer stadig sin henrettelse.

År 1997 - Da kometen Hale-Bopp dukkede op i 1997, erklærede en kult i San Francisco ved navn "Heaven's Gate", at et fremmed rumskib fulgte i halen på kometen. Omkring 40 medlemmer af Heavens Gate begik selvmord den 26. marts 1997, for at deres sjæl kunne stige op for at møde rumskibet.

LÆS OGSÅ: 7 morderiske dommedagsreligioner

År 2000 Richard Noone, forfatter til bogen 2000/05/05 Ice: the Ultimate Disaster, beskriver, at Antarktis voksende ismasser vil føre til jordens undergang den 5. maj 2000.

År 2010
- Ronald Weinland's bog 2008 Gods Final Witness, beskriver, hvordan millioner af mennesker vil dø, inden året 2010 er omme. I efteråret 2008 sagde Weinland, at USA ville kollapse som verdensmagt og ikke længere eksistere som en selvstændig nation. Bogen synes at pege mod en bestemt dag i 2010 som den sidste store dag.

År 2011
- Den amerikanske radioprædikant, Harold Camping, der bestyrer en hel række af radiostationer i Californien, proklamerede, at dommedag ville indtræffe den 21. maj, 2011. Datoen var en revidering af hans tidligere forudsigelse om, at det ville ske den 6. september 1994. Da den 21. maj nu er passeret og jorden stadig består, har Camping endnu engang revideret sin beregning, og mener nu at jorden vil gå under i efteråret 2011 i stedet.

År 2012
- Mayaernes kalender slutter i december 2012, og mange mener derfor, at dette var mayaernes dommedagsprofeti.

Kilder:

blog.beliefnet.com
wakeupfromyourslumber.blogspot.com
www.askmen.com