Fem afdøde religioner

Ifølge Knud Weiking, stifteren af ufo-religionen Orthon-bevægelsen, ville jorden gå under julemorgen 1967, og kun de få udvalgte - udvalgt efter deres auras kvaliteter - ville blive hentet op i et rumskib og undgå det nukleare holocaust. Foto: Wikimedia Commons

Læs her om fem af de religioner, der ikke viste sig levedygtige, men som hver på deres måde alligevel har præget eftertiden

Så længe der har været mennesker og kulturer, har der været religioner. Nogle religioner har været kortvarige og perifere fænomener, mens andre har vokset sig store og stærke og har haft en kolossal betydning for deres samtids mennesker. Karakteristisk for langt de fleste religioner er imidlertid, at de ikke har kunnet modstå tidens tand og har måttet bukke under.
.

Solguden Mithras - En tidlig konkurrent til kristendommen
En af de religioner, som nåede at gøre sig bemærket, men som ikke overlevede, var den romerske Mithras-religion.

Mithras-religionen var en romersk mysteriereligion, hvis oprindelse er gået tabt i det dunkle. Fra midten af det 2.århundrede og frem til begyndelsen af det 5.århundrede vidner de arkæologiske fund imidlertid om en særdeles levende religion med udbredelse over hele Romerriget. En religion som af mange forskere er blevet set som en af de største konkurrenter til den tidlige kristendom.

Mithras var en romersk solgud, der blev født af en klippe. De nærmere omstændigheder vedrørende religionens trosforestillinger er ukendte, da medlemmer var pålagt tavshed. Men som med så mange andre af oldtidens religioner er der intet, der tyder på, at trossiden har været det centrale. Det vigtige var derimod en minutiøs overholdelse af ritualerne.

De indviede Mithras-tilhængere, mysterne, mødtes i underjordiske huler, kaldet mithræer, hvor de gennemspillede forskellige kultdramaer fra gudens liv. Et af disse indebar formentlig ofringen af en tyr og efterfølgende en rituel dåb i dens blod, et ritual, der også kendes fra andre religioner i samtiden. Det hyppigst forekommende motiv, der har imponeret kunsthistorikere igennem århundreder, portrætterer netop Mithras som tyredræber.

I takt med at kristendommen gik sin sejrsgang igennem Europa, mødte Mithras-religionen sit endeligt.
.

Mayaerne - en forladt civilisation
Den mayanske civilisation var en meso-amerikansk højkultur, primært lokaliseret på Yucatan-halvøen i Mexico og i Guatamala. Mayaerne havde deres storhedstid fra ca. 250- 900 e.Kr. I denne periode opførte de store monumentale byggerier som templer, pyramider og paladser. Derudover udviklede de et avanceret skriftsprog og opfandt tallet 0.

Ved observationer af himmellegemerne konstruerede de et komplekst kalendersystem med 365 dage, der strakte sig til 2012. Dette har i nyere tid affødt en række populærteorier om, at jorden vil gå under på dette tidspunkt.

Mayaernes religion var en agerbrugsreligion, der var nært knyttet til årstiderne. Mange af guderne var identiske med naturelementer som solen, månen og regnen. Den mayanske religion var baseret på et gensidigt afhængighedsforhold mellem mennesker og guder. Guderne havde skabt mennesket, og til gengæld skulle mennesket ofre til guderne. Og som med de fleste andre meso-amerikanske civilisationer indebar dette rituelle menneskeofringer.

Pludselig i slutningen af 700-tallet begyndte mayaerne at forlade deres byer og omkring 900 e.Kr. lå denne senere så myte-omspundne civilisation øde. Historikere og arkæologer har siden diskuteret, hvad der pludselig fik denne højtstående civilisation til at kollapse. Spekulative hypoteser om udpining af naturen, tørke, overbefolkning og borgerkrig er blot nogle af de mulige forklaringsmodeller forskere har tyet til, uden dog at nå til nogen enighed.
.

Vailala-Galskaben - Det smitsomme massehysteri
Vailala-Galskaben var en religion, der opstod ved Vailala-flodens munding i Ny Guinea i 1919. Den betragtes normalt som den første veldokumenterede cargo-kult. Karakteristisk for cargo-kultene er, at de er præget af kristne forestillinger om tusindårsrigets komme og etableringen af en ny og bedre verdensorden, blandet med lokale religiøse forestillinger.

Vailala-Galskaben var baseret på åbenbaringer, der postulerede, at de materielle goder, som de europæiske koloniherrer besad, i virkeligheden var gaver fra forfædrenes ånder til de indfødte. Men europæerne tilbageholdt dem i lagre og varehuse og tvang de indfødte til at arbejde for, hvad der retmæssigt var deres.

På et tidspunkt opstod forestillingen om, at et stort skib ville komme med en last (cargo) og medbringe alle de europæiske goder, de indfødte følte, de manglede. Dette inkluderede så divergerende ting som tobak, tøj, knive, økser og, ifølge nogle kilder, geværer og ammunition til at drive de hvide ud. De indfødte var så overbeviste om sandheden af dette, at de begyndte at ødelægge deres egne ejendele og bygge store hytter til de nye og bedre ting.

Det meget værdiladede navn, Vailala-Galskaben, var europæernes betegnelse for de indfødtes ekstatiske udskejelser, der ifølge europæerne fandt sted, hver gang et stort skib nærmede sig. Ifølge europæerne kunne dette irrationelle massehysteri, der bredte sig som en steppebrand blandt de indfødte, vare flere dage, ja, sågar måneder.

Da profetierne fejlede og de forjættede skibe aldrig kom, ebbede religionen ud i sandet i midten af 1920´erne. Men siden da har mange andre cargo-kulte set dagens lys, navnlig i Melanesien.
.

Orthon-bevægelsen - Dommedag i Danmark
Orthon-bevægelsen var en dansk ufo-religion, der i 1967 nåede at tiltrække et par tusinde tilhængere.

Den 20. februar 1967 oplevede danskeren Knud Weiking, at rumvæsenet Orthon henvendte sig til ham og informerede ham om noget, som Weiking fortolkede som en kommende atomarkrig, der ville udrydde verden.

Weikings åbenbaringer vakte stor interesse blandt ufo-interesserede, og hurtigt opstod der en kult omkring Orthon og hans jordiske talerør, Knud Weiking. Weiking modtog løbende nærmere instrukser fra det lidt besynderlige rumvæsen, der yndede at læse Berlingske Tidende og var glødende royalist.

Ifølge Weiking ville jorden gå under julemorgen 1967, og kun de få udvalgte - udvalgt efter deres auras kvaliteter - ville blive hentet op i et rumskib og undgå det nukleare holocaust. Men ikke desto mindre var det presserende, at de indviede byggede en atomsikret bunker, der kunne modstå angrebet. En mark blev opkøbt ved Borup, Midtsjælland, og det store byggeri blev iværksat på trods af manglende tilladelse.

Da dommedag - som bekendt - ikke oprandt, blev orthonisterne splittet op i en række mindre fraktioner, og flere af de mere seriøse ufologer opgav deres engagement i bevægelsen.

Daværende leder af Skandinavisk UFO Information (SUFOI), Frank Pedersen, har efterfølgende udtalt, at krisen der startede i 1966 og sluttede i 1967, må jeg tage det fulde ansvar for. Jeg var ikke tilstrækkelig vågen til at gennemskue denne sag og stoppe den i tide.
.

Peoples Temple - Jonestown massakren
Peoples Temple blev stiftet i 1955 af den amerikanske dommedagsprofet James Warren Jim Jones. Jones hævdede, at han i visioner havde set, at dommedag var nær. Få var dog udvalgt til at etablere et nyt paradis på jord, hvor alle etniciteter ville leve i harmoni, side om side. Jones karakteriserede ofte medlemmerne som sin regnbuefamilie.

Peoples Temple var en syntese af marxisme og evangelisk kristendom, centreret om den karismatiske leder, Jim Jones.

Efter problemer i hjemlandet, USA, flyttede de til Sydamerika, hvor de grundlagde deres eget Utopia, midt i Guyanas jungle.

Bevægelsen mødte sit endeligt på en meget dramatisk måde. Den 18 november, 1978, beordrede Jim Jones sine tilhængere til at begå kollektivt selvmord ved at drikke cyanidgift. Forældre gav deres børn giften for derefter selv at indtage den. De, der nægtede, blev henrettet. Enkelte undslap dog tragedien ved at foregive at være døde.

Mere end 900 mennesker døde denne skæbnesvangre dag, heriblandt 270 børn. Begivenheden er blevet karakteriseret som det største masse-selvmord i nyere tid.