Fem genopstandne religioner

I Storbritannien er Druide-religionen lige blevet et godkendt trossamfund. Den britiske instans, der godkendte trossamfundet, fandt intet belæg for, at druiderne stadig udfører rituelle menneskeofringer Foto: http://www.andrewdunnphoto.com/Wikimedia Commens

De afdøde religioner genoplives. Læs her om fem middelalder og oldtidsreligioner, der efter århundreders forglemmelse er blevet bragt til live igen

Nye religioner opstår og går under hele tiden, men at en religion i en given periode ikke formår at vise sig livskraftig, betyder ikke nødvendigvis, at dens dage er talte. I nyere tid har en række afdøde religioner fået en saltvandsindsprøjtning i de såkaldte neopagane eller ny-hedenske religioner. Karakteristisk for mange af disse religioner er, at de mener at dyrke guderne, som det foregik i før-kristen tid.

1. Wicca - Hekse og trolddom i en moderne tid

Wicca er et oldengelsk ord, der ganske enkelt betyder heks. Og det er, hvad de troende betegner sig selv som, moderne hekse. Det moderne heksesamfund opstod i 1950'erne. Især den britiske forfatter Gerald Gardner ses som den, der har opfundet Wicca i dens nuværende form.

Et vigtigt omdrejningspunkt i Wicca er de hemmelige ritualer, som foregår i såkaldte heksecirkler. Den hellige heksecirkel markeres i jorden. Cirklen symboliserer overgangen mellem den materielle og den spirituelle verden.

Heksene benytter sig flittigt af magi, blandt andet til at kommunikere med guderne. Men de er meget påpasselige med udøvelsen, da de er overbeviste om, at alt, hvad man gør, kommer trefold tilbage.

Wicca er ikke missionerende og konverterer ikke folk til religionen. Der er heller ingen hellige skrifter, dogmer og fastlåste trosforestillinger. Det er op til den enkelte selv at definere, hvad han eller hun vil tro på. Dog er der en enkelt gylden regel, som heksene lever deres liv efter: Gør hvad du vil, skad ingen!

Wiccaernes manglende dogmatik har resulteret i en enorm mangfoldighed i de løst organiserede trossamfund. Der findes således en række forskellige wiccaer, der spænder helt fra tekno-wiccaer, der foretager alle ritualer virtuelt, til feminist-wiccaer, der dyrker gudinden og moder jord.

2. Druidereligionen - De gæve gallere

Den ny-hedenske druide-religion, druidismen, kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1700-tallet. I slutningen af september 2010 lykkedes det for den britiske gren af druidereligionen at blive et godkendt trossamfund.

Druiderne var oprindeligt præsteklassen i den keltiske/galliske religion. Flere antikke romerske forfattere, heriblandt Cæsar, postulerede, at gallerne var barbarer, der foretog rituelle menneskeofringer. Den britiske instans, der godkendte det moderne druidesamfund, fandt intet belæg for, at denne meget makabre praksis stadig finder sted.

De fleste mennesker i dag kender nok druiderne fra en mere humoristisk sammenhæng, nemlig den franske tegneserie Asterix, hvor druiden Miraculix brygger trylledrik til de gæve gallere.

De moderne druider dyrker naturen, navnlig solen og jorden, men tror også på guddommelige hjælpere som blandt andre Brighid og Brahn.

Druiderne har otte større festivaler hvert år og en række ritualer, som er knyttet til månens forskellige faser.

Der er 350 medlemmer af det nyligt godkendte druidenetværk, men en undersøgelse fra 2002 foretaget af den britiske nyhedsstation BBC konkluderede, at der var mere end 10.000 dyrkere spredt over hele England.

3. Mithras - Den uovervindelige gud

En guddom, som kan prale med at være genopstået - ikke blot en gang, men hele to gange - er Mithras. Mithras startede sin imponerende karriere som pagts-guddom i den persiske religion Zarathustrismen.

Første gang Mithras blev bragt til live efter en periodes stilhed var i Romerriget ved vor tidsregnings begyndelse. Her blev han omfortolket til en lys- og solgud, der nød stor popularitet.

I nyere tid har Mithras-religionen haft endnu en vækkelse, der giver Mithras' gamle romerske titel som den uovervindelige fornyet styrke.

De moderne Mithras-dyrkere findes primært i Storbritannien, Italien, Frankrig og Tyskland. De betragter Mithras som legemliggørelsen af alle andre guder.

Mithras-religionen er kun tilladt for mænd. For at blive optaget i fællesskabet skal man inviteres til en sammenkomst. Ved denne sammenkomst foretages der bønner med hemmelige og skjulte budskaber, som kun giver mening for de indforståede.

Sammenkomsterne afsluttes med et fællesmåltid, der symboliserer det mytologiske måltid, Mithras afholdt med solen, inden han for til himmels. Hvis den inviterede stadig er interesseret i at blive optaget, påbegynder tiden som novice umiddelbart efter.

Der er syv trin, en indviet skal igennem for at opnå den øverste rang af fader.

4. Asatro - De moderne vikinger

I hele Norden har vikingernes gamle religion fået en renæssance. I Norge, Sverige, Island og Danmark findes der en række forskellige asatrossamfund. Flere af trossamfundene er igennem de sidste 20 år blevet anerkendte i deres hjemlande.

Asatroen er en naturreligion nært knyttet til årstidernes vekslen, og ritualerne udføres under åben himmel. Lige som i de fleste religioner og kulturer er der overgangsritualer ved fødsel, bryllup og død.

Asatroen er polyteistisk, hvilket vil sige, at dyrkerne tror på en mangfoldighed af guder og gudinder, heriblandt Thor, Odin og Freja fra den nordiske mytologi. Medlemskabet er ikke eksklusivt, det er derfor muligt at være medlem af andre religioner, selvom du er asadyrker.

Den nyhedenske asatro er inspireret af Wicca. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at de centrale ritualer, blótene, foretages i hellige cirkler. I blótene æres de gammelnordiske guder.

5. Kemetismen - Egyptiske guder i USA

Kemetismen er en ny-hedensk religion, som dyrker de gamle egyptiske guder. Religionen opstod i 1980'erne i USA.

Kemet er det oldegyptiske navn for Egypten. De troende hævder at sammenblande antikke egyptiske praksisser med moderne for at skabe en ny og levende religion.

I modsætning til mange af de andre nyhedenske religioner er kemetisterne missionerende, og på flere af deres hjemmesider opfordrer de alle nysgerrige til at komme og deltage i en af deres begyndergrupper.

Kemetismen er monolatrisk, hvilket vil sige, at de tror på en overordnet guddom, Netjer, og en række mindre guddomme, der eksisterer i forlængelse af Netjer.

For at imødekomme de indviede, som er bosat langt fra et af templerne, eksisterer religionen på to niveauer. Det rent fysiske og det virtuelle. Alle med en computer har således mulighed for at deltage i de daglige ritualer.

Der findes tre større strømninger inden for kemetismen. Alle tre befinder sig i USA.

Foto: Wikimedia Commons
Druide-religionen Foto: Carl de Souza/Scanpix
Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Foto: British museum/Wikimedia Commens