Fem nye religioner

En demonstration mod den ekstremistiske dommedagsbevægelse, Aum Shinrikyo, der rettede en række giftgasangreb med Tokyos undergrundsbane Foto: Wikemedia commens

Læs her om fem nye religioner, som er skudt op i det mangfoldige, religiøse landskab

Et tilbagevendende problem i studiet af religioner er, at der er uenighed blandt såvel religionsforskere som religiøse om, hvad der udgør en religion.

Et andet problem er, at der hele tiden opstår nye religioner - ofte udbrydere af etablerede religioner, centreret om en karismatisk leder. Der føres således ikke statistik over nye religioner, da mange simpelthen opstår og bukker under, inden de overhovedet når at gøre sig bemærket.

Religion.dk har forgæves forsøgt at få en religionsforsker til at udpege fem af de nyeste religioner i verden, men som religionsforsker Liselotte Frisk fra Sverige kendetegnende udtalte (oversat af redaktionen fra svensk, red.):

"Jeg må sige, at spørgsmålet er meget svært. Det ligger i sagens natur, at nye religioner i udvikling er meget små og kan være det i lang tid. Så nej, spørgsmålet er ikke til at svare på."

Denne artikel handler således om fem nyere religioner, men ikke de nyeste.

1. Jediisme - Må kraften være med dig!

En ny religion, som har fået meget medieopmærksomhed de seneste år, er Jedi-religionen, jediismen.

Jediismen startede som en spøg i New Zealand i 2001, hvor en anonym e-mail cirkulerede rundt og opfordrede alle Star Wars-fan til at skrive Jedi i den nationale census-optælling under religiøst tilhørsforhold. Ca. 5 % skrev Jedi i optællingen, og dermed var Jediisme et anerkendt trossamfund i Australien. En lignende historie fandt sted i Storbritannien samme år.

Jedi-samfundene er løst organiseret og varierer indbyrdes. Ifølge Jedi-templet (the Temple of the Jedi Force) er der fire trin en indviet skal gennemgå for at nå den højeste rang af Jedi-mester. Disse trin involverer et stadig stigende kendskab til Jedi-kodekset og et engagement i det virtuelle net-fællesskab. Medlemmerne anerkender, at filmene er rent fiktion, men hævder, at flere af udsagnene, navnlig dem, der er knyttet til Jedi og kraften, er udtryk for nogle absolutte sandheder.

I et interview med den amerikanske journalist Bill Moyers har Stars Wars instruktøren, George Lucas, erklæret, at hans mål med at indsætte kraften (the force) i filmene var at: vække en form for spiritualitet i unge mennesker. Og man må sige, at hans mission er lykkedes.

Kritikere afviser religionen som et populært, døgnfluefænomen, der hurtigt vil dø ud igen. Kun tiden vil vise, om de får ret.

LÆS OGSÅ:Fantasy-religion hitter hos de unge

2. Forn Siðr, asa- og vanetrosamfundet i Danmark

Forn Siðr opstod i 1997 og blev i 2003 et godkendt trossamfund i Danmark. De er de eneste asatroende i Danmark, der må forrette juridisk bindende vielser.

Forn Siðr er en paraplyorganisation, der indbefatter en række løst organiseret asa-trossamfund.

Religionen er en såkaldt neo-pagan (ny-hedensk) bevægelse, hvilket vil sige, at de dyrker guderne, som de mener, det foregik i før-kristen tid.

Det tætteste Forn Siðr kommer på en hellig skrift, er den ældre Edda, en islandsk digtsamling nedskrevet i 1200-tallet, der beretter om de nordiske guder. Men i modsætning til for eksempel kristendommen er der intet præsteskab, så det er op til den enkelte selv at fortolke teksten. Dog er der særlige kyndige - goder, hvis det er en mænd, og gydjer, hvis det er en kvinder - der forretter de centrale ritualer, blótene.

Internt i asa-samfundene er der store variationer i trosforestillingerne. Forn Siðr udtrykker det således: Det handler ikke om at tro på eller ikke, det handler om at hylde de kræfter der er der. At være tro mod mere end at tro på.

I en undersøgelse foretaget af religionssociolog Morten Warmind i 2005 anslog han, at der var et sted mellem 600-1000 asatroende i Danmark.

LÆS OGSÅ: Hvad er asatro?

3. Torontovelsignelsen - Den hellige latter

Torontovelsignelsen er en canadisk vækkelses-bevægelse fra 1994. Stifteren, præsten John Arnott, hævder, at han oplevede en regulær vækkelse i sin kirke i Toronto-lufthavnen, hvor Helligånden pludselig kom over ham.

En leder, der allerede er velsignet af Helligånden, kaldet en salvet (ligesom Jesus i Bibelen), kan videreføre sin gave til andre. Når dette sker, kommer tilhørerne i ekstase og begynder at grine uhæmmet, tale i tunger og smide sig rundt på gulvet, nogle gange i flere timer. Bevægelsen er netop blevet kendt på grund af sin opsigtsvækkende hellige latter.

Mange medlemmer mener, at Torontovelsignelsen er skabt af Gud som en ny superkirke, der skal forberede folket på de sidste tider. Og de, som går imod, vil være skyldige i blasfemi mod Helligånden og forfærdelige ting vil ske mod dem. På den anden side står de ortodokse kristne. De hævder, at bevægelsen er udtryk for en dødbringende vranglære, og at medlemmerne vil ryge lige lukt i helvede.

Ifølge professor i religionshistorie, Peter Clarke, har religionen mistet noget af sit momentum de seneste år. Men fungerer stadig som et spirituelt alternativ til de mere etablerede religioner.

4. Falun Gong - Moderne martyrer

Falun Gong (også kaldet Falun Dafa) er en kinesisk religion, der blev stiftet af Li Hongzhi i 1992. Religionen hævder at benytte teknikker, som er flere tusinde år gamle. Falun Gong blander elementer fra daoisme, buddhisme, konfuzianisme og vestlig nyreligiøsitet.

Indtil for nyligt fremstillede Falun Gong deres teknikker som rent sekulære og ikke-religiøse for at undgå restriktioner fra det kommunistiske styre i Kina. Ikke desto mindre forbød Kinas præsident Jiang Zemin bevægelsen i 1999, fordi han mente, det var en farlig kult. Og siden da har den kinesiske regering slået særdeles hårdt ned på Falun Gong-udøvere.

Ifølge Falun Gong er medlemmer i Kina blevet tortureret til døde, illegalt fængslet, blevet tvangsindlagt på sindssygehospitaler, sendt til hjernevask og i arbejdslejre på ubestemt tid.

Falun Gong har medlemmer og afdelinger over hele verden, også i Danmark. Alene i Kina anslås det, at bevægelsen har mere end 100 millioner medlemmer.

LÆS OGSÅ: En spirituel vej

5. Aum Shinrikyo - Terror i Tokyos undergrund

En af de få meget ekstremistiske dommedagsbevægelser, der har set dagens lys i nyere tid, er Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo opstod i Japan i 1984.

Religionen opstod omkrig den karismatiske leder Shoko Asahara. Asahara er en selvbestaltet profet, der først forudså, at Japan ville styrte i havet i 1990. Da dette som bekendt ikke skete, forudså han - ligesom mange andre dommedagsprædikanter - at jorden ville gå under omkring årtusindeskiftet. For at fremskynde dommedag aktiverede bevægelsen en række giftgas angreb i Tokyos undergrundsbane i 1995. 13 mennesker døde og over 50 blev hårdt sårede.

Asahara blev anholdt og sigtet for terrorisme, og det viste sig, at bevægelsen yderligere stod bag en række mord og kidnapninger. Selv efter Asaharas dødsdom lever bevægelsen videre - nu under navnet Aleph - og de troende mener stadig, at Asahara er deres frelser og det fuldendte væsen. Den japanske højesteret afviste mandag den 15 september 2010 en appel fra en af Asaharas døtre om en ny retssag. I dag er der et sted mellem 1500 og 2.000 medlemmer i religionen.

Artiklen blev oprindeligt bragt den 20/10 2010. Senest redigeret den 31/1 2018.

Ifølge Jedi-templets regler er der fire trin en indviet skal gennemgå for at nå den højeste rang af Jedi-mester. Foto: Wikemedia Commens