Forældreforbilleder i religiøse skrifter

I kristendommen regnes Jesu mor Maria som et forbillede for mødre. Men også andre religioners skrifter har eksempler på, hvordan man bør behandle sine børn og forældre.

Hvad er fædres rolle over for deres familie, og hvordan opfordres kvinder til at være gode mødre? Kan man finde en forældremanual i verdens hellige skrifter?

Alle har fået hver sin opdragelse, og hvis man ser nærmere på verdens religiøse tekster, finder man også forskellige forældreforbilleder fra tro til tro.

Forældreforbilleder i Bibelen
Jesu mor, Jomfru Maria, er et vigtigt moderforbillede i kristendommen og især hos katolikkerne. Ifølge Bibelen blev Maria gravid, efter at Helligånden havde overskygget hende, og hun fødte Jesus som et menneskebarn og som Guds søn. Jesus voksede op i en familie med en mor, far og yngre søskende, og han fik at vide, at han var Guds søn, da han blev døbt som 30-årig af Johannes Døberen (Matt. 3, 13-17).

Jomfru Maria er en kærlig og omsorgsfuld mor, som følger og støtter sin søn hele livet uden at stille spørgsmål til hans valg. Hun er en fremstående figur i den katolske kirke ved at være den største af alle helgenerne. Hun er også et moralsk forbillede og en rollemodel for kvinder og mødre.

I den ortodokse kirke kaldes hun gudsføderske og har en meget betydningsfuld plads i forhold til Eva, da hun ophævede Evas skyld ved at føde Jesus, frelseren. I den lutherske kirke er Jomfru Maria ikke en vigtig skikkelse i sig selv eller som mor, men hun er et forbillede, fordi hun accepterer Guds vilje uden forbehold.

I Det Nye Testamente fortælles det om Jesus at: Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham: Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Men han svarede dem: Hvem er min mor og mine brødre? Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde: Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. (Mark. 3, 31-35).

I kristendommen er din mor, far og familie ikke kun blodsbånd, men din familie er et religiøst fællesskab. I Bibelen lægges der desuden stor vægt på, at man skal ære sin far og din mor for eksempel i De Ti Bud.

Et andet betydningsfuldt forældreforbillede i Bibelen er Gud, som omtales Fader eller Gudfader. I jødedommen bliver Gud far som følge af rollen som skaber, lovgiver og beskytter. Denne faderrolle ses også i kristendommen, men her er Gud desuden Jesu Kristi far. Gud og Jesu forhold er noget specielt, og i Bibelen står: Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. (Matt. 11, 27). Bibelen giver et billede af en særlig forståelse mellem Sønnen og Faderen, forældre og børn.

Forældreforbilleder i Koranen
I Koranen lærer man også om forældrerollen og om, hvordan en muslimsk mor eller far skal behandles og bør opføre sig. Respekt er et gennemgående tema, og ved at agte sine forældre viser man sin tro på Allah:

Din Herre har bestemt, at I ikke må tjene andre end Ham og skal være gode mod jeres forældre. Hvis den ene eller begge når en høj alder under dit tag, må du ikke vrisse ad dem og skælde ud, men skal tale ærbødigt til dem! Sænk af barmhjertighed ydmyghedens vinge for dem, og sig: Herre, forbarm Dig over dem! Det er, som da de opdrog mig som lille! (Sura 17:23-24).

En anden fortælling fra Koranen fortæller mere specifikt om forskellen mellem far og mor i den muslimske tro. Ifølge imamen Bukhâri kom en mand til profeten Muhammed og spurgte, hvem der fortjente mest respekt. Profeten svarede din mor, og da manden spurgte, hvem fortjener mest respekt derefter, var svaret igen din mor. Han stillede spørgsmålet én gang til og fik samme svar. Fjerde gang manden spurgte, sagde profeten: derefter kommer din far(Hadith, Bukhari 8.2).

I islam bør mødre altså respekteres og æres tre gange mere end fædre. Faderen er familiens overhoved og har ansvar for at forsørge familien, men det er moderen, der bestemmer over husholdningen og hjemmet.

Et tredje sted i Koranen sammenlignes den kærlighed og taknemmelighed, som muslimer viser deres forældre med den, de har til Allah:

"Og Vi har pålagt mennesket at tage sig kærligt af sine forældre. Med møje bærer moderen barnet, og i to år giver hun det die. Vis taknemmelighed mod Mig og dine forældre, for Jeg er det endelige mål. Men dersom de tragter efter at få dig til at tilbede noget sammen med Mig - noget, som strider imod din tro - da adlyd dem ikke. Omgås dem hensynsfuldt, som det sig sømmer, men følg vejen for dem, der giver sig hen til Mig." (Sura 31:14-15)

Forældreforbilleder i suttaerne
Den buddhistiske tradition viser også stor respekt for forældre. Buddha lagde vægt på loyalitet over for forældre og kærlighed til især mødre. Hans egen mor, Dronning Maya, døde efter fødslen, og hendes søster indtog rollen som adoptivmor og opfostrede Buddha. Den moderlige ømhed, som Buddha oplevede hos sin moster, blev et billede på det højeste ideal for spirituel kærlighed.

I suttaerne har Buddha givet et eksempel på den store taknemmelighed, man skal have over for sine forældre. Han siger, at selv hvis man bar sin mor på den ene skulder og sin far på den anden i hundrede år, så ville man stadig stå i gæld til dem. (Kataññu Sutta, Anguttara Nikaya II.31-32)

Mange religiøse tekster giver således hver deres bud på, hvad gode forældre er, og hvordan hellige forældreforbilleder har haft indflydelse på, hvordan religionen ser ud i dag.