Indføring

Græsk mytologi: De olympiske guder

Athena, som denne statue forestiller, er gudinde for klogskab, viden, håndværk, krig og forsvar. Apollon elsker skønhed og harmoni, men Dionysos er hans diametrale modsætning. Læs om oldgræske guder her. Foto: Couleur fra Pixabay

I oldtiden forestillede grækerne sig, at deres guder boede på bjerget Olympen. De græske guder blev tillagt menneskelige træk og havde hver et område, de stod for. Himmelguden Zeus kunne for eksempel blive både forelsket og jaloux. Bliv klogere og de andre græske guder her.

Zeus

Zeus er leder af de græske guder på Olympen. Han er barn af titanerne Rheia og Kronos, og han har delt verden med to af sine brødre. Således hersker Hades over underverdenen, Poseidon over havet og Zeus over himlen. Sammen beskytter de mennesker og guder mod giganternes forsøg på at overtage verden.

Zeus er gift med sin søster, gudinden Hera, med hvem han har børnene Hebe, Ares og Hefaistos. Derudover er han også far til en lang række børn med både guder og mennesker. Disse udenomsægteskabelige børn tæller blandt andet - men er ikke begrænset til - Herakles, Afrodite, Hermes, Apollon og Artemis.

Hvis Zeus falder for en kvinde blandt menneskene, kan han skifte udseende og forvandle sig til både menneske, til dyr og naturfænomener som regnvejr.

Som de andre græske guder er han meget menneskelig. Han bliver nemt hidsig, forelsket, jaloux, misundelig, vred og ulykkelig. Zeus har en tordenkile, der gør ham til herre over lynet, som han kaster med, som det passer ham.

Hera

Hera er gudinde for kvinder og ægteskab samt for himlen og stjernerne. Hun har store brune øjne (ligesom en ung ko) og bliver tit kaldt for Den kvieøjede.

Hera er gift med Zeus, lederen af de græske guder. Hun er ligesom Zeus barn af Rheia og Kronos - og er dermed gift med sin egen bror. Sammen med Zeus er hun er mor til Ares, Hefaistos og Hebe.

I den græske mytologi omtales Hera som en jaloux kvinde, som på frygtelige måder hævnede sig på de jordiske kvinder, Zeus var hende utro med.

Apollon

Apollon er den græske gud for de skønne kunster, særligt musik. Han spiller selv på lyre, de græske guders guitar. Derudover er han også gud for lægekunst og helbredelse.

Apollon og hans tvillingesøster Artemis er uægte børn af den græske gudinde Leto og Zeus, Olympens hersker. Sammen med Koronis har han sønnen Asklepios, som er den græske lægegud.

Apollon har også evner til at se ind i fremtiden, og i oldtiden søgte mennesker svar på vigtige spørgsmål ved at stille dem til en præstinde - et orakel - i Apollons templer. Tre orakler, vi kender den dag i dag, er i Delfi, Didyma og Klaros.

Når oraklerne skulle se ind i fremtiden, satte sig så på en skammel over en smal klipperevne, som var i templets gulv. Af og til steg en giftig damp op af undergrunden under klippen. Præstinden blev skæv af dampen og begyndte at tale i et guddommeligt sprog, som andre præster måtte oversætte. Oversættelserne var svar på de spørgsmål, folk stillede, og de kunne være meget drilske og svære at forstå.

Artemis

Artemis er den græske gudinde for skov, vilde dyr og for jagt. Hvis en jæger glemmer at ofre en del af sit jagtbytte til Artemis, vil hun se jægeren som en morder og tage en frygtelig hævn.

Artemis og hendes tvillingebror er uægte børn af de græske guder Leto og Zeus. Artemis har i mytologien ingen børn, da hun er jomfru - og hun vogter med omhu over sin kyskhed.

Dionysos

Dionysos er gud for vin, rus og ekstase i den græske mytologi. Han har samme far som Apollon og Artemis - Zeus, men hans mor er den menneskelige Semele, datter af Thebens kong Kadmos.

Dionysos blev syet fast i Zeus' lår og senere født derfra. Den utraditionelle fødsel var et resultat af Heras jalousi. Hun fik manipuleret Semele til at bede Zeus om at vise sin virkelige skikkelse - og som resultat brændte Semele op, da ingen dødelige kan tåle at se gudernes ægte jeg. Zeus nåede at redde fostret ved at sy det fast til sin egen krop.i sit lår.

Dionysos er gift med Ariadne, datter af kong Minos af Kreta.

Guden Apollon elsker skønhed og harmoni, og Dionysos er hans diamentrale modsætning: han elsker nemlig kaos og vildskab. Omkring Dionysos er der vilde fester, fulde folk, dejlige kvinder og frække fyre.

Afrodite

Afrodite er den græske gudinde for skønhed, forelskelse, frugtbarhed, flirt, sensualitet og sex.

Afrodite er ifølge Homer datter af de græske guder Zeus og Dione. Hun var gift med Hefaistos, guden for ild og smedje, men var ham utro med krigsguden Ares. Sammen med Ares har hun børnene Eros - kærlighedsguden - og Hamonia.

Athene

Athene er gudinde for klogskab, viden, håndværk, krig - særligt forsvar for byer - og gode fæstninger. Hun er beskytter af håndværkere som tømrerne, væverne, pottemagerne og tæppemagerne og dem, der presser olie af oliven. Hendes kendetegn er en ugle.

Athenes forældre er gudernes overhoved Zeus og hans første kone Metis. Zeus slugte den gravide Metis, og Athenes foster voksede videre i hans hoved.

En dag fik Zeus en meget slem hovedpine. Da han ikke kunne holde det ud mere, bad han sin søn Hefaistos - gud for ild og smedje - om hjælp. Hefaistos tog sin økse og slog en stor revne i Zeuses hoved. Ud af revnen trådte den unge gudinde Athene med hjelm, rustning, skjold og spyd og en ugle på skulderen.

Hermes

Hermes er gudernes sendebud, som med vinger på sin hat og på sine sko kommer hurtigt rundt. Han bærer en heroldstav, en bevinget stav omslynget af en slange. Hermes' heroldstav er magisk og kan få både mennesker og guder til at falde i søvn.

Hermes er gud for en række forskellige områder:

  • for penge og handel
  • for veje og rejsende
  • for købmænd og tyve
  • for frugtbar jord
  • for de unge mænd

Hermes er desuden også den gud, som leder de dødes sjæle til Hades.

Hermes er søn af Zeus og nymfen Maia. Sammen med gudinden Afrodite er han forælder til Hermafroditos, den tvekønnede gud. Derudover er han også far til den drilske hyrdegud Pan.

Poseidon

Poseidon er den græske havgud - også for floder, åer, bække, kilder og drikkevand. Han er også gud for både heste og jordskælv. På billeder kan man kende ham på havet, hestene og hans trefork.

Titanerne Rheia og Kronos er forældre til Poseidon - hvilket gør ham til bror til Zeus og Hades. Sammen regerer de tre brødre over verden med Zeus som overhoved.

Poseidon er gift med havgudinden Amfitrite, og de er forældre til Triton. Han er muligvis også far til den bevingede hest Pegasus, som er født af Medusas blod.

Poseidon bor i havet, ikke på toppen af bjerget Olympen, som de andre guder.

Hades

Hades er i den græske mytologi gud for dødsriget med samme navn som ham selv. Grækerne troede, at sjælen levede videre efter døden som en grå skygge i underverdenen.

Hades fik underverdenen at herske over, mens Zeus fik himlen og jorden og Poseidon fik havet. De er alle tre brødre og børn af titanerne Rheia og Kronos.

Hades er gift med Persefone, kornets gudinde, som sørger for at jorden er grøn og frugtbar. Hades fik Persefone til underverdenen ved at stjæle hende, men da hun forsvandt ned i underverdenen, visnede alle planter og træer, fuglene fløj væk, og dyrene gik i hi.

Først da Persefones mor, Demeter, hentede sin datter op fra underverdenen, blev jorden grøn igen.

Senere blev Demeter og Hades enige om at deles om Persefone. Tre fjrededele af tiden kunne hun bo på Olympen hos sin mor og en tredjedel af tiden i underverdenen hos Hades.

Når Persefone kommer op fra underverdenen til sin mor, bliver det forår og bagefter sommer. Når hun rejser ned i underverdenen bliver det efterår og bagefter vinter.

Ares

Ares er gud for raseri, mod, slagsmål, tvekamp, vilde slag og krig.

Olympens herskere, Zeus og Hera, er forældre til Ares. Hans helsøskende er Hebe og Hefaistos, men hans far har mange børn uden for ægteskabet med både guder og mennesker.

Afrodite er gift med Hefaistos, Ares' bror, men Ares er også hendes elsker. I nogle græske myter bliver Ares omtalt som far til Eros og Harmonia, som er Afrodites børn.

Hefaistos

Hefaistos er gud for smede og skulptører og andre, der arbejder med sten og metal. Han er selv en fantastisk smed, som har lavet Zeuses lyn og gudernes huse i bronze på Olympen.

Zeus og Hera er Hefaistos' forældre, og hans søskende er Ares og Hebe. Han er gift med Afrodite, som ofte er ham utro, og er derfor ikke far til hendes to børn. Afrodite har Hermafroditos med Hermes og Eros med Ares.

Man kan kende Hefaistos på smedeværktøjet, hammeren og tangen, og på hans korte, tynde ben på en muskuløs overkrop.

Demeter

Demeter er gudinde for landbrug, brød og kornet på marken.

Sammen med Zeus har hun datteren Persefone, som bor en tredjedel af året i Hades' dødsrige. Persefones vekslen mellem Olympen og Hades symboliserer årstidernes skiften - ligesom kornet er under jorden i den kolde tid, men kommer op over jordoverfladen, når det er blevet varmt.