Guide til religiøse miljø-hjemmesider

Computer, tastatur, græs, miljø

Internettet rummer en række hjemmesider, der religiøst begrundet giver gode råd til en grønnere og mere miljøvenlig livsstil. Tag med på en guidet rundtur i cyberspace

Religionerne forholder sig alle til det at passe på skaberværket. Og på internettet kommer der flere og flere religiøse hjemmesider til, med det formål at give gode råd, informationer og víse ord til de religiøse og miljøbevidste. Religion.dk præsenterer her en række af dem.

De kristne hjemmesider
Grønkirke.dk bliver produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter, og blandt initiativtagerne bag hjemmesiden findes blandt andre Den Katolske Kirke i Danmark og Folkekirkens nødhjælp.
På grønkirke.dk kan man blandt andet læse om hvad der står i Bibelen og Den Danske Salmebog om miljø og natur. Derudover kan kirker og enkeltpersoner, der ønsker at blive grønne, få gode råd og vejledning og læse om andre grønne kirker på siden.

European Christian Environmental Networks hjemmeside(Ecen) er et katolsk initiativ og engelsksproget. Initiativet er for alle miljøinteresserede kristne i Europa. Ecen blev etableret i 1998 og består af en række kirkelige repræsentanter fra Europa.
Formålet med Ecen er, at kunne samarbejde på tværs af lande og kirker om arbejdet for miljøet. På Ecens hjemmeside kan man blandt andet læse nyheder, der omhandler natur og miljø - og hvad der bliver gjort for miljøet i de forskellige europæiske kirker.

På den evangelisk kristne, amerikanske hjemmeside www.christiansandclimate.org kan man blandt andet læse om hvordan især de fattige lande bliver ramt og finde henvisninger til litteratur om det økonomiske og det videnskabelige aspekt. Derudover findes der vejledninger til bøn for miljøet og hvilke handlinger man kan foretage for at hjælpe.

På den tværkirkelige www.arocha.org kan man læse om, hvilke aktiviteter den kristne og tværreligiøst orienterede miljøorganisation A Rocha foretager for miljøet. Derudover findes der på hjemmesiden nyheder, der handler om miljøet. Og via hjemmesiden kan man også kontakte A Rocha, hvis man ønsker at hjælpe eller donere penge.

De muslimske hjemmesider
Grøn Guide til islam er et nyopstartet dansk, muslimsk initiativ. Formålet med initiativet er at give muslimer gode råd til en grønnere hverdag - både på jobbet og i hjemmet. På hjemmesiden kan man blandt andet læse om, hvorfor det at passe på miljøet er i overensstemmelse med islam, se videoer om islam og miljø og debattere på sidens forum.

Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences(IFEES) er en engelsk muslimsk side. IFEES' formål er at skabe opmærksomhed omkring den del af den islamiske lære, der fokuserer på miljøproblemer. På hjemmesiden kan man blandt andet læse nyheder om miljø og muslimske initiativer for miljøbevarelse.

Muslim Green Teams er en amerikansk græsrodsbevægelse. På www.muslimgreenteam.org kan man læse om Muslims Green Teams' projekter og skrive til dem, hvis man ønsker at deltage i deres projekter. Derudover indeholder hjemmesiden blandt andet videoer, der omhandler islam og miljøet.

www.dcgreenmuslims.com findes en lang række artikler, der er indordnet i forskellige temaer. Fælles for dem er, at de handler om islam og miljøet - artiklernes emner er mange, alt fra artikler om at spise grønt og æbleplukning til artikler om at genbruge.

På siden www.madeineurope.org.uk kan man læse om de unge europæiske muslimers kamp for miljøet en kamp, de gerne ser kæmpet på tværs af religiøse skel. På siden kan man blandt andet læse om Made In Europe's aktiviteter, foretage donationer og se videoer om islam og miljø.

De jødiske hjemmesider
På den engelske jødiske miljøside Biggreenjewish kan man læse artikler skrevet af vidt forskellige mennesker med jødisk baggrund. Fælles for artiklerne er, at de handler om det at være jøde i forhold til at passe på miljøet. Hjemmesiden indeholder eksempelvis artikler skrevet af rabbinere om det teologiske aspekt ved at leve grønt.

www.jewishclimateinitiative.org kan man blandt andet læse rapporter om miljøet og jødernes ansvar overfor miljøet. Derudover findes der en række interviews på siden, hvor fremtrædende jøder udtaler sig om miljø.

www.coejl.org kan man blandt andet se en liste over grønne synagoger, læse en guide til hvad man selv kan gøre og derudover findes der også en grøn kalender over jødiske højtider på siden.

www.jewishnaturecenter.org kan man blandt prøve månedens naturquiz, finde vejledning til at læse kort ude i naturen og læse om økologi, genbrug og meget mere.

De buddhistiske og hinduistiske hjemmesider
The Association of Buddhists for the Environment(ABE) er et initiativ fra munkevæsenet i Cambodja for naturbeskyttelse. ABE er især etableret til gavn for Cambodjas miljø. På hjemmesiden kan man læse om og se billeder fra gruppens initiativer. Derudover findes der på siden et debatforum, nyheder om miljø og links til andre miljøforkæmpende grupper.

Udover det buddhistiske ABE-initiativ findes der også artikler om miljøbeskyttelse på andre buddhistiske sider, der dog også behandler andre sider af det buddhistiske liv. Ligesom der også findes hinduistiske artikler om miljø og det at være hindu, men ikke hele hjemmesider dedikeret til emnet.

Flere sider om hinduisme og buddhisme, der indeholder artikler om miljø:
Både www.buddhanet.net og www.fwbo.org er hjemmesider, der beskæftiger sig med den buddhistiske livsførelse overordnet, men på begge sider findes der artikler der handler om buddhismen i forhold til kampen for miljøet.

Det samme gælder for de hinduistiske hjemmesider www.hinduvoice.co.uk og www.boloji.com der også er sider, der handler om det hinduistiske livs mange aspekter, blandt andet det at vise hensyn til miljøet.