Hvad er forskellen på en kult og en sekt?

Ofte kan man læse, at Scientology er en farlig kult, og at sekter hjernevasker medlemmerne. Men i religionsforskningen bruges begreberne sekt og kult værdineutralt. Her billede fra demonstration i England mod Scientology 2008 Foto: Wikimedia Commons

Man kan ofte læse, at Scientology betragtes som en farlig kult, eller at sekten hjernevasker dens medlemmer. Men i religionsforskningen bruges begreberne sekt og kult neutralt

I religionsforskningen bruges betegnelserne sekt og kult værdineutralt, og som beskrivelser af religionernes struktur og organisation.

Hvad er en kult?

En kult er en religion, hvor medlemmerne er løst organiserede og tilknyttede. Medlemskabet er ikke eksklusivt, og tilhængerne er ofte medlemmer af flere religioner.

Medlemmerne er ofte søgende mennesker, som tager de ting, de bedst kan lide fra andre religioner, og sammensætter dem, så de passer til dem selv.

Kulten er kendetegnet ved et fravær af fastlåste trosforestillinger, dogmer og etiske normer. Det er op til den enkelte at definere, hvad han eller hun vil tro på. Af samme grund hævder medlemmerne ikke at have den absolutte sandhed og afviser ikke andre religioners sandhedskrav.

Selvom kulten ofte er i opposition til majoritetssamfundets religion, forholder den sig oftest fredeligt til omverdenen.

Medlemskab af en kult er bare et aspekt af tilhængerens liv og for det meste ikke det dominerende. Dette betyder ikke, at kulten ikke er vigtig, men at den har mindre indflydelse i det store hele.

Kulten opstår ofte omkring en karismatisk leder, en helgen eller et helligsted.

I 2008 blev en britisk dreng sagsøgt, fordi han under en demonstration mod Scientology bar et skilt, hvor der stod: "Scientology er ikke en religion, men en farlig kult". Den britiske højesteret vurderede, at det var lovligt at kalde religionen en "kult".

Ifølge religionsforskningen er Scientology imidlertid ikke en kult, men en sekt.

Eksempler på kulte er: Wicca, asatro og druidismen.

Hvad er en sekt?

En sekt er en tæt sammenknyttet religion, som ser sig selv i kontrast til majoritetssamfundet.

En sekt gør krav på at have den absolutte sandhed og mener, at sekten er den eneste vej til frelsen. Og i modsætning til kulte er sekter missionerende og forsøger at overbevise andre om sandheden af deres trosforestillinger.

Medlemmerne forholder sig stærkt kritisk over for majoritetsreligionen, som de mener har spillet fallit. Oftest opstår sekter som udbrydere fra etablerede religioner, de har haft en konflikt med, og som de forgæves har søgt at ændre.

Religionens rolle for sektmedlemmerne er den dominerende og overskygger alle andre sociale roller. Dette gør, at sekter er mere tilbøjelige til ekstremisme, fordi de mener, at religion skal overskygge alle andre aspekter af livet.

Medlemmerne er skeptiske over for verdslige institutioner som hospitaler, skoler, medier og militær og forsøger ofte at leve så isoleret fra omverdenen som muligt.

Båndene mellem medlemmerne er meget stærke, og man har stor loyalitet mod hinanden. For at sikre, at de nye generationer forbliver i sekten, har man ofte sin egne skoler, hvilket yderligere minimerer kontakten med majoritetssamfundet. Samtidig gifter man sig næsten udelukkende med andre medlemmer.

Eksempler er: Jehovas Vidner og Moon-bevægelsen.

I dag har nogle religionssociologer valgt at opgive begreberne sekt og kult, for at undgå at blive misforståede, og for at tage afstand fra mediernes negative brug. I stedet bruger de samlebetegnelsen "nye religiøse bevægelser".