Hvad er intelligent design?

Intelligent design er teorien om, at naturen er så godt sat sammen, at den ikke kan være opstået ved et tilfælde. - Foto: stockxchng

Er universet skabt af en intelligent skaber? Det mener tilhængerne af intelligent design begrebet

Intelligent design er teorien om, at naturen er så godt sat sammen, at den ikke kan være opstået ved et tilfælde. Mennesker, dyr og planter fungerer så overlegent, at de må være designet sådan. Den intelligente designer er ophavsmand til universet og derfor også til livet på jorden.

Teorien om intelligent design siger ikke noget om, hvem designeren er, men lader det være op til den enkelte. Der er tilhængere af intelligent design fra mange forskellige religioner og filosofiske traditioner, men de fleste identificerer designeren som den kristne gud.

Forskelle fra udviklingslæren
Intelligent design teorien godtager meget af Darwins udviklingslære. Blandt tilhængerne er der generelt enighed om, at arternes udvikling har fundet sted. Blot er man ikke enig i, at livet på jorden og dets udvikling er opstået tilfældigt.

Det er her designeren kommer ind i billedet som den, der har sat gang i udviklingsprocessen. Designeren er altså ikke kun en skaber, men har også været med til at forme selve naturens udvikling.

Når det gælder udviklingslæren, er idéen om survival of the fittest (den stærkeste overlever) det største problem for tilhængerne af intelligent design. De tror ikke, at et så tilfældigt forløb vil kunne frembringe de komplekse livsformer, der findes på jorden.

Ydermere mener de ikke, at princippet om den stærkestes overlevelse passer med menneskets etik og moral. De hævder, at hvis den stærkeste altid overlevede, ville det fremme selvisk adfærd og efterhånden gøre det af med uselviskhed.

Videnskab eller religion
Når intelligent design begrebet er blevet så omtalt og har givet anledning til så meget debat, er det bl.a. fordi tilhængerne mener, at de beskæftiger sig med en videnskab, der ligesom udviklingslæren hører hjemme i skolens biologitimer.

Videnskabsfolk afviser generelt at kalde intelligent design for videnskab. Det skyldes, at man ikke mener, at intelligent design kan falsificeres og bevises, som det almindeligvis er tilfældet med videnskabelige teorier.

Derudover anser mange modstandere teorien for at være religiøst funderet, hvilket ses som uforeneligt med videnskab. Mange har draget paralleller til kreationisme, selvom de fleste tilhængere af intelligent design tager kraftig afstand fra det.

I Danmark har intelligent design stadig ikke stor tilslutning. Ifølge ph.d.-studerende Torben Hammersholt, som har redigeret bogen Darwin eller Intelligent Design, har danskerne svært ved at forlige sig med, at intelligent design er et opgør med Darwin. Den typiske danske kristendom søger i stedet at forene udviklingslæren med troen.