Moon-bevægelsen

Moon-bevægelsen er især kendt for sine storslåede massebryllupsceremonier, hvor flere tusinde par vies i én stor ceremoni. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters/Ritzau Scanpix

Moon-bevægelsen er en ny religiøs bevægelse grundlagt i 1954 af den kontroversielle leder Sun Myung Moon. Bevægelsen har medlemmer verden over og er især kendt for sine massebryllupsceremonier. Bliv klogere på moonierne i denne temaartikel

Moon-bevægelsen, eller Unification Church, er en omdiskuteret ny religiøs bevægelse, der blev grundlagt i Sydkorea i 1954 af Sun Myung Moon. Medlemmerne i bevægelsen kaldes moonier og tror på, at Sun Myung Moon er den ventede Messias, der har lagt grundstenen for, at Guds rige vil blive en realitet her på jorden.

Moonierne er mest kendt for deres bryllupsceremonier, hvor flere tusinde par giftes, og faktisk er det netop ægteskabet, der er en del af frelsesplanen.

Dyk ned i denne temaartikel om den kontroversielle Moon-bevægelse.

Indhold

  • Hvad er Moon-bevægelsen?
  • Hvem er Sun Myung Moon?
  • Hvad mener Moon-bevægelsen?
  • Moonierne og de sande forældre
  • Moonier bør være i cølibat før ægteskab
  • Moon-bevægelsens massebryllupper
  • Unification Church nedlægges
  • Bliver medlemmer af Moon-bevægelsen hjernevasket?
  • Moon-bevægelsen i Danmark

Hvad er Moon-bevægelsen?

Moon-bevægelsen er en forholdsvis ny religiøs bevægelse, der blev grundlagt i Sydkorea i 1954 af Sun Myung Moon.

Bevægelsens officielle betegnelse var indtil 1994 Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, hvor den gamle bevægelse blev nedlagt og erstattet af Family Federation for World Peace and Unification. Bevægelsen kaldes dog oftest Moon-bevægelsen efter grundlæggeren Sun Myung Moon. Et andet navn for gruppen er tongilbevægelsen, hvor tongil betyder forening på koreansk.

Bevægelsen har mødt stor kritik, blandt andet på grund af deres praktisering af arrangerede ægteskaber og beskyldninger om at hjernevaske medlemmer.

Hvem er Sun Myung Moon?

Sun Myung Moon er stifteren af Moon-bevægelsen og en af de mest kontroversielle religiøse ledere. Han blev født i den nu Nordkoreanske provins Nordpyongan i 1920 og døde i 2012 i Sydkorea.

Sun Myung Moon hævdede, at han som 16-årig fik en åbenbaring, hvor Jesus viste sig for ham og fortalte, at han var udvalgt til at fuldføre Guds mission: At skabe Guds rige på jorden og gøre det muligt for mennesket at leve i forening med Gud.

Efter flere åbenbaringer begyndte han i 1945 at prædike sit nye kristne budskab, men hans noget radikale lære, hvor han blandt andet erklærede sig selv som Messias og Jesu genkomst på jorden, blev afvist af det etablerede kirkesamfund i landet. Derfor oprettede han i 1954 sin egen kirke, The Unification Church. Sun Myung Moon flyttede senere til USA, hvor han blev en central politisk figur og forretningsperson. Sun Myung Moon grundlagde blandt andet den konservative avis Washington Times.

Sun Myung Moon har flere gange været i myndighedernes søgelys, blandt andet på grund af skatteunddragelse, spionage og sin antikommunistiske agenda, og han har afsonet flere domme.

Læs mere om Sun Myung Moon her.

Hvad mener Moon-bevægelsen?

Få år efter grundlæggelsen af kirken udgav Sun Myung Moon skriftet Det guddommelige princip, hvor bevægelsens centrale teologiske lære forklares.

Skriftet er ifølge Moon-bevægelsen det tredje og endelige testamente.

Moonier mener, at det er den samme gud, der står bag alle verdens forskellige religioner. Et af bevægelsens formål er derfor at skabe forståelse og samarbejde mellem mennesker af forskellige religioner.

Moon-bevægelsen har en vision om, at gøre hele verden til én stor familie, hvor alle opfatter hinanden som brødre og søstre. Blandt andet derfor er de arrangerede ægteskaber indenfor bevægelsen ofte mellem to personer fra forskellige lande og kulturer.

Moonierne og de sande forældre

Ifølge moonier skabte Gud mennesket for at sprede sin glæde og kærlighed. Guds kærlighed og glæde på jorden kan dog kun indfries, når en mand og en kvinde bliver “sande forældre”.

At være sande forældre betyder, at to syndfrie mennesker lever i hengivenhed til Gud i et gudsvelsignet ægteskab. Parret bliver herefter en del af Gud og arver Guds egen natur og hjerte.

Ideen om sande forældre er en af de centrale tanker i Moons teologi. Gud danner sammen med de sande forældre en treenighed, og disse familier skal opbygge samfundet og verden i overensstemmelse med Guds idealer for at skabe Guds rige på jorden.

Adam og Eva var ifølge Moon de første sande forældre. Den oprindelige plan var, at de skulle videreføre alle fremtidige generationer i forening med Gud. Men planen lykkedes ikke, fordi Adam og Eva svigtede Gud, da de lod sig forføre af Satan i Edens have og spiste af kundskabens træ. Efter syndefaldet blev mennesket en del af Satans slægt, og ondskaben opstod.

For at opnå frelse må mennesket derfor rette op på Adam og Evas fejl og forsone sig med Gud. Guds tilgivelse kan kun opnås, når mennesket bliver det, som Gud skabte dem til at være: fuldkomne sande forældre. Først da kan mennesket komme ind i Guds slægt igen.

Slægtskabet til Satan skal brydes ved hjælp af en Messias - en frelser. Denne Messias skal finde sig en kone, og sammen skal de udgøre de første sande forældre og skabe treenigheden mellem Gud, mand og kvinde, som skal danne grundlag for Guds rige på jorden.

Jesus var ifølge moonierne den frelser, der skulle fuldføre Guds plan. Men han nåede ikke at fuldføre planen og finde sig en kone, før han blev korsfæstet og døde, og Guds plan gik atter i vasken.

Moonierne opfatter Sun Myung Moon som den nye Messias - den, der endelig vil fuldføre Guds plan og skabe Guds rige på jorden. Sun Myung Moon blev gift med Hak Ja Han i 1960, og de to kom sammen til at udgøre de første sande forældre. Deres børn, mener moonierne, er født ind i Guds slægt og er født syndfrie. De mange tilhængere, der sidenhen er blevet gift i bevægelsen, udgør ligeledes sande forældre.

Moonier bør være i cølibat før ægteskabet

Ved syndefaldet blev Adam og Evas seksuelle lyst vækket, hvilket, ifølge Moon, gjorde deres kærlighed dårligere. Havde de ikke spist frugten, ville deres kærlighed være mere sand og mere moden, og sex ville kun ske som en hellig handling for at skabe et nyt barn til Gud.

Blandt andet derfor mener moonier, at man bør være i cølibat før ægteskabet og gerne langt inde i ægteskabet.

Moon-bevægelsens massebryllupper

Det Moon-bevægelsen er mest kendt for, er deres massebryllupsceremonier. Bryllupsceremonierne samler ofte flere tusinde vordende ægtepar og vækker stor opsigt verden over.

For at blive en del af Guds slægt skal et par velsignes, hvilket sker gennem vielsen. Med til vielsen hører et ritual kaldet Hellig Vin-ceremonien, hvor parret deler et glas vin, der skal symbolisere Sun Myung Moon og hustruen Hak Ja Hans blod. Gennem Hellig Vin-Ceremonien bliver det nye ægtepar endelig en del af Guds slægt.

Mange af ægteskaberne indstiftet i Moon-bevægelsen er arrangerede. Før lederen Sun Myung Moons død i 2012 var det ofte ham, der matchede parrene, men i dag vil det ofte være forældrene, der selv er moonier, eller ældre medlemmer af Moon-bevægelsen, som sammensætter parrene.

Parrene har sommetider ikke mødt hinanden før kort inden bryllupsceremonien, mens andre mødes og afmærker kemien inden brylluppet. Moonierne mener, at man skal kunne elske alle mennesker betingelsesløst, og derfor bør personlige præferencer og tiltrækning ikke spille en rolle i pardannelsen.

Ved vielsen skal parret afgive flere løfter. Blandt andet skal de love at elske alle mennesker i hele verden, som Gud og sande forældre gør det, og at skabe ideelle familier, som kan være være byggestenene for Guds rige på jorden.

Unification Church nedlægges

I 1990’erne mente Sun Myung Moon at have fået endnu en åbenbaring af Gud. Gud havde fortalt, at den guddommelige plan var lykkedes, og grundlaget for skabelsen af Guds rige på jorden nu var lagt.

Gud ville ikke længere fokusere på kirker og religion, men på alle de familier, der allerede havde modtaget velsignelsen gennem ægteskabet og nu var klar til at ændre samfundet, nationen og verden for altid.

Den oprindelige kirke blev nedlagt i 1994 og erstattet af en ny bevægelse, Family Federation of World Peace and Unification, der fortsat eksisterer.

Bliver medlemmer af Moon-bevægelsen hjernevasket?

En af de beskyldninger, som Moon-bevægelsen - og mange andre nye religiøse grupper - møder, er, at de hjernevasker medlemmerne.

Religionssociologen Eileen Barker, der er en af de mest anerkendte forskere i nye religiøse bevægelser, udgav i 1984 The Making of a Moonie: Brainwashing or Choice?. I værket afdækker hun bevægelsen og forsøger at besvare spørgsmålet: Hvorfor bliver folk medlemmer af Moon-bevægelsen?

Eileen Barker afviser, at der skulle være tale om hjernevask eller massehypnose og understreger desuden, at det er svært at lave generaliseringer af, hvorfor folk bliver medlem af Moon-bevægelsen. Eileen Barker mener, at det har mest at gøre med personers ståsted i livet, og hvilke erfaringer livet har givet dem.

Folk, der bliver moonier, er ofte idealister, der ser, at verden fordærves af krig, racisme, fattigdom og andet ondskab og måske har mistet håbet. Moon-bevægelsen tilbyder et opgør med verdens ondskab lige her på jorden. Hvor andre religioner og bevægelser ofte lover et paradis efter døden, mener Moon-bevægelsen, at vi skal lave Guds rige på jorden. Vi skal ikke vente på døden, for at komme et bedre sted hen, men vi kan faktisk ændre verden for altid og fjerne al ondskab lige nu og her. Netop dette kan virke tiltalende for mange, der ellers føler sig magtesløse.

Moon-bevægelsen i Danmark

Moon-bevægelsen har ikke vundet stor tilslutning i Danmark, men den findes dog også her i landet, hvor de kalder sig Familieføderationen for verdensfred. Bevægelsen holder gudstjeneste hver søndag i deres bygning i København.

Moon-bevægelsens grundlægger, Sun Myung Moon. Han døde i 2012 i en alder af 92 år. Foto: Jo Yong-Hak/Reuters/Ritzau Scanpix
Efter Sun Myung Moons død i 2012 har hans enke Hak Ja Han stået for massebryllupsceremonierne i Moon-bevægelsen. Hak Ja Han blev gift med Sun Myung Moon, og moonier mener, at de sammen udgjorde de første sande forældre efter Adam og Eva. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters/Ritzau Scanpix
Se klip fra en af Moon-bevægelsens store bryllupsceremonier i videoen her: