Hvad er Moon-bevægelsen?

Moon-bevægelsen er blandt andet kendt for sine massebryllupper, og her ses sektens leder, Sun Myung Moon, og hans kone ved et sådant bryllup i 1997. - Foto: Chris Kleponis.

Moon-bevægelsen er i dag en verdens-omspændende religiøs bevægelse, der nok mest er kendt for sine masse-bryllupper. Få et indblik i bevægelsens historie og teologi

Da den nordkoreanske Sun Myung Moon var 16 år gammel havde han en noget usædvanlig oplevelse. Han hævder, at han fik en åbenbaring fra Jesus, der fortalte, at Moon var blevet udvalgt til en mission:

Han var den, der skulle fuldføre Guds rige på jorden og gøre det muligt for mennesket at leve i forening med Gud.

Forud for åbenbaringen var Moons forældre konverteret til kristendommen, og ligesom sine forældre havde Moon taget den kristne tro til sig.

Studerede Bibelen
I starten var Moon tilbageholdende over for opgaven. Men efterhånden accepterede han sit kald, og han startede et intensivt studie af Guds ord for at opnå indsigt i den opgave, der lå foran ham.

I en årrække modtog Moon flere åbenbaringer fra Gud og var i kommunikation med Jesus og Paradisets helgener. Disse studier, åbenbaringer og samtaler ligger til grund for bevægelsens teologi.

Afvist af andre kristne
Moon begyndte omkring 1945 at prædike sit nye kristne budskab. Men de etablerede kirkesamfund i Korea anså Moons nye kristendomsudlægning for at være for radikal og afviste ham og hans lære.

Derfor valgte Moon i 1954 at grundlægge sin egen kirke The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, også kendt som Unification Church, Moon-bevægelsen eller Tongil-familien.

Princippet
Få år efter grundlæggelsen af Unification Church udgav Moon bogen Divine Principle (De guddommelige principper, eller bare kaldet Princippet), hvori bevægelsens centrale teologiske lære forklares.

Ifølge Moon-bevægelsen er Princippet det 3. og endegyldige testamente.

Sande forældre
Ifølge Moon er Gud en intelligent skaber med følelser og vilje, der kun ønsker at glæde og give ud af sin kærlighed. For at sprede sin glæde og kærlighed, skabte Gud mennesket.

Men Guds ideal om kærlighed og glæde på jorden kan kun virkeliggøres, når en mand og en kvinde bliver sande forældre, forklarer Moon i Princippet.

At være sande forældre vil sige, at to syndfrie mennesker lever i gudshengivenhed i et gudsvelsignet ægteskab. Parret tilhører Gud og har arvet Guds egen natur og hjerte.

Guds natur
At det kræver både en mand og en kvinde skyldes, at Gud i sin natur er både maskulin og feminin en mand alene eller en kvinde alene kan derfor ikke afspejle Guds natur fuldstændigt.

Ideen om sande forældre er en af de centrale tanker i Moons teologi. Moons tanke er, at Gud sammen med de sande forældre danner en treenighed, og at disse familier skal opbygge samfundet og verden i overensstemmelse med Guds idealer. På den måde vil et himmerige på jorden blive til, hvor alt er kærlighed og glæde.

Syndefaldet
Guds oprindelige plan var, ifølge Moon, at de første mennesker, Adam og Eva, skulle have været de første sande forældre og have manifesteret Guds kærlighed i verden.

Men Adam og Eva svigtede Gud. I stedet for at følge Guds ord, lod Eva sig forføre af Satan forklædt som en slange. Senere forførte Eva Adam, og ingen af dem var nu længere syndfri.

Syndefaldet satte en stopper for Guds oprindelige intentioner. Mennesket blev en del af Satans slægt det blev korrupt og egoistisk, hadefuldt og jaloux. På den måde blev ondskab en del af verden.

Ondskab
Ved Adam og Evas syndefald blev deres seksuelle kærlighed vækket, hvilket, ifølge Moon, gjorde deres kærlighed dårligere. Havde de ikke spist frugten, ville deres kærlighed være mere sand og mere moden, og sex kun ske som en hellig handling for at skabe et nyt barn til Gud.

Dette er for eksempel en af grundene til, at cølibat før ægteskabet (og nogle gange den første lange tid af ægteskabet) er en del af bevægelsens overbevisninger.

Frelse
For at opnå frelse, må mennesket rette op på det, der gik galt, forklarer Moon i Princippet.

Guds tilgivelse er ikke nok mennesket skal blive det, Gud skabte det til: fuldkomne sande forældre. Først da kan mennesket komme ind i Guds slægt igen.

Messias som menneskets hjælper
Ved syndefaldet blev mennesket som nævnt en del af Satans slægt, ikke Guds. Slægtskabet til Satan kan kun brydes ved hjælp fra en Messias. Denne Messias skal finde sig en kone og derved grundlægge de sande forældre starte treenigheden mellem Gud, mand og kvinde, sprede Guds kærlighed og danne grundlaget for et himmelrige på jorden.

Efter den mislykkedes plan med Adam og Eva, satte Gud sin lid til en nye Messias, Jesus. Ifølge Moon var Jesus ikke Guds søn eller guddommelig på nogen måde, sådan som kristendommen siger. Gud havde gennem mange slægtsled bearbejdet Jesu slægt, således at Jesus blev født uden synd. Derfor kunne han fuldføre Guds planer.

Men endnu engang gik Guds planer i vasken. For inden Jesus nåede at fuldføre sin opgave, blev han korsfæstet, og himmelrigets manifestation på jorden atter udskudt.

Moon starter de sande familier på jorden
Bevægelsens tilhængere opfatter i dag Moon som den ny Messias.

I 1960 blev Moon gift med Hak Ja Han. Sammen kom de til at udgøre de første sande forældre. Deres børn er født ind i Guds slægt og er født syndfrie. De mange tilhængere, der sidenhen er blevet gift i bevægelsen, udgør ligeledes sande forældre.

Kærlighed som nøglen til at overvinde ondskab
Efter den tilsendte Messias har hjulpet mennesket med at grundlægge de sande forældre, er grundlaget for at udrydde verdens ondskab ligeledes skabt. Grundlaget for at udrydde ondskab er, ifølge Moon, sand kærlighed.

Sand kærlighed er, når sande forældre lever for hinanden. Med tiden bliver deres kærlighed mere og mere "sand", og de sande forældre ønsker at leve for familien, familien vil efterfølgende leve for samfundet og nationen, nationen vil ønske at leve for verden, og til sidst vil hele verden ønske at leve for Gud.

Ved at blive sande forældre tilhører parret ikke længere Satans slægt, men Guds. Som en del af Guds slægt lover de sande forældre at arbejde for at gøre fjender til venner, danne enhed og sand kærlighed i familien, samfundet, nationen og til sidst i hele verden.
|
Indvielsen til Guds slægt
For at blive en del af Guds slægt skal et par velsignes, hvilket sker ved en vielse. Det er herfra, man kender til de store massebryllupper.

Med til vielsen hører et ritual, kaldet Hellig Vin-ceremonien, hvor brudeparret drikker et glas frugtsaft iblandet blod fra hr. og fru Moon. På den måde velsignes parret og bliver en del af Guds slægt.

Da Moon af bevægelsens tilhængere menes at være i en særlig slags forening med Gud, er det ofte Moon, der sammensætter en mand og en kvinde i et ægteskab.

Parterne udvælger Moon ikke ud fra personlige relationer eller præferencer, men ud fra Guds plan for menneskehedens frelse. De fleste af de arrangerede ægteskaber er derfor mellem to mennesker, der aldrig har mødt hinanden før. Et ægteskab kommer til at fungere, efterhånden som parterne udvikler kærlighed til hinanden, og ægteskabets karakter understreger, at mennesker efterhånden vil udvikle en evne til at elske alle mennesker betingelsesløst, hævder bevægelsen.

Bevægelsens arbejde
Ved en vielse skal et par afgive flere løfter. Blandt andet skal de love at elske menneskene i hele verden, som Gud og sande forældre gør det, og at skabe ideelle familier, som kan være byggestenene for Guds rige på jorden.

Efter deres vielse er det parrenes job at missionere for at få flere og flere mennesker ind i bevægelsen og danne flere og flere sande forældre. Parrene arbejder for at udbrede den sande kærlighed på jorden, så ondskaben kan overvindes, og Guds oprindelige plan med et himmerige på jorden kan gennemføres.

Den afsluttende åbenbaring
I slutningen af 1990erne meddelte Moon, at han havde fået en ny åbenbaring fra Gud. I denne åbenbaring havde Gud meddelt Moon, at den guddommelige plan var lykkedes. Grundlaget for opfyldelsen af Guds idealer for verden og menneskeheden var nu dannet.

Gud ville nu ikke længere fokusere på kirker og religioner, men på de familier, der havde modtaget velsignelsen, da de nu var klar til at ændre samfundet, nationerne og verden.

Moon forklarede, at der derfor ikke længere var behov for en enkelt religiøs organisation til at sprede budskabet og hjælpe mennesket på dets vej mod frelsen, og at Unification Church derfor ville blive nedlagt.

Tilhængerne til Moons teologi findes stadig, men i dag kaldes de ofte Unicification Movement og ikke Unicifation Church. Bevægelsen ledes i dag af en af parrets sønner.

Moon-bevægelsen er blandt andet kendt for sine massebryllupper. Her ses sektens leder, Sun Myung Moon, og hans kone ved et sådant bryllup i 1997. - Foto: Chris Kleponis.