Hvad er pagtens ark?

En miniature-udgave af pagtens ark fra det jødiske museum. Foto: Leif Tuxen

I århundreder har mennesker forgæves ledt efter Bibelens mest hellige genstande og objekter. En af de mest eftersøgte religiøse genstande er pagtens ark, der havde en afgørende betydning for den israelitiske religion, som senere blev til jødedommen

Hvor pagtens ark befinder sig og hvilke evner den besidder, har gennem tiden givet anledning til mange forskelligartede teorier og myter - og film. Fra børnespændingsfilmen "Tempelriddernes Skat" til Indiana Jones, der i filmen Jagten på den forsvundne skat forsøger at finde arken og redde den fra nazisterne, som vil bruge dens evner til onde formål.

Endelig er der den schweiziske forfatter Erich von Däniken, der hævder, at pagtens ark rummede avanceret teknologi, der gjorde, at Moses kunne tale med rumvæsener via en atomdrevet radio i arken.

Hvordan ser pagtens ark ud?
Pagtens ark er en kultgenstand, der blev bygget for omkring 3000 år siden af israelitterne. IDet Gamle Testamente beskrives arken som en 157,5 cm lang og 94,5 cm bred kiste bygget af akacietræ. Den har fire fødder og fire ringe til de to bærestænger, og den er beklædt med guld.

På låget af kisten står der to keruber med udspredte vinger. Keruber omtales i Det Gamle Testamente som himmelske væsner, der vogter over hellige steder.

I 2. Mosebog fortælles det, at pagtens ark blev bygget til at opbevare De Ti Bud, som Moses fik overrakt af Gud på Sinajbjerget, efter israelitterne var flygtet fra Egypten. Derudover indeholder arken også præsten Arons stav samt en smule af den manna, der havde næret israelitterne på deres ørkenvandring.

Pagten og De Ti Bud
De Ti Bud er religiøse og etiske påbud og forbud. I Bibelen omtales de også som pagten, da de er symbol på den bindende aftale (pagt), som Gud indgik med Israel med Moses som mellemmand.

Moses regnes som en af de mest betydningsfulde personer i Bibelen, fordi han modtog loven fra Gud, heriblandt De Ti Bud, ligesom han lægger navn til de fem Mosebøger i Det Gamle Testamente.

Pagten mellem Gud og israelitterne var, at israelitterne skulle være Guds hellige og udvalgte folk. Til gengæld skulle de adlyde Guds lov og kun tilbede Ham. Loven, Torah, som den hedder på hebraisk, er et grundlæggende og vigtigt element i jødedommen.

Pagtens ark var tabu
Pagtens ark mentes at være fyldt af en stærk og farlig guddommelig kraft, der i religionsvidenskabeligt sprog kaldes mana. Det kræves særlig viden at omgås mana, og for ikke at komme til skade eller forårsage ulykker er al stærk mana omgivet af strenge og faste regler, kaldet tabu.

Ifølge Bibelen var mana fra pagtens ark så stærk, at man kun kunne bære den på stænger gennem guldringe på begge sider af kisten. En af reglerne ved pagtens ark var, at den skulle stå i det allerhelligste rum af tabernaklet, som var israelitternes transportable telthelligdom, der blev brugt under deres ørkenvandring.

En anden regel var, at kun få udvalgte måtte se og røre arken. Overtrædelse af tabu medførte øjeblikkelig dødsstraf, uanset om den var begået i uvidenhed eller i god tro.

I 2. Samuels bog er der en fortælling om straffen for at bryde tabu. Fortællingen tager udgangspunkt i Kong Davids forsøg på at flytte pagtens ark til Jerusalem, hvor den skulle blive permanent. Arken blev placeret på en vogn, men vognen var ustabil, og da en af ledsagerne rakte ud for at støtte den, faldt han død om på stedet.

Forbundet med mirakler
Når tabu blev overholdt, udvirkede pagtens ark mirakler for israelitterne. Arken blev blandt andet brugt ved kamphandlinger. I sådanne situationer blev den taget ud af tabernaklet og båret foran den israelitiske hær som tegn på, at Gud var med dem.

Da israelitterne indtog byen Jeriko, bar de arken rundt om byen i syv dage, mens de blæste i trompeter. På den syvende dag faldt bymurene sammen af sig selv, og israelitterne kunne indtage byen. I Josvabogen 4 skulle israelitterne krydse Jordan-floden, og i det øjeblik bærerne af arken rørte floden, delte vandet sig.

Rygterne om pagtens ark og dens guddommelige kræfter var også kendt blandt israelitternes fjender, og under israelitternes krig mod nabofolket filistrene blev arken bortført. Filistrene anbragte arken ved siden af deres egne gudestatuer i håb om at få velsignelse og sejr, men i stedet sendte Gud ulykker og sygdom over dem som straf. De endte til sidst med at aflevere arken tilbage.

Hvor er pagtens ark?
Ifølge 2. Makkabæerbog 2 blev pagtens ark skjult på Nebobjerget i Israel efter Kong Davids død. Arken er aldrig blevet set siden, men teorier og påstande om dens nuværende opholdssted er mange.

LÆS OGSÅ: På sporet af pagtens ark

Én af de stærkeste påstande om arkens opholdssted kommer fra den ortodokse kirke i Etiopien. Kirken hævder, at arken befinder sig i Vor Frue af Zions kirke i byen Axum. Der er dog ingen, der har set arken der, med undtagelse af den præst, der til sin dødsdag vogter den alene.

LÆS OGSÅ: Pagtens ark findes i Etiopien

En anden påstand er, at arken blev gemt under Tempelbjerget i Jerusalem, før babylonerne ødelagde templet i 586 e.Kr. Denne teori kan dog heller ikke bevises, eftersom Tempelbjerget i dag huser Klippemoskéen, der er en helligdom i islam. Det er derfor umuligt at få tilladelse til udgravninger fra det muslimske råd, som kontrollerer stedet.

Andre steder i Jerusalem, Jordan og Utah har man også ledt.

Kilder: Gammeltestamentlig religion af Hans-Jørgen Lundager Jensen, Bibelen (2005).