Hvad er Wicca?

Wicca, heks Foto: stock.xchng

Nøgne hekse, der løber rundt i skoven og råber, mens de nedkaster trylleformularer og brygger hemmelige ting i en stor, sort gryde. Et stereotypt billede knyttet til religionen Wicca, men hvad går det i virkeligheden ud på?

Wicca er en nyhedensk, naturbaseret religion. Den indeholder referencer til keltiske guddomme og symboler, og fejringer af årstiderne er centralt. Der fokuseres meget på Moder Jord og urtekundskab, og derudover har Wicca elementer af frimurernes ceremonielle magi og praksis.

Selvom Wicca er præget af ældre hedenske traditioner, er det en relativ ny religion, hvor gamle hedenske elementer har fået ny mening i en ny kontekst. Adherents.com skønner, at der findes 800.000 wiccanere på verdensplan, men da medlemmer ikke registreres, er det svært at fastslå et nøjagtigt antal.

Bevægelsens oprindelse
Wicca startede for alvor i 1954, da Gerald Brosseau Gardner (1884-1964) udgav sin første bog om heksekunst, Witchcraft Today (heksekunst i dag). Gardner hævdede, at han var blevet indviet i et coven (en samling af hekse) i 1939 af Dorothy Clutterbuck, en velhavende engelsk kvinde, som siges at have været en ledende figur i New Forest Coven . Dette coven var en samling af hedenske hekse, som siges at have mødtes i den engelske region New Forest i starten af det tyvende århundrede. Om dette coven reelt eksisterede, er stadig et spørgsmål den dag i dag.

To slags wiccanere
Der findes hovedsageligt to hovedgrupperinger af udøvere inden for Wicca: eklektikere, og dem der udøver i covens.

Eklektiske wiccanerne er en samlebetegnelse for de wiccanere, der ikke er indviede eller tilhører en bestemt wicca-tradition, men derimod praktiserer på egen hånd. Eklektikere får primært deres viden fra bøger, websider og gennem personlig erfaring, da de ikke er indordnet i en gruppe. Mange er tvunget til at udøve Wicca på egen hånd, fordi der ikke eksisterer et coven i nærheden.

Et coven, eller en rode som det hedder på dansk, er en heksegruppe på højest 13 personer. Traditionelt set ledes et coven af en ypperstepræstinde og en ypperstepræst. Et coven bliver dannet, når nogle wiccanere beslutter sig for regelmæssigt at udøve deres tro sammen.

Er en wiccaner en heks?
Man kan betegne Wicca og heksekunst som to separate ting: Wicca er en religion, og heksekunst er en magisk praksis. De fleste wiccanere er hekse, fordi de praktiserer magi, men det er langt fra alle nutidige hekse, der er wiccanske. Andre former for heksekunst, folkemagi og trolddom eksisterer i mange kulturer.

Både en Gud og en Gudinde
I Wicca tilbedes en Gud og en Gudinde som hinandens modsætninger, en trosforestilling der er beslægtet med det taoistiske begreb yin og yang.
 
Traditionelt kaldes Guden Den Hornede Gud, og associeres med naturen, vildnisset, seksualiteten og jagt. Gudinden Den Store Moder Gudinde - ses oftest som en tredobbelt gudinde med aspekter af Jomfruen, Moderen og Den Gamle Kone, og skildres ofte som en Månegudinde.

De fleste wiccanere ser Gudinden som den førende, da hun indeholder alt. Guden er blot livsgnisten og inspirationen inden i Gudinden, på en og samme tid hendes elsker og barn samtidigt. Personligheder fra andre religioner, som Jomfru Maria og den hinduistiske gudinde Kali, opfattes ofte som manifestationer af den Den Store Moder Gudinde.

Gudinden og Guden kan give sig til kende gennem kroppen på præstinderne og præsterne ved hjælp af fuldmåne-ritualet Drawing down the moon (At Drage Månen Ned).

Wiccanerne ser den åndelige og materielle verden som overlappende. Guderne er ikke fjerne eksistenser, men tæt på og i alt. Der lægges meget vægt på den personlige oplevelse af det guddommelige, og på, at der er harmoni med naturen.

Magi er en naturlov
Wiccanere tror på magi, som kan håndteres gennem heksekunst og trolddom. Almindelige wicca-trylleformularer går ofte ud på at heale, skabe kærlighed og frugtbarhed eller at fordrive negativitet. Nogle wiccanere anser magi for at være en naturlov, som endnu ikke er forstået rigtigt af den moderne videnskab. Formålet med magi for wiccaneren er at skabe forandringer i universet.

Wiccanerne bruger symbolik
Wiccanere søger mysterierne, ting som ikke kan kommunikeres eller beskrives, men kun opleves. Derfor omtales Wicca af og til som en mysteriereligion. Symboler bruges som et redskab til at nå mysterierne, og de inderste riter i wicca er derfor fulde af symbolisme.

Wiccas historiske rødder kan desuden spores tilbage til okkulte skoler, blandt andet The Hermetic Order of the Golden Dawn.

Moral i wicca
Moralen i Wicca er i høj grad baseret på The Wiccan Rede, som fastslår, at man må handle, som man vil, så længe man tager ansvar for sine handlinger, og gør alt for ikke at skade sig selv eller andre. Den lyder An Ye Harm None, Do As Ye Will (Hvis Det Ingen Skader, Gør Hvad Du Vil).

Derudover vægtes The Law of Return (loven om tilbagevending), som foreskriver, at gode eller dårlige handlinger vil komme tilbage til en. Denne lov minder en del om det østlige begreb karma.

Ritualer laves i cirkler
Under et typisk ritual stiller et coven (eller den enkelte person) sig i en renset magisk cirkel. Cirklen er et helligt sted, med hensigt på tilbedelse. Den afridses i jorden ved enten at tegne med kridt, markere med snor eller med lys. En fakkel, et stearinlys eller lignende opstilles i verdenshjørnerne, og symboliserer de fire fysiske elementer: jord, luft, ild og vand. Disse fire elementer sammen med et femte, ånd, fremmanes gennem magiske ritualer. De er også symboliseret i de fem spidser i et pentagram, det mest brugte symbol i Wicca.

Wiccanerne bruger ofte magiske redskaber, som for eksempel en bestemt kniv kaldet en athame, en tryllestav eller et bæger. Et alter er ofte til stede i cirklen, hvor de rituelle redskaber placeres, og hvor repræsentationer af Gudinden og Guden måske lægges frem. Efter et ritual er udført, takker de guderne, og cirklen lukkes.

Wiccanerne fejrer otte festivaler om året
Wiccanere følger det, de kalder årshjulet, som er en kalender og et billede på årstidernes cyklus. De fejrer otte festivaler om året, kaldet sabbat. De otte sabbatter består af fire keltiske (Samhain, Imbolc, Beltaine, Lughnasadh) og fire nordisk-germanske (Yule, forårsjævndøgn, Midsommer, efterårsjævndøgn). Sabbatterne markerer årets skifte, og fortæller historier om Gudinden og Guden og naturens skiftende kredsløb.

Dødsforestillinger om reinkarnation
Mange wiccanere tror på reinkarnation. Opfattelsen er, at før dette liv hviler sjælen for en stund i Otherworld eller Summerland. Derfor tror mange wiccanere, at det er muligt at kontakte de dødes sjæl gennem medier eller ouija-bræt, mens andre ikke tror på denne praksis. Selvom wiccanerne har flere forestillinger om efterlivet, er det dog i reglen det nuværende liv, de fokuserer på.

Holdninger til Wicca
Mange har igennem tiden fejlagtigt associeret Wicca med satanisme, selvom satanister har et helt andet trossystem. Misforståelsen er ofte opstået på grund af forestillingen om Den Hornede Gud, som er blevet fejlfortolket som djævelen. Wiccanernes opfattelse af Den Hornede Gud stammer snarere fra forestillinger om guder som Osiris, Pan og især den keltiske gud Cernunnos.

Pentagrammet, den femtakkede stjerne som bruges meget i Wicca, er også ofte blevet sat i forbindelse med satanisme.

Der findes ingen godkendte wiccanske trossamfund i Danmark. Wicca er blevet en godkendt religion flere steder i den engelsktalende del af verden, blandt andet i USA, Canada og Australien.

Wiccanere flyver ikke på kosteskaft, selvom nogen faktisk bruger koste i deres ritualer. - Foto: .
Pentagrammet, den femtakkede stjerne bruges meget i Wicca. - Foto: stock.xchng.