Hvem er antikrist?

Når antikrist får verdensherredømmet, vil mennesket gå igennem en mørk og dyster periode, der kendetegnes af forfølgelser, død og ødelæggelse.

Dyret, lovløshedens menneske eller bare antikrist. Disse tre betegnelser dækker alle over den mørke verdenshersker, der ifølge Bibelen vil komme inden dommedag og få magt over hele verden

Når de sidste tider nærmer sig, vil mennesket ifølge Bibelen gå igennem sin hidtil frygteligste periode, nemlig perioden under antikrist. Det vil blive en mørk og dyster tid, der kendetegnes af død og ødelæggelse.

Det, der kendetegner antikrist i Bibelen, er, at han for det første fremstår som en politisk hersker, der vil få magt over hvert eneste folkeslag på jorden. For det andet fremstår han som en religiøs lederskikkelse, der ifølge Andet Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 4, vil udgive sig selv for at være Gud.

For at komme til magten vil antikrist derudover få en hjælper, en falsk profet, der vil udføre store undere og samle folket under antikrist. På denne måde vil antikrist og den falske profet forføre mennesket, så de begynder at tilbede antikrist i stedet for Gud, og dem der nægter at tilbede ham, vil blive forfulgt og dræbt.

Antikrist, lovløshedens menneske og dyret

Selve betegnelsen antikrist optræder kun få gange i Bibelen i Første og Andet Johannesbrev i Det Nye Testamente, der er skrevet af apostlen Johannes. I Første Johannesbrev kapitel 2, vers 22, beskriver Johannes antikrist på følgende måde: "Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus?" Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.

Men selvom det kun er Johannes, der bruger betegnelsen antikrist, så er der flere steder i Bibelen, hvor antikrist omtales under andre navne. For eksempel skriver Paulus om lovløshedens menneske i Andet Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 2, der er identisk med Johannes antikrist, Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere.'

Et tredje navn som antikrist går under i Bibelen er dyret som i Daniels Bog kapitel 7, vers 23, i Det Gamle Testamente. Ifølge Daniels Bog vil dyret opæde hele jorden, søndertrampe og knuse den, men dyret kommer til at miste herredømmet, og i sidste ende bliver dyret fuldstændig tilintetgjort, på samme måde som lovløshedens menneske og antikrist.

Mere end én antikrist
Ifølge apostlen Johannes findes der mere end én antikrist, som det fremgår i Første Johannesbrev kapitel 2, vers 18: "Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time".

Antikrists nederlag
Selvom den mørke verdenshersker kommer til at have en forfærdelig magt, vil han over for Gud og Jesus ingen styrke have, og derfor vil han også blegne og forsvinde ud af historien uden kamp som det også bliver udtrykt i Johannes' Åbenbaring kapitel 19, vers 19-20: "Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær. Men dyret blev grebet og styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl".

Efter antikrist er blevet udslettet, vil Jesus dømme verdens befolkning og genoprette den gode og fredelige verden, som Gud oprindelig skabte.

Forskellige tolkninger af antikrist
Der findes inden for kristendommen flere forskellige opfattelser af antikrist, der afhænger af, hvilken kristen overbevisning man har. De kristne mennesker, der tror på Jesus genkomst og venter på, at antikrist kommer, tilhører den konservative kristne højrefløj.

Andre kristne grupper, som for eksempel de liberale kristne, adskiller sig markant fra de konservative kristne grupper. De liberale kristne læser ikke Bibelen bogstaveligt, og i deres øjne afspejler teksterne i Bibelen udelukkende forfatternes religiøse overbevisning og følelser over for Gud på givet tidspunkt, og derfor betegner de liberale kristne heller ikke Bibelen som faktuel.

Som udgangspunkt tror de liberale kristne heller ikke på en personificeret Satan og dermed ikke på antikrist.

En tredje opfattelse af antikrist finder man blandt mormonerne, hvor betegnelsen antikrist dækker over de personer, der benægter Jesu Kristi guddommelighed, evangelierne og religionen generelt. Mormornerne tror derfor heller ikke på antikrist, som de konservative kristne gør, da antikrist i deres øjne er en person, der som udgangspunkt benægter religionen.

Ideen om antikrist eksisterer dog også uden for kristendommen, for eksempel har islam deres egen antikrist, Dajjal, der trækker mange paralleller til kristendommens antikrist. Han har mange af de samme personlige træk som antikrist, for eksempel vil han være en magtfuld person og løgner ligesom antikrist, og han komme inden dommedag, hvorefter han bliver udslettet, for at der kan være fred i verden.